Nørregade 28 A / 28 B / 28 D
"Veienhus"

 
Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden
 

Bogmærker

mappstore     sydjysk ejendomskontor
    
    1954 Lægevagten - Læge Eigil Ingemann Jensen

1951 Lægevagten - Læge Børge Møller

Konditori & Café   Vejen Apotek      R. Andersens Cigarfabrik


1911 Konditori og Frisørsalon åbner

1909 - 1940 Læge Børge Møller    

1905 - 1915 Læge Folmer Teilmann     1895 - 1905 Læge Chr. Frost


1894 Læge Th. Brinch

 
 

2017

I oktober 2017 skiltes der på "Veienhus" med "til leje / til salg".

 
 

2015

mappstore

Indgang til nr. 28 anno 2015.

Klik på billedet for større format og endnu engang for endnu større format
- og se nærmere på det smukke murværk.


Og butikken hedder -
mappstore - ( klik )

 

2014

Nørregade nr. 19 med statuen "Militarismen" foran
- og hjørneejendommen nr. 28 til højre -
set fra pladsen med Kunstmuseet - anno 2014.

 

2010

Sådan ser "Vejenhus" ud i 2010.

 

sydjysk ejendomskontor

1979

Annonce i Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979.

 

1974

Folkebladet Sydjylland – torsdag 24. oktober 1974

Første butik i det gamle apotek allerede udlejet
.
Karl Nielsen, BO-PLAN, vil indrette udstillingslokaler.
Den
gamle bygnings stil skal bevares
.

Snedkermester Karl
Nielsen, Park Allé 11, Vejen, er den første,
som har sluttet lejekontrakt ­med det gamle apoteks ny ejer
ejendomshandler L. Poulsen.
Karl
Nielsen, der fremstiller BO-PLAN-køkken-indretningerne,
har
lejet
den første af de tre butikker,
som skal
indrettes i det tidligere apotek,
han får
dispositionsret over arealet
fra hovedindgangen østpå
ud til Museumsgangen.

L. Poulsen oplyser, at han ligger i forhandlinger med andre,
der er interesseret i at
leje resten af det tidligere apoteks stueetage,
men
endnu
er alting åbent.
Han prøver på at mage det sådan,
at udlejningen
sker til brancher, der kan ”gå sammen”,
og frem for alt ønsker han, at det ret statelige hus' stil bevares,
selv om man ikke kommer
uden om at sætte butiksruder i stueetagen.

Karl
Nielsen vil benytte sin part af det gamle apotek til udstillingslokale
 
for sine produkter, fortrinsvis køkkenindretninger,
men også en ting som
garderobeskabe.

Se også: Gormsvej 3

 

Lægevagten

1954

Annonce i Vejen Avis - Ugeblad for Vejen, Skodborg, Malt og Omegn
Fredag d. 22. Oktober
1954.

 

1951

Notits i Vejen Avis 1. juni 1951.

 

Konditori & Café

1920

Frem til 1920 var der Konditori & Café ved Heinrich Humle.
Tv. i nr. 30 ses "V. Jensen - Handelsgartneri".

 

Personhistorier/beretninger:

Jfv. Schlünssen o. 1920: -

"Saa fulgte det føromtalte Apotek.
Det laa paa Hjørnet, hvor Vejen gik om til "Det lille Anlæg".
Apotekerens Navn husker jeg ikke rigtig. Maaske var det Wulff.
"Det lille Anlæg" var en ret stor Plads med Græs og saa en del Træer omkring.
Her var en herlig Tumleplads for os Drenge.
Vi legede "Røvere og Politi" og meget andet."

 

Vejen Apotek

1919

I 1919 blev hovedbygningen indrettet til apotek.
Karnappen th. er på huset i nr. 26.

 

1915

Annonce i Kolding Social-Demokrat
24. juli
1915

Meddelelse i Kolding Folkeblad
23. juli 1915.

 

1911 - 1935

Ejerforhold vedr. matr. nr. 11 dk:

Skøde lyst 17. marts 1911 -
- fra P. L. Hansen excecutor i Karl J. Jacobsens dødsbo til Niels Pedersen -
Skøde lyst 28. februar 1919 til apoteker A. Boesen.
13. august 1926 fra excecutortestamentet i A. Boesens dødsbo til J. F. Fugl. 
Skifteretsattest lyst 23. august 1935 som adkomst for Ellen Fugl.

 

Vejen Apotek i dag: Mindevej 1

 

R. Andersens Cigarfabrik

1918

                R. Andersens
                  Cigarfabrik

                      - Telefon 105 -
               
                anbefaler til Julen sit Lager af
                Cigarer og Røgtobak (ren Tobak).
                Stort Udvalg i Cigaretter, Piber
                og Stokke.

R. Andersens Cigarfabrik
- annoncerer sammen med -
- 29 andre Vejenbutikker -
- i Kolding Social-Demokrat -
- den 17. december
1918.

