Nørregade 5 - 7

home Vejen

SVENNINGS MASKINFABRIK & JERNSTØBERI
1884 - 1919

A/S  S. TRANBERG & VILLADSEN

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

BOGMÆRKER

1980     1962     1938-1957     1940    1921    

1919 A/S  S. Tranberg & Villadsen     

1913     1903     1899     1886     1884     1882-1930

 
2016
 

I dag ligger der på stedet en ny bygning -
- der huser ejendomsmægleren "home Vejen"

 

Nørregade 5 anno 2015.

 

Se ekstern link til: home Vejen

 

Iflg. BBR-registret er Nørregade 5 opført i år 1968 på matrikel nr. 12hc.
Ombygning har fundet sted i 1996.

 
1980

Registreret i Vejen Håndbog for 1975-76

Sparekasser
Eksped. tid: Mand., tirsd., onsd. 9.30-15.30
torsd. 9.30-17 og fred. 9.30-19. Lørdag lukket.
Sparekassen Sydjylland, Torvegade 1; tlf. 36 08 22
Afdelinger i Andst, Bække, Veerst, Gesten og Askov.
Direktør: H. Lautrup

Registreret i Vejen viser Vej - Håndbog for Vejen Kommune 1980

Sparekassen Sydjylland, Nørregade 5, Vejen, tlf. nr. 36 08 22

 
ENGANG

Den sydlige del af Nørregade ned mod Viadukten.
Skilt med "Chr. Svenning Automobilreparationsværksted / Gummi / Tilbehør"
- viser ind til hans værksted i nr. 5.
Mellem nr. 3 og nr. 5, der ses lidt af, er en sti til Jernbanegade.
Tv. ligger Nørregade 12 med Vejen Andelsmejeri.
Efter indkørslen til mejeriet Aug. Mørchs Udstyrsforretning i nr. 10.
( reklameres der for kjoletøyer ? )
I nr. 6 var der telefoncentral med sendeanlæg på taget.
Fotografiet er taget en flagdag og muligvis engang før 1927,
for da solgte Mørch ejendommen til Boghandler Bruun Møller.
Der er også flag på toppen af Hansens Hotel nederst th.

- klik på billedet for større format -

Skiltet ved den smalle passage mellem Nørregade 3 og 5.

Se også: Dagbog Juni 2019

 

"Fabrikant S. C. Svenning havde 3 Sønner, der hver havde en Afdeling at passe.
Albert
stod for Maskinfabrikken, Edvard for Støberiet
og Christian for Automobilværkstedet."

Se: Erindringer / 1920 - om Barndommens Gade af Georg Schlünssen

Se også: Nørregade 87 ( Chr. Svenning )

 

Nørregade 1, 3 og 5 i størrelsen 1:10 set fra vestsiden i Anlægget.
Diverse bagbygninger hørte til Svennings Jernstøberi.
I baggrunden ses Nørregade 13, 17, 19 og Kunstmuseet.

Nørregade 5-7-9 på terrænbordet i størrelsen 1:100.

Yderst tv. - forrest i billedet - ses lidt af Nørregade 3.
I 5 og 7 havde først S. C. og siden Alfred Svenning værksteder og privatbolig.
Nr. 5 var huset med svalegang - som er genopbygget i størrelsen 1:10.
Støberigården med skorstenen tv. strakte sig op til Jernbanegade.
Bagved nr. 5 er en række værkstedsbygninger med bygningen med shedtaget sidst.
Nr. 7 - forhuset med kvistlejligheder - var privat beboelse.
I nr. 9 lå Grunnets urmagerforretning og bagerforretningen,
der først tilhørte G. L. Munk og derefter Hans H. Sørensen
- med butik ud til gaden og selve bageriet - med skorsten - i baghuset.
Helt i baggrunden ses fra venstre Brugsforeningen på Banegårdspladsen,
Vejen Foderstofforening og Trælasten.

Se større billede !

- og - for et endnu større billede -
- klik igen med venstre museknap på det billede !

Nørregade 5-7-9 på ældre fotografi.
H. Olander drev biludlejning og havde også forretning i Nørregade 5.

