Askov Kirke

Askov Kirkevej 7 A

 

Tilbage til Askov Kirkevej     Til Vejenvej

 

Bogmærker

1918 Mindegudstjenesten i Askov

1917 Askov Højskoles julekoncert i kirken

1900 Byggeri af ny kirke og indvielse


Valgmenighedskirke - sognekirke -
- i "Askov - En historisk billedbog"

 
 

Askov Kirke med klokketårnet i vest.

Kirken, der blev indviet som en valgmenighedskirke i år 1900 -
- er en treskibet kirke i en for tiden karakteristisk blandingsstil.
Arkitekt: Rolf Schroeder (1872-1948).

 

Få mere at vide med klik på Askov Kirke

- og vend tilbage hertil med klik på pil øverst tv. -

 

2019

Askov sagde farvel til provsten

Danske Sømands- og Udlandskirker har udpeget -
- 62-årige
Hasse Neldeberg Jørgensen -
- som provst
28 danske menigheder i Sydslesvig -
- og præst i Helligåndskirken i
Flensborg.
Søndag den 3. marts var der afskedsgudstjeneste i
Askov Kirke.
Det var hans kone sognepræst
Merethe Jørgensen, der holdt gudstjenesten.
Da
Hasse Neldeberg Jørgensen kom til Askov -
- boede der
1274 mennesker i sognet -
- i dag er der mere end
2800 - med opgående tendens.

Iflg. Ugeavisen Vejen 19. marts
2019

 
 
To af ti udvalgte pennetegninger -

- fra Askov og Omegn -

- udført af -

- Carl Johan Bargild (1892-1918) -

- og udgivet af -

Jens Arnums Bog- og Kunsthandel

Askov

 
 

Valgmenighed er den betegnelse, man bruger -
- når en gruppe medlemmer af folkekirken danner en særlig menighed.

Valgmenigheder hører under folkekirken -
- og skal som sådan godkendes af kirkeministeren.

Kravet for godkendelse er, at mindst 50 personer -
- der har valgret til menighedsråd, skriver under på ansøgningen -
- og at en person, der er kvalificeret som præst i folkekirken -
- erklærer, at han ønsker at blive præst for valgmenigheden.

Valgmenigheden skal selv afholde alle udgifter, inklusiv aflønning af præsten -
- men medlemmerne betaler til gengæld ikke kirkeskat.

Valgmenigheder står i modsætning til frimenigheder -
- under opsyn af biskop og provst.

Muligheden for at danne valgmenigheder indenfor folkekirken -
- blev der åbnet for 15. maj 1868 med valgmenighedsloven -
- der er en del af den folkekirkelige frihedslovgivning.

Tanken var at give folkekirkemedlemmer, der var utilfredse med lokale forhold -
- mulighed for at ansætte en egen præst frem for at træde ud af folkekirken -
- og danne en frimenighed.
 
I de første mange år var det primært grundtvigianere -
- fra Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder -
- der benyttede sig af loven -
- men i de senere år har også grupper -
- med tilknytning til den karismatiske bevægelse -
- og missionsbevægelserne oprettet valgmenigheder.


Da valgmenigheden i Askov blev opløst i 1972 -
- blev kirken annekskirke i Malt Sogn.
I 1986 udskiltes Askov Sogn af Malt Sogn -
- og kirken blev sognekirke i det nye sogn.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

 

1954

Notits i Vejen Avis - Ugeblad for Vejen, Skodborg, Malt og Omegn
Fredag d. 22. Oktober
1954.

 

1918

Mindegudstjenesten i Askov

Læs omtalen af mindegudstjenesten i Valgmenighedskirken i Askov -
- i Kolding Folkeblad den 23. december 1918.

Fem elever på Askov Højskole -
- blev ofre for Den Spanske Syge i november 1918.

Vi siger først Gud Tak for, hvad han gav os gennem Trængselen.
Og vi kan sige Tak for Mødet med Forældrene, Tak til Lægerne -
- og Sygeplejerskerne og Pigerne, der havde en streng Tjeneste.
Vi havde jo en Tid 150 Syge liggende.
Mange kærlige Hænder maatte der til, og mange kærlige Hjerter.


Citat fra højskoleforstander Appels mindetale i kirken.

 

1917

                  Fra Askov

   
Skolen har nu taget Juleferie til
7. Januar, og som Slutningsfore-
foredrag forinden Afrejsen fortalte Dr.
phil. H. F. Feilberg smaa Juleskikke,
som han kendte dem fra sin Barn-
dom. Kl. 8 afholdtes Kirkekoncerten,
under hvilken et Fælleskor paa ca.
125 under Pastor Triers Ledelse
sang Hartmanns store Juleliturgi
og en Julesalme, hvortil Musikken
var komponeret af Prof. Nutzhorn.
    Koncerten afsluttedes med Musik-
numre for Orgel og Violin, og Pa-
stor Trier
holdt en lille Tale og
ønskede Eleverne en glædelig Jule-
fest.

Omtale i Kolding Folkeblad mandag den 24. december 1917.

 

1900

Klik på tegningen
og læs artikel
om kirkebygningen
i Vejen Folkeblad
fra mandag den 29. januar 1900

- benyt pdf-filens værktøjslinie -
- til at formindske / forstørre o.a. -


- og kom tilbage hertil -
- ved klik på pil øverst tv. på skærm -

 

Klik på overskriften til artikel i Kolding Folkeblad mandag den 29. januar 1900 -
- og læs om indvielsen af valgmenighedskirken søndag den 28. januar 1900.

 

Valgmenighedskirke - sognekirke -
- i "Askov - En historisk billedbog"

   

Tekster og billeder fra "Askov - En historisk billedbog"
v. Agner Frandsen.

Med tilladelse til gengivelse på denne hjemmeside.

- klik på billede og tekst for større format -
- og når lup vises klik for endnu større format -