HELSE

SYG OG SUND      I TIDEN     I VEJEN OG OMEGN

 

Tilbage til Temaer

 

BOGMÆRKER

2020
CORONA VIRUS / COVID-19

2019
FRIVILLIGE VÅGERE

1920
DEN SPANSKE SYGE

1918 / 1919
DEN SPANSKE SYGE

1918
HELDIG VED BRØRUP SYGEHUS

1915
LÆGE THEILMANN FRA VEJEN TIL KELLERUP

1914
WELANDERHJEM

1913
SYGEVIN     CARLS NUTRANOL FOR TUBERKULØSE

1911
BLODFORGIFTNING OG MÆSLINGEEPIDEMI

1910
HUMØRET OG SUNDHEDEN

1909
 NY PRAKTISERENDE LÆGE BØRGE MØLLER     VAND OG MÆLK SKAL KOGES
NYE JORDEMØDRE

1905
LÆGE FROST FORLADER BYEN

1902
DIÆTISK VEJLEDNING FOR SYGE OG SUNDE

1895
LÆGE FROST KOMMER TIL VEJEN

1878
LÆGEERKLÆRING OM LIVSELIXIR

 

2020

 
CORONA VIRUS / COVID-19
 

CORONA VIRUS / COVID-19

Corona (af latin: krans / blomsterkrans) / Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)

Udbrud af influenza - med tilfælde af lungebetændelse - starter i december 2019 med personer -
- som har haft kontakt til Huanan Seafood Wholesale Market (engros fiskemarked) -
- i Wuhan - hovedbyen i provinsen Hubei - i Folkerepublikken Kina.
Byen er den største i det centrale Kina med ca. 11 millioner indbyggere.
Wuhan ligger ved floden Yangtse.

I marts 2020 er der tale om en pandemi.

En pandemi (fra græsk pan – alle, demos – folk) eller global epidemi er en infektionssygdom -
- der påvirker mennesker og dyr i et stort geografisk område.
Teoretisk set er det kun, hvis sygdommen dækker hele verden og påvirker alle mennesker -
- at der er tale om en pandemi.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO -
- (World Health Organization / Verdenssundhedsorganisationen) -
- skal tre betingelser være opfyldt, før man kan tale om en pandemi:
Introduktion af en for populationen hidtil ukendt sygdom.
Smitten spredes til mennesker og medfører alvorlig sygdom.
Smitten spredes nemt blandt mennesker.

På basis af lægefaglige og politiske beslutninger -
- indføres strenge regler for menneskers adfærd -
- i efterhånden alle verdens lande.
Det drejer sig om forbud mod forsamling af mere end
10 eller færre mennesker.
Lukning af alle de steder, hvor en sådan forsamling kan finde sted: -
- Skoler, restauranter, butikker m.m.
Flytrafikken standser o.m.a.
Mennesker, der har været i kontakt med smittede påbydes
karantæne.

Karantæne er et ophold i isolation eller observation -
- ved indrejse til et andet land eller region fra smittede egne i udlandet.
Formålet er at hindre sygdomsspredning -
- og opholdets længde afgøres af den pågældende sygdoms inkubationstid -
- dvs. tiden fra man bliver smittet til sygdommen bryder ud.

Ordet karantæne kommer fra italiensk quarantina (oprindeligt quaranta giorni) -
- der betyder fyrre dage eller fransk quarantaine, der betyder et antal af 40.
Begrebet udspringer af det religiøse fastebegreb.
I middelalderen blev karantænen i Venedig indført som en beskyttelse mod pesten.
Senere undersøgelser har påvist, at der gik ca. 37 dage fra -
- at man blev smittet med pesten, til døden indtraf.

Såfremt en person har ingen eller få symptomer, og derfor ikke kræver behandling -
- kan hjemmekarantæne anvendes.
Det foregår ved at personen tilbringer inkubationstiden isoleret fra andre -
- indtil et eventuelt sygdomsforløb er afklaret .

 

Tusindvis af patienter venter på ny operationsdato

Flere end 5000 patienter i Region Syddanmark har den seneste tid -
- fået aflyst deres ikke-akutte operationer som følge af coronavirus.
Sygehusene begynder nu at vurdere, hvem det haster mest med at få opereret.
I uge 12 og 13 - de første uger, hvor samfundet var lukket mere eller mindre ned -
- var antallet af ikke-akutte operationer i regionen omkring 2.000 pr. uge -
- mod normalt 4.000-4.500.

