Skibelund Krat

 

 Tilbage til Øster Skibelundvej       Til Vejenvej       Til Startsiden

 

Mindesmærkerne i Skibelund Krat

"Knudsbo" - Skibelund Krat 1

Hotel Skibelund Krat - Skibelund Krat 4


Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

 

BOGMÆRKER

2021
Dronning Margrethe besøger Skibelund Krat


2020
Renovering af Skibelund Krat


2019
Grundlovsmøde i Skibelund Krat - Onsdag 5. juni 2019


2018
Grundlovsmøde i Skibelund Krat - Tirsdag 5. Juni 2018


2017
Grundlovsmøde i Skibelund Krat - 2. Pinsedag Mandag 5. Juni 2017

Et projekt til 5,5 millioner kroner skal gøre Skibelund Krat -
- til nationalt mødested


2016
Grundlovsmøde i Skibelund Krat - Søndag 5. Juni 2016

2015
Grundlovsdag og 100 året for kvinders stemmeret 5. juni 2015

2014
Debatmøde arrangeret af KØS  -  2014

2011
En Mærsk-donation
Lenticula - et moderne kunstværk

1963
Ny forpagter af Skibelund Pavillon   /   Ny ejer af "Knudsbo" (1963)

1920
Kongerejsen i juli 1920 med besøg på Askov Højskole -
- og i Skibelund Krat - med afsløring af Genforeningsstenen -
- ved Skodborghus Broen - Skodborg - Københoved - Skrave Kirke -
- og over Jels til Haderslev


1919
Grundlovsfest i Skibelund Krat


1912
Talere ved Grundlovsmødet

Arbejder og begivenheder i Skibelund Krat

1901
Hansen Jacobsen udfører "Modersmaalet"


1888
Femte Juni-Festen i Skibelund Krat i 1888


1878
Folkefesten i Skibelund Krat


1869-1981
Det stråtækte hus ved Kæmpehøjen (1869-1981)

 

2021

Dronningen og borgmesteren i Skibelund Krat 6. august 2021.

The Queen and the mayor in Skibelund Grove August 6 2021.

- klik på billedet og se hele forløbet af dronningens besøg i Askov -

- click on picture and see the whole story about the queens visit to Askov -

 

LindbergsøjlenKæmpehøjen i Skibelund Krat.
Mindesmærket er det første i rækken af mindesten.
Bag højen ligger Hotel Skibelund Krat.

I 1865 - på initiativ af højskoleforstander Ludvig Schrøder, Askov Højskole -
- blev det første grundlovsmøde holdt i Skibelund.
I 1869 blev "Skibelundforeningen" stiftet med det formål at købe området
og tilplante og bevare det som en fest- og mødeplads.

Se ekstern link til Skibelundforeningen

 

2020

Klar til fest - hvis der altså bliver en fest

Festpladsen i Skibelund blev taget i brug i 1865 -
- året efter nederlaget på Dybbøl.
Dengang var bakkerne nøgne, men blev siden til et krat - sine steder regulær skov.
Nu er nogle af de store bøge fældet for at give udsynet sydpå bedre plads -
- og der er anlagt et par brede trapper, der gør det lettere at gå sig en tur i området.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal -
- har skænket Skibelund Krat fem millioner kroner -
-til renovering af amfiteatret og scenen.
Og et par af de mest markante mindesten, Magnusstenen og Modersmålet -
- har fået et plateau af store sten rundt om soklen.
Skibelundforeningen håber, at de mange støttekroner til renoveringen -
- kan være med til, at Skibelund Krat igen bliver et kendt fyrtårn -
- i kommunen og resten af landet.
Det vil være synd, hvis der fortsat - på grund af coronakrisen -
- vil være mødeforbud i juni og juli.

Iflg. Ugeavisen Vejen 31. marts
2020

 

2019

Se separat side om Grundlovsmødet 2019

 

2018

Se separat side om Grundlovsmødet 2018

 

2017

Skibelund Krat som nationalt mødested

Skibelund Krat skal tilbage til tidligere storhedstider

Et projekt til 5,5 millioner kroner skal gøre Skibelund Krat -
- til nationalt mødested.
Hele arbejdet skal gennemføres i to etaper -
- og projektet skal være gennemført -
- inden fejringen af Genforeningen i juni 2020.