Se også: -
Dagbog December 2018 / Kalender

 

1911

Annonce i Kolding Social-Demokrat 27. december 1911.

 

Annonce i Kolding Social-Demokrat 19. oktober 1911.

 

1910 - 1919

I bagbygningen havde R. Andersens Cigarfabrik til huse 1910-19.

Arkitekt for "Vejenhus" var Niels Ebbesen Grue.

 

1909 - 1940

Læge Børge Møller

Læge Børge Møller begyndte sin praksis i Vejen år 1909.

Se også: "Vejengaard" - Fr. d. 7's Gade 26

 

”Den første Læge i Vejen By var Th. Brinch fra 1894 til 1895.
Han rejste fra Vejen til Esbjerg og kom der til at arbejde for bedre Sygehusforhold -
- ligesom han ogsaa var virksom for Oprettelsen af Spangsbjerg Sanatorium -
- hvor han siden selv blev Overlæge.
Hans Efterfølger i Vejen blev Chr. Frost fra Oktober 1895 til Marts 1905.
Efter ham kom Folmer Teilmann, fra April 1905 til 1915 -
- da han blev Sygehuslæge i Kjellerup.
Paa samme Tid fik Byen, fra Oktober 1909, endnu en Læge, Børge Møller -
- og som fremdeles praktiserer.”

Fra "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig

 

1910 -

Erhvervsmæssig anvendelse:

Apoteker J. O. Wulff lod bygningen opføre i 1910.
J. O. Wulf drev apotek fra adressen Nørregade 34.
Han solgte i 1919 dette apotek og Nørregade 28 til apoteker A. Boesen.
I Bagbygningen var fra starten i 1910 cigarfabrik
og omkring 1919 blev hovedbygningen indrettet til apotek ved apoteker A. Boesen.
I 1926 overtog apoteker Jens Frederik Fugl ejendommen
og fortsatte med apotek til 1935.
Ejendommen fortsatte som apotek i endnu 35 år
indtil ca. 1970 med skiftende apotekere.
En af de sidste var apoteker Ejner Schou.
Da apoteket flyttede i Søndergade blev huset anvendt til flere formål
i følgende rækkefølge: -
"Bo-Plan" - "Huset med Bolignyt" - "La Fontaine" - "Bills Blomster" - "Diva".

 

1905 - 1915

Læge Folmer Teilmann

Hr. Læge Frost
forlader Byen og hans Praxis over-
tages af Læge Folmer Teilmann. I
den Tid, Hr. Frost har boet i Vejen,
har han gjort sig afholdt af Befolk-
ningen, ikke mindst af Arbejderne, og
disse siger ham Tak for den Tid, han
har virket iblandt dem, og ønsker ham
Held og Lykke i hans nye Virk-
somhed.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 1. april 1905.

 

1895 - 1905

Læge Chr. Frost

Meddelelse i Kolding Folkeblad 3. oktober 1895.

 

1894

Læge Th. Brinch

Læge i Vejen. Medicinsk Embeds-
examen er i disse Dage bestaaet af Th.
Brinch, Søn af Skibsrheder H. Brinch,
Sønderho. "Ribe Amtstid." meddeler, at
den unge Mediciner efter Sigende vil ned-
sætte sig som Læge i Vejen.

Meddelelse i Esbjerg Folkeblad 7. februar 1894.

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Husassistent Eva Fallesen
Trafikassistent H. Holck-Espensen
Læge Børge Møller
Frk. Inge Møller
Cand. pharm. Sigur Marinus Nielsen

1940
Læge Børge Møller
Repræsentant Chr. Marius N. Skøtt
1941
Læge Børge Møller
Repræsentant Chr. Marius N. Skøtt
1942
Læge Børge Møller
Repræsentant Chr. Marius N. Skøtt
1943
Læge Børge Møller

1957
Læge Eigil Ingemann Jensen
Husassistent Carla Mariane Schwabe
Apoteker Ejnar Schou
Elev Grete Schou

561,00

2.218,00


40,00
240,00
2.903,00
13,00
655,00


3.233,00
102,00

2.433,90
99,75

2.760,00
95,00

2.008,80


4.877,00
281,00
3.049,00
0,00

 

1954 - 1974

Registreret med adressen Nørregade 28

Vejen Telefonbog
1954

Apoteket - tlf. nr. 52
Læge E. Ingemann Jensen - tlf.nr. 520
Konsultation: 12 - 14 Lørdag 9 - 10

Vejen Håndbog
1969-70

Vejen Apotek - tlf. 36 00 52
Åben 8 - 17,30, Fredag 8 - 20, Lørdag 8 - 13
Tandlæge Knud Elbrønd - tlf. 36 01 81

Vejen Håndbog
1973-74

Vejen Apotek - tlf. 36 00 52
Åben 8,30 - 17,30, Fredag 8,30 - 20, Lørdag 8,30 - 13

Tandlæge Knud Elbrønd (fra 1. juli 1973: Korsgade 7)