Se også: Jernbanegade 8

Som det fremgår af dette billede var der åbent mellem husene i nr. 3 og nr. 5.
Det var en sti, der forbandt Nørregade med Jernbanegade og Banegårdspladsen.
I den lille butik med navnet H. Olander reklameres for North State cigaretter
og Brugsen bliver der også henvist til.

 
1962

Vejenavis 9. November 1962 - om de gamle munkesten i facademur: -

"Den gamle kirke i Vejen er pludselig kommet i søgelyset som følge af,
at en del af de munkesten, hvoraf den var opført,
nu synes at skulle få en tredje anvendelse,
efter at de i ca. 70 aar har staaet som facademur
i et beboelseshus ( Nørregade 5 )
til den tidligere Svennings Maskinfabrik i Vejen.
Denne bygning skal nu nedrives for at give plads til den ny brugsforening,
og de gamle munkesten er derefter af entreprenør Villy Nielsen
stillet til menighedsraadets raadighed."

 

1940

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1940.

Svennings Maskinfabrik solgt til Tranberg & Villadsen i 1919 !

 
1921

Beboere i huset iflg. folketællingslisten fra 1921:

Fabrikant S. C. Svenning f.
1854 og hans hustru Karen Svenning født 1859 -
- deres 2 sønner mekaniker Alfred Svenning f.
1886 -
- og mekaniker Kristian Svenning f.
1887.

 

1919

Annonce i Jyllands-Posten 24. august 1919.

 

A/S  S. Tranberg & Villadsen

Annonce i Kolding Folkeblad 26. maj 1919.

 

Annonce i Jyllands-Posten 22. og 25. maj 1919.

 

Horch-bilen blev fabrikeret i Tyskland af August Horch & Co.
Firmaet er den direkte forløber for dagens Audi bilfabrik -
- som kom fra Auto Union, der blev etableret i 1932 -
- da Horch fusionerede med DKW, Wanderer og den historiske Audi koncern -
- som August Horch (1868-1951) startede i 1910.

 

Meddelelse i Esbjerg Avis Vestkysten 5. februar 1919.

 

1913

Annonce i Kolding Folkeblad 10. marts 1913.

 

1903

Missionsfolkenes Arbejdervenlighed

Læs avisartikel - først trykt i Vestjyllands Social-Demokrat 1. oktober 1903 -
- og siden i Kolding Social-Demokrat 1. november 1903 -
- om fabrikant Svenning, der søger "hellige" arbejdere i Kristeligt Dagblad -
- hvilket medfører klage over "skruebrækkeri" -
- og blokering for ansættelse af organiserede arbejdere.

 

1899

                           Vejen, den 18. December.

Elektrisk Belysning i Vejen.

     Flere Handlende ved Vejen Sta-
tion har faaet indlagt elektrisk Lys fra
Maskinfabrikant Svenning, Vejen, saa
at de fleste Butiker nu straaler i elek-
trisk Belysning.

Fru Fortuna
     har ogsaa tilsmilet Vejen, idet Po-
litibetjent Sørensen har faaet 1/8 af
de 25,000 Kr.

Notitser i Kolding Social-Demokrat 19. december 1899.

Hvad det er for en gevinst politibetjenten har sikret sig vides ikke.

 

1886

Ovne & Komfurer
fra
C. M. Hess, Vejle.
Jærnpumper af eget Fabrikat haves stadig
paa Lager.
Tærske- og Hakkelsemaskiner laves paa
Bestilling.

C. S. Svenning,
Vejen St.


Annonce i Kolding Folkeblad - Lørdag den 20. November 1886.

C. M. Hess' Fabrikker A/S var et jernstøberi og en fabrik -
- der producerede ovne, komfurer, badekar, døre og vinduer mm. -
- på Grønnegade 18 i Vejle.
Den var grundlagt af Christian Martin Hess (1851-1929) der d. 1. april 1876 -
- overtog jernstøber Rasmussens lille støberi -
- (W. Aarups Jernstøberi) i Grønnegade i Vejle.

Ref. Wikipedia

 

Huset i Nørregade nr. 5 genopbygget i størrelsen 1:10 i Minibyens anlæg.
Bagved skimtes Villes Konditori og th. Kunstmuseet.

