Lindegade
 
Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )
 
Øster Allé
    L
I
N
D
E
G
A
D
E
     
         
         
         
    10 Vejen nye Elektricitetsværk

Røde Kors
Café Noget Særligt

Jacob Leander ApS

   
Se Museumspladsen 3
      Lindetorvet  "
         
         
    2 Falckstationen
   
   
Nørregade
 
Personer med bopæl i Lindegade u. nr.
i
flg. Vejen Skattebog og Vejviser
Ejendomsskat
kr.
Personskat
kr.
1938
Snedkersvend Lorenz Kristensen

7,92

126,00