Overskrifter i JydskeVestkysten lørdag 15. juli 2017
- klik på direkte link til: jv.dk -

 
Grundlovsmøde i Skibelund Krat - 2. Pinsedag Mandag 5. Juni 2017

Der var gymnastikopvisning -
- af elever fra Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Der var masser af løb og hop og bølger af bevægelse -
- og ikke "stræk og bøj" som med kaptajn Jespersen - i sin tid !

Dannebrog præsenteres -

- og bæres ud -

- og afløses af ord om vor tidsånds rørelser -

Grundlovstaler var Askov Højskoles ny forstander Klaus Majgaard.

Globaliseringens tidsalder -
- med dens mangfoldighed, kompleksitet og forvirring -
- var temaet i talen.
En forvirringens tid, hvor alle kan ytre sig om alt,
men som også er overfladisk og fragmentarisk.
Og hvad, der bliver sagt, ikke er så vigtigt, som hvordan, det bliver sagt.
Form vigtigere end indhold.
I den forbindelse blev omtalt et litterært værk "Glasperlespillet" (1943) -
- af den tysk-schweiziske forfatter Hermann Hesse (1877-1962).
"Glasperlespillet" er en utopisk fremtidsroman,
der udspiller sig år 2400 i provinsen Kastalien,
et civilisatorisk åndehul i et Europa,
som ligger i ruiner efter en række krige.
"Glasperlespillet" handler om individets søgen -
- efter spiritualitet uden for samfundet
-
- og er præget af de temaer, der hele livet optog Hesse.
En søgen efter sandheden og et personligt åndeligt ståsted,
en søgen der bragte ham til intense studier af Østens religioner.

I dag lever vi i en tid med store og hurtige forandringer: -
Globalisering afløses af nationalisme og protektionisme -
- og andre pludselige ændringer i verdensudviklingen er -
- EU / Brexit - tvivl om NATO - velfærdsstat / konkurrencestat.
Hvordan fremmer man den demokratiske samtale i en sådan tid.
Det må gøres med aktive demokrater og demokrati med ånd.
Musiker, forfatter og foredragsholder Peter Bastian (1943-2017)
- har gjort sig tanker om dette med idéer om -
- den horisontale og den vertikale dimension.
Hvor et fladland, et horisontalt forløb må udfolde sig uden begrænsninger,
- og man må affinde sig med populismens råbekor - mod eliten o.a.
Men der må også være en vertikal, hierarkisk dimension -
- der skoler og sætter grænser - for der kan ikke være tolerance over for alt.    

 
 

2016

Grundlovsmøde i Skibelund Krat - Søndag 5. Juni 2016

Arrangør af Grundlovsmødet var Skibelundforeningen og Askov Højskole
i samarbejde med Hotel Skibelund Krat.
Og klokken 15:00 gav Vejen Garden koncert på plænen ved krattet.

Kl. 15:30 var der gymnastikopvisning med elever
fra Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Kristian la Cour fra Askov Højskole leverede musik til de sange, der blev sunget.
Og Almost Irish-gruppen gav koncert før og efter Grundlovstalen.

Skibelundforeningens formand Helge Petersen byder her dagens taler velkommen.

Grundlovstalen i Skibelund Krat blev holdt af
journalist og foredragsholder Samuel Rachlin.

Se: Annoncering af grundlovsmøde

Se: Referat af grundlovstalen

 
 

2015

Grundlovsdag og 100 året for kvinders stemmeret 5. juni 2015

I sommeren 2015 blev der for første gang siden 1972
igen holdt grundlovsmøde i Skibelund Krat.

Se: 5. juni 2015 - Grundlovsdag og 100 året for kvinders stemmeret

 
 

2014

Debatmøde arrangeret af KØS - 2014

Lørdag 21. juni 2014 var der debatmøde på den gamle mødeplads i Skibelund Krat.
KØS - Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum - stod som arrangør.
Et projekt med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Kulturstyrelsen
vil sætte fokus på en lang række danske mindesmærker under overskriften:
Magt - Minder - Mennesker.

KØS' Danmarksturné startede 2. maj
ved "Nørrebros Hjerte" - udført af Bjørn Nørgaard.
Turen fortsatte til Sakskøbing, Vangede, Roskilde, Odense og Aarhus.
Sidste stop på turnéen var i Skibelund Krat.
Journalist Torben Steno debatterede med
Inge Adriansen fra Museet på Sønderborg Slot,
forstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole
og Jørgen Kloppenborg, tidl. formand for Skibelundforeningen.
Kristian la Cour fra Askov Højskole leverede musik til de sange, der blev sunget.

