Lindegade 10

Vejen ny Elektricitetsværk

Murerfirmaet Axel Poulsen A/S
Café Noget Særligt
Røde Kors Vejen
Jacob Leander ApS

 

Tilbage til Lindegade

Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Se eksterne links til -

Murerfirmaet Axel Poulsen A/S
Røde Kors Vejen
Webdesign - Jacob Leander ApS

 
Huset i Lindegade 10 - anno 2012 - set fra Lindetorvet.
 

2019

Café Noget Særligt er i 2019 flyttet til det nye Vejen Bibliotek -
- hvor de står for bogcaféen.

Se: Vestergade 2.

 

2016

Røde Kors nytter noget

De frivillige i Røde Kors Vejen har -
- blandt andet i samarbejde med og lokalefællesskab med
Café Noget Særligt -
- deltaget i flere kampagner og indsamlinger -
- herunder Landsindsamlingen søndag den 4. oktober -
- hvor der i "gamle" Vejen Kommune blev indsamlet næsten 100.000 kr.
Omsætningen i genbrugsbutikken har for første gang været over 300.000 kr.
På generalforsamlingen forleden -
- blev Nørklerne, butikspersonalet, de frivillige i Besøgstjenesten -
- samt aktivitetslederne rost for deres gode indsats.

Iflg. Ugeavisen Vejen 23. februar
2016

 

Jacob Leander er bedste ven med Google

Jacob Leander, stifter af virksomheden Jacob Leander ApS i Vejen -
- er blevet Google Premier Partner.
Jacob Leander er uddannet multimediedesigner -
- og arbejder med design af hjemmesider og Google-optimering -
- og med effektivt at hjælpe kunder inden for online-annoncering -
- og med administration af Ad-Words-konti.

Iflg. Ugeavisen Vejen 13. december
2016

 

2014

5 år med konstant vækst

Som blot 19-årig -
- startede den lokale Vejen-dreng Jacob Leander Christensen egen virksomhed.
10. februar fejrer virksomheden 5 års fødselsdag.
"I de sidste 5 år har jeg hjulpet flere end 200 virksomheder -
- med at designe hjemmesider, udvikle webshops og søgeoptimere til Google".

 

2013

"I uge 10 har Café Noget Særligt
og Røde Kors butikken 2 års fødselsdag.
Hele ugen har genbrugsbutikken halv pris på alt tøj i butikken.
Der er modeshow torsdag den 7. marts,
hvor det bl.a. er pigerne fra caféen, der viser tøjet.
Samme dag har caféen kaffebord og giver 25 % rabat
på alle de udstillede glas og Fair Trade produkter."

Iflg. Vejen Avis 26. februar 2013

 

2011

2011 flytter Røde Kors fra Nørregade 52 til Lindegade 10.

Café Noget Helt Særligt har også til huse i det gamle elektricitetsværk.

 

Hvornår dette foto er taget vides ikke.
Bygningen er blevet hvidkalket - og et skilt fortæller at -
- BØRNEBUTIKKEN da havde til huse i bygningen.

- klik for større formater- når musepil bliver til hånd på billeder -

 

1989

Den røde murstensbygning på dette ældre fotografi er elektricitetsværket.
Bygningen vender mod øst og Øster Allé.
Den røde bygning - der skimtes i baggrunden til højre - er Nørregade 22.

Elværket og lidt mere af bygningen i Nørregade 22.

Billeder fra Kodak Film fremkaldt marts 1989.
 

Der er tilsyneladende ændret lidt på bygningen.
Vinduerne med en anden udformning og en dør tilføjet til højre.
På fotografiet tallene 80 11 16. Er det måske datoen 16. november 1980 ?

 

Elektricitetsværket

Telf. Nr. 42 / Kontortid hver Dag Kl. 10-12 og 16-17,30
Bestyrer: A. Rock Petersen

Iflg. Vejen Skattetabel og Vejviser 1957

 

Vejen Elektricitets- og Vandværk tlf. nr. 42
Bestyrer M. Hansen privat tlf. nr. 130

Iflg. Vejen Telefonbog 1954

 

Elektricitetsværket

Lindegade, Telefon 42. Bestyrer: M. P. Hansen, Østerallé, Telefon 130.
Kontortid: Hver Dag  Kl. 16¼ - 17¼.

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938 - 1943

Elektricitetsværksbestyrer Mads P. Hansen havde privat bopæl i
Østergade 13.

 

1923

Vejen ny Elektricitetsværk 1923.
Denne del af bygningen vender mod nord - Museumspladsen.