Iflg. Ugeavisen Vejen 5. maj
2020

 

Coronakrisen kræver andre måder at være sociale på

Borgercaféen i Huset i Østergade
i Vejen er lukket på grund af risikoen for smittespredning.
Nu ringer frivillige rundt til borgere, som ellers normalt kommer i caféen.
I Huset Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen's Borgercafé er der normalt mulighed -
- for at få sig en snak og en kop kaffe.
Men lige nu er den lukket på grund af Covid-19.
Men hvis der sidder borgere i Vejen Kommune, der gerne vil snakke i telefon over en kop kaffe -
- så grib telefonen og ring til 7536 5230.

Iflg. Ugeavisen Vejen 6. april
2020

 

Hold modet oppe under coronakrisen

Sundhedsstyrelsen har lanceret en række råd til den mentale trivsel -
- for at forebygge ensomhed og usikkerhed -
- som med tiden kan føre angst- og stresssymptomer med sig.
Situationen på virker os alle -
- men for nogle rammer ikke bare dobbelt, men fire gange så hårdt.
Specielt folk med psykiske lidelser.
Man skal tage kontrol over det, man rent faktisk kan kontrollere: -
vaner, rutiner og struktur og fritid, familie og socialt samvær - on line.

Iflg. Ugeavisen Vejen 6. april
2020

 

2019

FRIVILLIGE VÅGERE

Frivillige vågere i Ældre Sagens vågetjeneste har siddet 600 timer hos døende.
Knap 30 kvinder og mænd har påtaget sig den frivillige opgave at sidde hos døende rundt i kommunen.
Vågetjenesten er beregnet for pårørende til en døende, som har brug for et pusterum af og til -
- eksempelvis i nattetimerne.
En vagt er normalt på tre timer og foregår primært i tidsrummet -
- fra klokken 19 om aftenen til klokken syv om morgenen.
De frivillige vågere har tavshedspligt og er omfattet af forsikringsordning.

Iflg. Ugeavisen Vejen 1. oktober 2019.

 

1920

DEN SPANSKE SYGE

Den spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918-20.
Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere.
Sygdommen spredtes til store dele af verden -
- og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien -
- men også til Alaska og øer i Stillehavet.

Epidemien fik navnet "den spanske syge" -
- idet Spanien var et af de få lande, der ikke deltog i første verdenskrig -
- og derfor ikke havde særlig streng pressecensur.
På grund af 1. verdenskrig, som også rasede i
1918 -
- var pressen i de fleste lande underlagt en streng pressecensur.
Men Spanien var neutral, så her kunne aviserne skrive mere frit.
De spanske aviser var således de første til at dække den voldsomme sygdom.

Epidemien opstod med stor sandsynlighed i USA
5. marts 1918 -
- blandt rekrutter i øvelseslejren Funston i
Kansas.
Nogle uger efter blev en halv million amerikanske soldater -
- sendt med skibe over Atlanterhavet til vestfronten -
- da USA havde erklæret krig mod Tyskland, Østrig-Ungarn og Tyrkiet.
De første sygdomsudbrud i Europa opstod således i
Bordeaux og Brest -
- Frankrigs hovedanløb for allierede soldater, i starten af
april 1918.
Kong Alfons 13. af
Spanien (1886 – 1941) var blandt de første smittede.
Nyheden om kongens sygdom anses som den første offentlige omtale af sygdommen -
- som dermed fik navn efter
Spanien.

 

Klik på overskriften i Kolding Folkeblad fra 6. marts 1920 -
- og læs hvad der kan ske, når man ikke overholder regler om forsigtighed -
- i en tid, hvor en pandemi har bredt sig.
At ihukomme også i en marts måned 100 år senere !

- efter læsning af artiklen / PDF-filen - vend tilbage hertil -
- ved klik på pil øverst til venstre på skærm !

 

1918 / 1919

Klik på Kolding Folkeblad fra 23. december 1918 -
- og læs en læges råd om at bruge maske (mundbind) -
- og om hans skepsis vedrørende åbne kirker i højtiden.

