Nørregade 22

Sport 24
 

Tilbage til Bydel nord for Banen

 

BOGMÆRKER

SPORT 24

INSTALLATØR H. EHLERS

1979   1951  1943   1940   1919   1918   1916   1913   1912   1904

1903-1922  VEJEN GL. ELEKTRICITETSVÆRK

 

2015

Nørregade 22 på hjørnet ved Lindegade.

 

Se ekstern link til: Sport 24

 

Iflg. BBR-registret er huset i Nørregade 22 opført i år 1900 på matrikel nr. 11gv.
Ombygning har fundet sted i
2004.

 

1979

Annonce i Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979.

 

1951

Annonce i kataloget for Sydjydsk Udstilling.
Sydjydsk Udstilling fandt sted i Vejen fra 1. til 17. juni
1951.

 

1943

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1943.

 

1940

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1940.

 

1919

Annonce i Kolding Folkeblad 18. marts 1919.

 

1918

              Til Julen
             Elektriske Lamper, Lysekroner og Lomme-
lamper.
            Stort Udvalg i Frynseskærme.

                                                   H. Ehlers
           Tlf. 137           elektrisk Installationsforretning, Vejen.

H. Ehlers
- annoncerer sammen med 29 andre Vejenbutikker -
- i Kolding Social-Demokrat den 17. december
1918.

Se også:
Dagbog December 2018 / Kalender

 

1916

H. Ehlers Installationsforretning fotograferet af P. H. Bech
til bogen "Vejen By og Omegn" (
1916 ) af Bendix Madsen.

H. Ehlers, Installatør, f. 1890 i Gjedsten -
- uddannet i Sønderborg, Kiel og andre Steder i Tyskland -
- overtog
1914 Forretningen af Vejen Kommune -
- har Byens største Lager af Lysekroner og elektr. Artikler -
- samt driver en Filial i Bække.

Ref. "Vejen By og Omegn" ( 1916 ) af Bendix Madsen.

 

o. 1915

Vejen Elektricitetsværk o. 1915.

På billedet ses fra venstre maskinmester
Olesen,
Mads Hansen og installatør Henrik Ehlers.

Se også:
Lindegade 10

Vejen Elektricitetsværk o. 1915.
 På billedet Mads Hansen – også kaldet ”Mads Lys”.

 

1913

SOGNERÅDSMØDE OM OVERTAGELSE AF INGWERSENS ELEKTRICITETSVÆRK

Klik på blå markering og læs i Kolding Folkeblad for 11. januar 1913 om -
- kommunens overtagelse af Ingwersens elektricitetsværk og optagelse af lån til det. 

 
 

1912

SOGNERÅDSMØDE OM ELEKTRICITETSVÆRK OG SYMASKINER

Klik på blå markering og læs i Kolding Social-Demokrat for 17. maj 1912 om -
- hvem, der skal drive elektricitetsværk - og nytten af symaskiner i skolen. 

 

o. 1910

Fotografi af Nørregade 22 o. 1910

Fabrikant Svenning oprettede 1899 et privat elektricitetsværk til eget brug.
Snart fik han så mange bestillinger på el -
- at han måtte anlægge et større værk i Nørregade 22 -
- som han i 1903 solgte til Chr. Ingversen.
Kommunen købte værket i 1913.

 

1904

Fotografi fra 1904, der viser Nørregade 22, 20 og 18.
Det er træbygningen i midten, der kom til at huse Vejens første biograf.
I nr. 22 blev Vejens første elektricitetsværk installeret.

- klik på billedet for større gengivelse -
- og endnu en gang for endnu større billede -

 

Om produktion og fordeling af elektricitet i 2015
se
Station Revsing

 

1903 - 1945

Ejerforhold vedr. matr. nr. 11 gv

Fra år

Til år

Fabrikant Svenning

 

1903

Chr. Ingversen

1903

1913

Vejen Kommune

1913

1945

Installatør Henrik Ehlers (1890-1973)

1945

 
 

Skøde lyst 18. februar 1910 fra J. L. Hansen som excecutor -
- for Karl P. Jacobsens dødsbo til Christian Ingvardsen.

Skøde lyst 4. juli 1913 til Vejen Kommune.
Skøde lyst 5. oktober 1945 til H. Ehlers.

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Ejendommen var i perioden 1913 - 1945 ejet af Vejen Kommune.
Som en naturlig ting var der helt fra 1920 elektrikerforretning i huset -
- som var nabo til elektricitetsværket.
Forretningen blev drevet af installatør Henrik Ehlers
- og senere overtaget af sønnen Flemming Ehlers -
- som drev forretningen videre indtil forretningsophør i 1980'erne.
Henrik Ehlers havde i 1945 overtaget ejendommen fra Vejen Kommune.

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
  kr.

1938
Installatør Henrik Ehlers
Kontorist H. Jensen Tøndering
Snedkersvend Emil Ø. Jørgensen

Installatør Henrik Ehlers
1940
1941
1942
1943

1957
Installatør Flemming Ehlers5,88
6,72
8,40
10,26


700,00
150,00
118,00


1.478,00
1.551,90
2.468,00
2.608,65


1.399,00

Registreret med adressen Nørregade 22

Vejen Telefonbog
1954

Aut. Installationsforretning H. Ehlers - tlf. nr. 137 & 437
Overmontor H. Tegen Ehlers (privat) - tlf. nr. 437

 

Personhistorier/beretninger

Urmager Grunnet
fortæller

Et elektrisk eventyr


"Det var også noget af et eventyr, da vi begyndte med elektrisk lys.
Der var kun Svenning og et par nabohuse til ham, der havde elektrisk lys -
- men så kom Ingvartsen, som startede et elværk.
Han havde kun en enkelt motor med et stort svinghjul.


Når vi sad her og arbejdede på værkstedet -
- havde vi i reserve nogle små batteripærer -
- for det elektriske skidt kunne godt finde på pludselig at forsvinde.
Når det skete, startede vi alle i løb over for at hjælpe Ingvartsen -
- med at trække svinghjulet, til motoren kom i gang igen.
"