Et hus i forfald før endelig nedrivning i 1962.
Men nogle af murbrokkerne blev gemt !
Det var munkesten fra tårnet (bygget o. 1400)
på Vejen gamle Kirke (bygget o. 1160-70)  - nedrevet i 1896.

 
1884

”S. C. Svennings Maskinfabrik fra 1884 er en af de ældste
af den Slags Virksomheder i Byen og som fæstede varig Rod.
Det gik smaat i Førstningen og det var først Johannes Lauridsen,
der gav ham noget at bestille,
idet der til Cikoriedyrkningen skulde laves Redskaber,
som knap var kendte, da Roedyrkningen jo endnu var i sin Barndom.
Der skulde konstrueres Grubbere, Frøsaamaskiner og Radrensere.
Dette gav Fremgang.
I 1888 fik Svenning sit eget Værksted
og begyndte at levere Maskiner til Cikorietørrerier Landet over.
Efter en Brand og Genopbygning
indrettede Svenning Byens første Elektricitetsværk,
egentlig kun bestemt for ham selv,
men da han snart fik mange Bestillinger paa Lys og Kraft, maatte Værket udvides.
Det blev i 1904 solgt til en anden Privatmand.
Svennings Virksomhed er siden fortsat af Sønnen og beskæftigede i 1916 27 Mand.”

Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig.

Se også:
Nørregade 22 - Vejens første elektricitetsværk.

 
1882-1930

Ejerforhold vedr. matr. nr. 12 Q

Skøde lyst 27. august - 1. september 1882 Til Ebbe Sørensen.

Do. december 1902 til Vejen Trælasthandel.
Do. 27. november - 6. december 1907 til Svenning.
Do. 9. juni og 26. juni - 4. juli 1913 til samme 12 DR.
Skifteskrift 23. januar 1930: -
Adkomst Alfred Svenning, Kristian Svenning, Edvard Svenning, på 12 Q og 12 DP.

 

Fra 1882 til 1902 ejede Ebbe Sørensen ejendommen.
I en periode indtil 1907 overtog Vejen Trælast huset.

I marts 1903 startede "Banken for Vejen og Omegn" i ydmyge omgivelser -
- på denne adresse med to ansatte.
Da den nye bankbygning i Nørregade 8 stod færdig i oktober 1903
flyttede man ind i de nye lokaler.
Bogholder Haunstrup blev forfremmet til direktør ved samme lejlighed.

Fra 1907 ejede S. C. Svenning huset og flyttede også senere ind i huset.
De tre sønner overtog huset efter faderen i 1930.

I 1930erne boede en broderidame/modedame Elisabeth Larsen i huset -
- og blev gift med Alfred Svenning.
Begge var i en moden alder og de fik ingen børn.

Ølbrygger Jens P. Sørensen boede i huset.

Cigarhandler Ditlev Holm boede også en periode i Nørregade 5.  

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Modehandler Elisabeth Larsen
Brdr. A. og E. Svennings Jernstøberi

 

1938 - 1957

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938 1940-1943 1957
er nedennævnte personer registreret
under adressen Nørregade 5
- og med anførte beløb betalt i skatter -
- men privat beboelse var i Nørregade 7.

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Former Edvard Svenning
Modehandlerske Elisabeth Larsen
Arbejdsmand Bertel Mortensen
Aldersrentenyder Dorthea Bondegaard

1940
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Former Edvard Svenning
Modehandler Elisabeth Larsen
Arbejdsmand Bertel Mortensen
1941
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Former Edvard Svenning
Arbejdsmand Bertel Mortensen
1942
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Former Edvard Svenning
Arbejdsmand Bertel Mortensen
1943
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Former Edvard Svenning
Arbejdsmand Bertel Mortensen

1957
Damefrisørelev Birgit Olander
Cigarhandler Hans Johannes Olander
Maskinfabrikant Alfred Svenning
Støbemester Edvard Svenning


103,68


120,96
138,24184,80226,30


1.527,00


354,00
198,00
56,00
54,00
2,00


426,00
219,00
40,00
60,00

2.441,25
324,45 63,00

3.008,00
390,00
88,00

5.580,00
387,81
93,00


0,00
118,00
571,00
13,00

Registreret med adressen Nørregade 5

Vejen Telefonbog
1954

Cigarhandler D. Holm - tlf. nr. 350