 

1922

"Lige fra Værkets Overtagelse (sognets overtagelse af det gamle værk)
havde der været Tale om at bygge Nyt -
- fordi det gamle (hvor Elektriker Ehlers bor)
(Nørregade 22) var for lille.
Man man havde ondt ved at blive klar over Formen -
- om det skulde være et Dieselmotorværk alene -
- eller tillige med Vandkraft fra Vejen Aa -
(en Tid var der endog Tale om at lægge Værket ud i Vejen Mose
for at kunne bruge Tørvebrændsel)
- eller endelig et Værk sat i Forbindelse med et Højspændingsværk.
Det blev det stedlige og selvstændige
Dieselmotorværk (med nye Bygninger) -
- der gik af med Sejren, idet det, 27. Marts 1922, blev vedtaget i Sogneraadet -
- med 8 Stemmer af 11.
Der maatte hertil laanes 300.000 Kr. Værket kostede 363,126,79 Kr."

Iflg. Vejen Sogn i Malt Herred (1940) ved Søren Alkærsig.

Arkitekt Niels Ebbesen Grue stod for opførelsen af bygningen i 1922-23.

 

          Bassin med Springvand.
     Elektricitetsudvalget indstiller,
at der paa Grund af den nye Disel-
motorværksbygning opstilles en
Kølebassin i det lille Anlæg med en
Springvandsfigur. Billedhugger
Hansen Jakobsen har modelleret
forskellige Udkast, som kan bruges
hertil. Det vil koste ca. 6000 Kr.
     Efter Udtalelser af A. Andersen,
H. Kjær, N. P. Nielsen, Formanden
og N. M. Sørensen bevilgedes der
3000 Kr. til dette Formaal, og der
nedsattes et Udvalg, bestaaende af
Formanden, P. Hauge og Willad-
sen, til at forhandle med Hansen
Jakobsen om Valg af Springvands-
figur.
     Derefter godkendtes et Udkast til
Vedtægter for Vandværk.
     Angaaende
                 Vandtaarnet,
der skal opføres paa Baungaards
Mark. Ejeren yder her gratis Jord.

Uddrag af referat fra møde i Vejen Sogneraad - i Kolding Social-Demokrat 6. september 1922

 

          Bækkekredsen.
                           Vejen.


Vejen Sogneraad.
    
I Aften Kl. 7½ afholdes et ekstraordi-
nært Møde paa Kommunekontoret, hvor
følgende Sager behandles:
     Uddelingen af Fripladserne i Realsko-
len.
     Ansøgning fra Beboere i Vejen Skov
og Karensmark om Elektricitet.
     Ansøgning fra Beboere paa Vejen Øster-
mark, ligeledes om Elektricitet.
     Affattelse af en Tillægsligning m.m.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat - 31. juli 1922.

   

                   Tilbud
        paa Byggearbejde.

    
Vejen kommunale Elektricitet-
værk ønsker Tilbud paa Murer-,
Tømrer-, Snedker-, Blikkenslager-,
Glarmester- og Malerarbejdet ved
Opførelsen af et nyt Elektricitets-
værk i Vejen.
     Tegninger og Beskrivelser vil
være fremlagt paa Kommunekon-
toret. enkelte Tegninger kan faas
til Laans hos Arkitekt N. E. Grue.
     Tilbudene maa være indgivne
til Kommunekontoret senest Lør-
dag d. 8. April Kl. 4 Eftermiddag.
                  Elektricitetsudvalget.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat - 31. marts 1922

 

                                                      Vejen.
Elektricitetsværk i Vejen.
I Vejen Sogneraad forhandledes i
Dag om Opførelsen af et nyt Elektri-
citetsværk, idet det oplystes, at man
ikke vil kunne køre videre med det
gamle, uden at dette underkastes en
meget bekostelig Reparation. Det fore-
sloges derfor at bygge et helt nyt Værk,
der anslaas til at ville koste ca. ¼
Million Kroner. Der nedsattes et Ud-
valg, som fik Bemyndigelse til at frem-
skaffe de fornødne Overslag med vide-
re til et saadant Værk.

 

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat - 11. januar 1922

 

Se også: Det gamle Elektricitetsværk

 

"Bestyrer Mads Hansen, Elektricitetsværket, har arbejdet på Værket siden 1905,
først i Ingwersens og siden, fra 1913, i Kommunens Tjeneste."

Iflg. Vejen Sogn i Malt Herred (1940) ved Søren Alkærsig.

 

Se også: Nørregade 22
- og Lokalhistorie 1945 - dramatiske begivenheder i Vejen og omegn !

 

Om produktion og fordeling af elektricitet i 2015
se
Station Revsing