Aktuelt også i 2020 !

 

I 1918-20 hærgede Den Spanske Syge i hele verden -
- og den kom også til Vejen og Askov.

Se -

 Frederik d. 7's Gade 27 1918    

Vejen Kirke 1918     Askov Valgmenighedskirke 1918     Askov Højskole 1918    

Erindringer 1918-19   

Ladelund Landbrugsskole 1918 

 

1918

 

Levende begravet.

     Ved Brørup Sygehus er der fore-
taget en større Udgravning i Anled-
ning af Udvidelsen. Tirsdag Efter-
middag skred en Del Jord ned og
begravede Murersvend August
Schwartz.
     I Løbet af et Kvarter fik man
ham gravet ud, og det viste sig da,
at han var levende og uskadt. Han
var kommen til at ligge med Armen
foran Hovedet og med Ansigtet ned-
ad, og derved var der bleven saa
megen Luft, at han kunde trække
Vejret en Tid.
     Han blev bragt til Sygehuset, men
har tilsyneladende ikke taget nogen
Skade. Læge Møller har ikke kun-
net finde noget Brud.

 

1915

     Læge Theilmann, Vejen, valgt til
Sygehuslæge i Kellerup. I et eks-
straordinært Møde i Gaar i Viborg
Amtsraad forelaa Indstilling om
Pladsen som Sygehuslæge i Kelle-
rup efter afd. Læge Thomsen. Der
var 4 Ansøgere, nemlig Lægerne
Theilmann, Vejen, Meyer-Pe-
tersen, Skanderborg, Poulsen, Vi-
borg, og Madsen, Nr. Snede.
     Amtsraadet valgte Læge Theil-
mann, Vejen.

Kolding Folkeblad 23. juli 1915.

 

1914

Klik på overskriften og læs om en landsforening -
- oprettet med det formål at få opført et tidssvarende Plejehjem for syfilitiske Smaabørn -
- opkaldt efter en pionér på det område - den svenske videnskabsmand prof. Welander.

Fra Kolding Folkeblad 9. marts 1914.

 

1913

SYGEVIN

En sygevin serveret af en "sygeplejerske".

2 Kr. pr. 1/1 Bouteille.

Denne er udsøgt blandt
Oportos bedste Aargange.
Styrkende og nærende
for Syge og Reconvalescenter.


Annonce i Esbjerg Avis
25. august
1913.

CARLS NUTRANOL FOR TUBERKULØSE

Vægtforøgelse hos Tuberkuløse
ogsaa i tilfælde, hvor alt andet er glippet
er opnaaet
hurtigt og sikkert ved

CARLS NUTRANOL

der tillige virker
beroligende paa tuberkuløs Hoste

Det er det bedste
Fedningsmiddel for
Alle.

Ernæringsmiddel
anerkendt som fortrinligt, saavel af danske
Læger
som af den sagkyndige Presse.

Carls Nutranol giver Kræfter og regulerer Afføringen.
Carls Nutanol er prøvet og anbefalet ad
Overlæger ved danske Sanatorier.
Carls Nutranol faas paa alle Apoteker.

Indeholder netop de Substanser, der virker
styrkende paa Tuberkuløse og Kirtelsvage.


Annonce i Esbjerg Avis 25. august 1913.

 

1911

BLODFORGIFTNING OG MÆSLINGEEPIDEMI


                                                   Vejen.

Blodforgiftning.

     Smed Teilmann, der arbejder paa
Dampkedelfabriken "Mjølner", fik for-
leden under sit Arbejde en Jernsplint i
den ene Haand.
     Teilmann fjernede selv Splinten, men
Saaret er formodentlig ikke bleven til-
strækkelig renset, da der nu er indtraadt
Blodforgiftning, som har nødvendiggjort
en Operation.

Mæslingeepidemien

     hersker omtrent uforandret. Det er ikke
alene Børnene, men ogsaa en Del
Voksne, der er angrebne.
     Hidtil har Epidemien haft en mild
Karakter, et enkelt Dødsfald er dog ind-
truffen.

Notitser i Kolding Social-Demokrat 16. januar 1911.

 

1910 / 1911

ARBEJDSULYKKER

Se arbejdsulykker 1910-11 Kedelfabriken "Mjølner".

