Vejen gamle Præstegaard

Præstevænget 32 A

 

Tilbage til Præstevænget

 

BOGMÆRKER

2018  NEDBRYDNING  NYBYG     2014 BRAND     2012 FORFALD

PRÆSTERNE  SVEJSTRUP  RICHTER  LINDEGAARD

1938-1957 BEBOERE I PRÆSTEGÅRDEN       1926-1644 FORLØB

1915 BESKRIVELSE I "DANSKE GAARDE"       1851 HOLDEN HANSENS STUEHUS

 

Luftfoto af Vejen Præstegaard fra sidst i 1930'erne.
Nederst til højre ses husene i Borgergade 12 og 10.

En fotostat af Vejen gamle Præstegaard. Et nyere billede end luftfotoet.

- klik på billede for større format -

 

Iflg. BBR-registret er Præstegården med adressen Præstevænget 32 A -
- på matrikel nr. 1dæ - blevet bygget i 1856.

 

PRÆSTERNE  SVEJSTRUP  RICHTER  LINDEGAARD

Klik på bogforsiden -
- og læs om Læborg-Vejen præsterne -
- Svejstrup - Richter - Lindegaard.

Arkivalia v. Filip Ohrt

 

Se også: Det ny boligkompleks - "Svejstrups Have"

 

2018

En kold januardag i 2018 er Præstevænget 32 og 32 A spærret inde -
- bag gitter og blå plastik -
- for der skal bygges boliger på stedet.

Plastfabrikken i nr. 32 skal rives ned -
- og Vejen gamle Præstegård i nr. 32 A får lov til at falde sammen -
- efter en ødelæggende brand i 2014.

Hovedbygningen til præstegården -
- tegnet og opført af den gamle bygmester Holden Hansen i 1851 -
- er et sørgeligt syn i dag.
(BBR-registret har 1856 som året bygningen blev opført)

Midt i april 2018 er både plastfabik og præstegård fjernet fra stedet.

Plastfabrikken pyntede ikke og præstegården var der ikke vilje til at bevare.
Mindet om stedet - som det var - forsøges bevaret på denne hjemmeside.

 

2014

Men en brand en tidlig morgen torsdag den 12. juni 2014
bliver måske et endeligt for den gamle præstegård.

- klik på billede for større format -

Brandtomten ved siden af en del af det fabriksanlæg, der blev opført for år tilbage.

- klik på billede for større format -

 

2012

Dette billede fra oktober 2012 af bagsiden viser et tydeligt forfald.

De to sidebygninger findes stadig - også i 2014. Fotograferet november 2011.

Den ene af sidebygningerne med lidt af brandtomten bagved.

 

2011

Sådan så hovedbygningen ud i november 2011.

- klik på billede for større format -

Stedet har de senere år været domicil for -
- Lind Plast A/S
og Norfolier Danmark A/S.
Den gamle præstegård ses her omgivet af fabriksbygninger - november 2011 !

 

1915

Beskrivelse af Vejen Præstegaard
i bogværket
DANSKE GAARDE  III SAMLING  I BIND
udgivet
1915 af
DANSK LANDØKONOMISK FORLAG
KØBENHAVN

 

1851

”Præstegårdens stuehus, som var opført i svensk herregårdsstil -
 - af bygmester Peder Holden Hansen i 1851 -
- var en statelig bygning i to etager med højt tegltag.
Holden Hansen var en selvlært arkitekt -
- som byen og egnen kan takke for sine få bevaringsværdige huse og gårde -
- fra før 1900.

”Vejen Præstegård -  det tabte paradis” af Olav C. Lindegaard
udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 2004

Se også: Borgergade 10

 

1644 - 1926

"Den første Præstegaard skal have ligget ved Vejen Dam -
- noget neden for "Gretelund".
Denne Gaard skal være ødelagt i Krigene, maaske 1644 -
- og blev da bygget op paa den nuværende plads.
Den brændte i 1691, og det ses af Tingbogen -
- at en stor Del af den brændte igen 8 Dage før Jul 1700.
Fattigt og primitivt blev Gaarden igen bygget op.
Da Bützow kom til Embedet i 1720 var den meget forfalden.
Fuglede lader i 1852 Peder Hollensen bygge det nuværende Stuehus.
Præstegaardens Østerhus brændte 1926.
Af den engang store Gaard er der nu ikke meget tilbage.
Præstegaarden var i 1900 assureret for 21.200 kr."

Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" ved Søren Alkærsig (1940-41)

Se også: Vejen gamle Kirke og Vejen ny Kirke

1938 - 1957

Beboere på adressen 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Provst Morten Lindegaard
Husassistent Helga B. Mogensen

1940
Provst Morten Lindegaard
Forpagter Johan Olsen
1941
Husassistent Anna K. Lindegaard
Provst Morten Lindegaard
Forpagter Johan Olsen
1942
Husassistent Anna K. Lindegaard
Provst Morten Lindegaard
Forpagter Johan Olsen
1943
Husassistent Anna K. Lindegaard
Provst Morten Lindegaard
Forpagter Johan Olsen

1957
Forretningsfører Børge Houm Christensen


557,00


1.280,00
28,00


1.388,00
88,00

23,10
1.638,00
107,10

40,00
1.598,00
340,00

31,62
1.534,50
83,70


5.313,00

1938 - 1943
Sognepræst: M. C. Lindegaard
Kirkeværge: Fyrbøder M. C. Brosbøll, Plantagevej
Graver: Chr. Sørensen, Skolegade, Telefon 196
Kirkebetjent: H. J. Nielsen, Rosengade (1938-1941)
Kirkebetjent: Graver Sørensen, Skolegade (1942-1943)

Registreringer i Vejen Telefonbog
1954
Hønseriejer Aksel Elbæk, Præstegaarden - Tlf. nr. 519
Præst Henning J. Madsen, Bryggergade 10 - Tlf. nr. 359
Sognepræst G. Monrad, Vejen Præstegaard - Tlf. nr. 16

Vejen Håndbog for
1969-70 & 1973-74
Sognepræst G. Monrad, Baungårdsvej 1 - Tlf. nr. 36 00 16
Pastor H. H. Høyrup, Grunnetsgade 4 - Tlf. nr. 36 03 59