 
 

2011

Mærsk-donation højner Skibelund

Samlingsstedet Skibelund Krat får større værdi som turist-attraktion -
- i kraft af en stor og flot donation fra Mærsk -
- mener formanden for Skibelundforeningen.
A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål -
- har bevilget 100.000 kr. til opmaling af mindesten -
- og anskaffelse af nye bænke til Skibelund Krat.
Arbejdet vil blive udført til foråret, når vejret tillader det.
Skibelundforeningen består af mere end  100 lodsejere -
- som med deres medlemsbidrag og frivillige bidrag -
- er med til at holde det historiske anlæg Skibelund Krat.

Iflg. Vejen Avis 25. oktober
2011

 

Lenticula - et moderne kunstværk

13. juni 2011
blev et moderne kunstværk
med et nutidigt budskab
indviet i Skibelund Krat.- klik på billedet -
- for større formater -

Lenticula betyder linse -
- og kunstværket består af to 170 cm brede -
- let hvælvede, sorte og fuldstændig glatte diabassten -
- der er placeret mellem 17 høje bøgetræer midt i Skibelund Krat.

De sorte sten skaber kontrast til omgivelserne -
- både gennem farve, vandret form og deres helt glatte overflade.
Lægger du dig ned på Lenticula og kigger op mod himlen -
- så er der direkte udsyn til universet - enten det ydre eller det indre -
- som især pilgrimme og hærvejsrejsende ønsker at opleve.
Her er tid til stille eftertanke i den helt særlige stemning -
- som findes i Skibelund Krat.
Lenticula er udført af kunsteren Sophia Kalkau -
- som en del af projektet ”Kunst langs Hærvejen”.

Se ekstern link til: -
Flemming Brian Nielsens Stenhuggeri & Sophia Kalkau


Diabas
er en mørk basisk magmatisk bjergart -
- som er finkornet og på samme tid hård.
Hovedmineralet i diabas er plagioklas (labradorit) og pyroxen (augit) -
- med mindre mængder af olivin, magnetit og illmenit.
Den sorte farve stammer fra pyroxen -
- og yderst små korn af jern- og titanoxyd i den ellers lyse plagioklas.
Diabas blev brugt i stenalderen til fremstilling af forskellige redskaber og våben.

Magmatiske bjergarter
dannes når smeltet stenmasse størkner.
 Magma i Jordens indre og lava på jordoverfladen afkøles -
- og bliver til forskellige magmatiske bjergarter.

Magma (græsk:  grød)
smeltet eller delvis smeltet klippemateriale i jordens indre.
Hvis det kommer op til jordoverfladen, bliver det til lava.

Teksttavle med kunstnernavn og titel.

Disse kongemonogrammer på Genforeningsstenen -
- har i nyere tid fået selskab af en stregkode !

QR Code
er en form for todimensionel "streg"-kode –
- også kaldet en matrix-kode - som blev udviklet i 1994 -
- af den japanske virksomhed Denso-Wave.
 
"QR" er en forkortelse for quick response (engelsk for "hurtigt svar").

Man kan få programmer til mobiltelefoner med indbygget kamera -
- der sætter telefonen i stand til at aflæse såvel QR Code -
- som andre stregkode-standarder -
- og på den måde kan sådanne telefoner -
- hurtigt aflæse informationer om et givet objekt -
 - og gemme dem i hukommelsen til senere brug.

 

1963

Ny forpagter af Skibelund Pavillon   /   Ny ejer af "Knudsbo" - 1963

Notitser i lokalavis 1963

Ejendomshandler


Fhv. restauratør N. Warming,
Vejen, har købt ”Vorupgaard” ved
Vejen af gaardejer Kr. Jepsen. -
Overtagelse 1. januar.

Gdr. Kr. Jepsen og hustru over-
tager fra foraaret forpagtningen af
Skibelund Pavillon.

Den tidligere forpagter,
Anders Sørensen, har købt -
- villaen ”Knudsbo” i Skibelund Krat.