 

1910

HUMØRET OG SUNDHEDEN

Læs artikel om humørets indflydelse på sundheden -
- i Kolding Social-Demokrat fra 4. juli
1910.

 

1909

NY PRAKTISERENDE LÆGE

Kolding Folkeblad 13. oktober 1909.

 NYE JORDEMØDRE

     Fra Stiftamtet forelaa Meddelelse
om, at Jensine Petersen fra Henne
og Lønne er ansat som Distriktsjorde-
moder for Vejen, da den forrige af
Amtet ansatte ikke ønskede at modtage
Ansættelsen.
     Formanden: Den sidst ansatte
vil nok heller ikke flytte til Vejen,
saa vi faar heller ikke hende.
     Til Oplysning tjener, at en Privat-
jordemoder har nedsat sig i Byen, og
af den Grund tør Distriktsjordemø-
drene nok ikke nedsætte sig.

Fra referat af sognerådsmøde i Kolding Folkeblad 10. november 1909.

Kolding Social-Demokrat 30. november 1909.

Kolding Social-Demokrat 3. september 1909.

VAND OG MÆLK SKAL KOGES

Kolding Social-Demokrat 24. juli 1909.

 

1907

FÆRDSELSULYKKE

Færdselsulykke i Rosengade

Se: Rosengade 25

 

1905

LÆGE FROST FORLADER BYEN

                                                Vejen.
Hr. Læge Frost
     forlader Byen og hans Praxis over-
tages af Læge Folmer Teilmann. I
den Tid, Hr. Frost har boet i Vejen,
har han gjort sig afholdt af Befolk-
ningen, ikke mindst af Arbejderne, og
disse siger ham Tak for den Tid, han
har virket iblandt dem, og ønsker ham
Held og Lykke i hans nye Virk-
somhed.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 1. april 1905.

 

 

1902

DIÆTISK VEJLEDNING FOR SYGE OG SUNDE

Af "Mad og Drikke", Dr.
med. Chr. Jürgensens udmærkede
diætiske Vejledning for sunde og syge,
er 3. Udgave udkommet på Schu-
bothes Forlag.

Notits i Kolding Folkeblad 2. oktober 1902.

 

1895

LÆGE FROST KOMMER TIL VEJEN

Meddelelse i Kolding Folkeblad 3. oktober 1895.

 
 

1878

LÆGEERKLÆRING OM LIVSELIXIR

Lægeerklæring.

    
Nr.  7.793. Efter nøje at have gjort 
mig bekjendt med den Bitter-Essents, d'Hrr.
Mansfeld-Büllner & Lassen fabrikere og
forhandle under Navnet Brama-Livs-
elixir, maa jeg erklære, at samme kun
indeholder Stoffer, som ubetinget ere
styrkende og gavnlige, og den derfor
med Held vil kunne anvendes mod de
anførte Onder, hvilket jeg har haft Lej-
lighed til at overbevise mig om.

                  Nakskov            Winsløw
                                Distrikts- og Stadslæge

     Den eneste ægte Brama-Livs-Elixir
faas i Kolding kun ægte hos

B. Aagaard
samt hos J. J. Hjort,
i Vejen hos H. Henriksen,
i Askov hos J. Nielsen,
I Brørup hos V. Schmidt,
i Kjær Mølle hos H. Dall,
i Maltbæk hos C. Petersen.

     Kjendetegn: en blaa Løve og en
                            Guldhane pa Eti-
                             ketten.
 

Annonce i Kolding Folkeblad 7. juni 1878.

 

       

Brinch, Th.

Læge

1894-1895

Nørregade 28

Frost, Chr.

Læge

1895-1905

Nørregade 28

Graversen, M.

Jordemoder

Rosengade

Heuch, Johan Kristian

Læge

Søndergade 34

Jensen, Eigil Ingemann

Læge

Nørregade 28

Møller, Børge

Læge

1909-

Nørregade 28

Petersen, Jensine

Distrikts-Jordemoder

Nørregade 47

Schrøder, Axel

Tandlæge

Søndergade 10

Sørensen, Olga

Tandlæge

Nørregade 19

Theilmann, Folmer

Læge

1905-1915

Nørregade 28

   

 
   

 
   

 

 

1954

Annonce i lokalavis 22. oktober 1954.