Vejen ny Kirke

Nørregade 98 B

 


Til Vejen gamle Kirke

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )


Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

2019 UDSIGTER FRA KIRKETÅRNET

2009  LUFTFOTO  

1986
REJSEGILDE PÅ SOGNEGÅRD     POTTESKÅR I COLLAGE   

1954  HVEM PRÆDIKEDE  

1918 - OFRE FOR SPANSKE SYGE

1911 PAASKE- KIRKEKONCERT

1910 - KONCERT OG BIDRAG TIL ELEKTRICITET I KIRKEN

1903   HVEM PRÆDIKEDE OG HVEM SANG

1896   INDVIELSE AF DEN NY KIRKE

1877 - 1917   PASTOR RICHTER - 40 ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM

MINDETAVLE FOR FALDEN I 1864

 

- blå markeringer er links til andre sider -
- kom tilbage hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm -
- klik for større formater når pil bliver til hånd på billede -

 
 

Vejen Kirke med koret vendt mod øst og tårnet mod vest.

 

UDSIGTER FRA KIRKETÅRNET 2019

Huse på Lynggårdsvej.

Sognegården og huse i Nørregade.
I baggrunden ses nybyggeriet "Alfa Tower" skyde til vejrs.

Og her er så et postkort fra 1912 med udsigt over huse i Nørregade.
Og der var masser af rygende skorstene.

 

Husrækken på vestsiden af Nørregade.
Det er husnumrene 61 63-65 67 73-79 81 83 87-89
91 (Acasia Blomster) og sidste hus før kirkegården og overfor Sognegården - nr. 93.

Kirkegården - hvor der stadig findes ruiner af Den gamle Kirke.

Nørregade svinger hen mod Baungårdsvej og Skolegade.

Huse på Thomsensvej ved nordsiden af kirken.
Bagerst liggende ses noget af Fr. d. 7's Gade.

 

2011

Vejen Kirke 2011.

 

Se kirkens hjemmeside med klik på Vejen Kirke

 

2009

Luftfoto fra 2009 - der viser Vejen Kirke i Nørregade -
- med lidt af Lynggårdsvej og Thomsensvej nederst skråt tv. og th.
Husene på vestsiden af Nørregade før kirkegården -
er numrene 85 - 87 - 89 - 91- 93.

- klik på billedet for større format -
 

Link til: Vejen Kirkegård

 

1986

Da sognegården blev opført i 1986 - fandt man på grunden en masse potteskår -
- efterladenskaber fra pottemagerværkstedet i nr. 96.
Af disse skår har Anders Bruun-Møller (1911-89) udført denne collage.

 

REJSEGILDE PÅ SOGNEGÅRDEN

Biskop Helge Skov indmurer dokumenter ved grundstensnedlæggelsen -
- og rejsegildet på Sognegården i september 1986.
Og det er murer Ole Hansen (nu i Minibyen) til højre på billedet.

Klik på billedet og læs artikel i Vestkysten om rejsegildet.

 

1954

Notits i Vejen Avis - Ugeblad for Vejen, Skodborg, Malt og Omegn
Fredag d. 22. Oktober
1954.

 

1918Referat i Kolding Social-Demokrat

Mandag den 9. december 1918
 

Læs også om mindegudstjeneste i Valgmenighedskirken i Askov -
- for ofre for Den Spanske Syge -
- som omtalt i Kolding Folkeblad den 23. december 1918.

 

1877 - 1917

40 Aars Præstejubilæum

Omtale i Kolding Folkeblad 28. august 1917

 

1911

Annonce i Kolding Social-Demokrat

10. april 1911.

 

1910Annonce i Kolding Social-Demokrat

16. december 1910.

 

1903

Notitser i "Tiden" - 13. November 1903

Kirketjeneste

Søndag den 15. November

Vejen Kl. 9 Pastor Richter
Askov Kl. 9½ Pastor Helveg
Malt Kl. 2 Pastor Hjortkjær-Christensen
____________________

Kirkekoncert

Organist Frederik Matthison-Hansen afholder
en Kirkekoncert i Vejen Kirke
Onsdag den 18. November Kl. 7 Aften
med Assistance af
Koncertsangerinde Fru Emma Holstein Berg.
Billetter á 75 Øre (2 Kr. for 3 Billetter)
faas hos Boghandler Ernst Carlsen
og ved Indgangen.

 

1896 INDVIELSE

Vejen ny kirke blev indviet 20. december 1896.
Den afløste den gamle kirke fra 1100-tallet.
Den ny kirke blev opført som nabo til nr. 98 -
- "i Maler Andersens Have" iflg. Alkærsig.

 

PRÆSTETAVLE

Tavle med navne på 22 præster efter Reformationen 1536

Inskription på tavlen

"Søren Pedersen og Hustru Sara Ibsdatter haver
bekostet denne Tavle, den blev restaureret 1694 af
Anders Stephansen 1707 af Hans Gundorph,
1858 af Stephan Iversen og Hustru
Abelone Cathrine Fogh."

 

De 22 præster

Peder Laugesen
Søren Pedersen
Peder Buk
Thøger Pedersen
Søren Struer
Christen Hansen
Gregers Chr. Gjødstrup
Anders Steph. Brandt
Provst Jacob Bentzen, kald. 1699, død 1719
Niels Jochum Butzow, kald. 1720, Provst 1729, død 1762
Hans Clemens. Fogh, Cap. 1758, Sognepræst 1759, død 1771
Joachim Haar, kald. 1771, Provst 1787, død 1812
Henrik Bruun, kald. 1812, død 1821
N. Sommer Bergenhammer, kald. 1821, død 1826
Jens Orten Bøving, kald. 1826, forflyttet 1842
Filip Kristian Fuglede, kald. 1842, død 1856
Sophus Carl Viggo Hansen, kald. 1856, død 1870
Hans Svejstrup: 1870-1893
John Charles Luis Richter, kald. 1893, død 1928
Skat Rørdam Clausen, kald. 1929, forflyttet 1932
Morten Chr. Lindegaard, kald. 1932, Provst 1936, Biskop i Ribe 1949
Gunnar Monrad, kald. 1949, emeritus 1978

 

Præster i Vejen ny Kirke

( iflg. Alkærsig og "Vejen Kirke 100 År" )

I Vejen gamle Kirke tjente 19 præster efter Reformationen.
Pastor Richter var nr. 19 - og fortsatte i Vejen ny Kirke.

 

*  -  †

præst år

19 John Charles Louis Richter
20 Skat Rørdam Clausen
21 Morten Christian Lindegaard
22 Gunnar Monrad
23 Uffe Nansen Urup
24 Knud Fensteen Madsen
25 Else-Marie Hoffmeyer
26 Henrik Skov-Pedersen
27 Pia Haaning Lorenzen

1850-1928

1896-1928
1929-1932
1932-1948
1949-1978
1978-2004
1979-2012
1994-

2013-        

 

Mindetavle for falden i 1864

Mindetavle for Lucas Jensen fra Ø. Skibelundgaard -
soldat i Den Anden Slesvigske Krig 1864.

Se også: Øster Skibelundgaard

 

Se også: Kalenderblad for Maj 2011

- og vend tilbage hertil med klik på pil øverst tv. -

 

Matr. nr. 15al

Skøde 6. juni
1922 fra præsteembedet til Mads Christensen Lund

 

Se også: Vejen gamle Præstegaard