Falck i Vejen
har det sidste døgn været travlt
beskæftiget med at slæbe frosne bi-
ler i gang, liesom der ogsaa har
været en del udskridninger i grøf-

 

1920

Kongerejsen i juli 1920 med besøg på Askov Højskole -
- og i Skibelund Krat - med afsløring af Genforeningsstenen -
- ved Skodborghus Broen - Skodborg - Københoved - Skrave Kirke -
- og over Jels til Haderslev.

 
 

1919

Annonce i Kolding Folkeblad 26. maj 1919.

GRUNDLOVSFESTEN I SKIBELUND 5. JUNI 1919 (01)

Klik på blå markering og læs et kort referat af festen -
- i Kolding Social-Demokrat den 6. juni 1919.

GRUNDLOVSFESTEN I SKIBELUND 5. JUNI 1919 (02)

Klik på blå markering og læs et mere udførligt referat af festen -
- i Kolding Folkeblad den 6. juni 1919.

De gamle avisartiklers udviskede tryk og de gotiske bogstaver -
- er tydeliggjorte med renskrivning og latinske bogstaver.

 

1912

Talere ved Grundlovsmødet

Annonce i Kolding Folkeblad

31. maj 1912

 

Arbejder og begivenheder i Skibelund Krat

I Skibelund er der i Løbet af
Foraaret udført adskillige Arbejder.

Klik på overskriften og læs om arbejder i Skibelund Krat -
- i forbindelse med mindesmærker for professor la Cour og Svend Høgsbro -
- og om Grundlovsfesten 5. juni, K.F.U.M.s ungdomsmøde 23. juni -
- Kvindevalgretsforeningens landsmøde 7. juli m.m.

Kolding Folkeblad 13. maj 1912

 

                  11.-5-1912

Grundlovsfesten i Skibelund.
Finansminister Neergaard og
Kultusminister
Appel vil tale ved
Grundlovsfesten i Skibelund Ons-
dag den 5. Juni.

Notits i Kolding Folkeblad 12. maj 1912.

 

1901

                        Vejen, 30. september.
Nyt Mindesmærke i Skibelund
Krat. Under sit Besøg i Skibelund Krat
i Sommer tilbød Etatsraad Heide at lade
rejse to ny Bautastene ved Siden af Kong
Magnus's Sten, nemlig for Sønderjyllands
Digter Edvard Lembcke og for
Sønderjyllands Historieskriver A. D. Jør-
gensen. Udførelsen blev overdraget til
Billedhugger Hansen-Jacobsen fra Vejen,
og efter hvad Højskolebladet erfarer, er
Planen for Udførelsen nu færdig, og Ar-
bejdet kan ventes fuldført til næste Som-
mer. Der vil blive rejst et Fællesmindes-
mærke bestaaende af en fem Alen høj
Gruppe af Granit, forestillende Norden i
Skikkelse af en Kvinde, der strækker sin ene
Haand ud over A. D. Jørgensens, den
anden over Lembckes Hoved. 

Ribe Stifts-Tidende 30. september 1901.

 

1888

Klik på overskriften og læs en længere reportage fra -

- Grundlovsfesten i Skibelund Krat tirsdag den 5. juni 1888
-

- i Kolding Folkeblad torsdag og fredag den 7. og 8. juni 1888.

 

1878

Folkefesten i Skibelund Krat

                     Folkefesten i Skibelund Krat
paa Grundlovsdagen havde samlet over
tusende Mennesker, hvoraf en stor Del fra
Sønderjylland. Taler holdtes af Højskole-
lærer H. Nutzhorn, der sluttede med et
Leve for Grundloven, - af Folketingsmand
N. J. Termansen, som gav en Levneds-
skildring af Sejrherren ved Fredericia den
6. Juli 1849, General Bülow, - af Høj-
skoleforstander L. Schrøder om "Folkelige
Grundtanker" og af Borgmester Schjør-
ring, der udtalte sin Glæde over den jævne
Maade, hvorpaa Festen var foranstaltet,
samt over de mange Sønderjyders Tilstede-
værelse.

Fra Kolding Folkeblad 7. juni 1878.

 

1869-1981

Det stråtækte hus ved Kæmpehøjen 1869-1981

I sin tid lå der dette stråtækte hus ved Kæmpehøjen.

I Folkebladet fra 23. marts 1981 kan man læse historien om -

- det gamle hus i Skibelund Krat -