Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

Kongeåvej 34 - 6600 Vejen

 

 Tilbage til Kongeåvej     /     Til Skibelund Krat

Til Øster Skibelundvej     /     Til Vejenvej     /     Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

2016 BYGGERI AF NYT SPRINGCENTER


2014 DANMARKS FØRSTE EFTERSKOLE FYLDER 140 ÅR

1935 58 ELEVER PÅ SKOLEN (PIGER)

1920 RIDDERKORS TIL FORSTANDER


1918 DEN SPANSKE SYGE PÅ EFTERSKOLEN

1912 SOMMERSKOLE MED 58 PIGER

GEORGIA LA COUR (1844-1930) OM HENRIETTE GUBI (1856-1894)

 

Se link til Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

Se link til "Knudsbo" Skibelund Krat 1

 

- blå markeringer er interne og eksterne links -
- kom tilbage hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm - 
- hvor pil bliver til hånd - klik på billede for større format -

 

Udateret postkort med luftfoto af Skibelund Efterskole.
(Foto: Sylvest Jensen)

Indkørsel til Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole fra Kongeåvej.

Ud mod Kongeåvej ligger efterskolens nyeste tilbygning.

 

2016

BYGGERI AF NYT SPRINGCENTER

Nybyggeri ved Kongeåvej er gået i gang i foråret 2016.
Og der arbejdes også om søndagen !

I juni 2016 er man kommet så langt. Og man arbejder stadig også om søndagen.

 

Efterskole investerer stort i nyt springcenter

Februar 2016 blev det første spadestik taget
til bygning af endnu en springhal ved efterskolen i Skibelund.
Springhal nummer to bliver på 843 m² kvadratmeter
med en indskudt etage på 105 m²
og en ny foyer samt ankomst- og gangarealer på 220 m².
I alt en nybygning på 1.168 m².
Udvidelsen til o. 12 mio. kr. -
- hvortil så også kommer omkostninger til nye redskaber og inventar -
- tages inden for budgettet.
Det er ikke nødvendigt med et større elevtal end de 150 elever,
som er indskrevet til næste skoleår.
Skolen ville gerne have foretaget udvidelsen mod vest,
men det sagde fredningsmyndighederne nej til.
Byggeriet ventes færdigt til september.

Iflg. Ugeavisen Vejen
1. marts 2016

 

Fra Skibelund Krat går en smal vej ned til Kongeåvejen.
Og inde til højre ligger så det,
der i dag hedder Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Skolen har plads til 146 elever fordelt på 8.-9. og 10. klasse.

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole -
- er inspireret af Grundtvig og Kolds skoletanker.

 

2014

EFTERSKOLEN FYLDER 140 ÅR

Danmarks første efterskole fylder 140 år

 

1935

Skibelund Efterskole på postkort afsendt 18. marts 1935.

 

Skibelund Efterskole begyndte Som-
merskolen i Lørdags med 58 Elever
(Piger).

Notits i Kolding Folkeblad 6. maj 1935.

 

- og A. Paaskesen, Skibelund havde eneret til postkortet -

 

1920

Ridder af Dannebrog.
Forstander Knud Pedersen,
Skibelund, har faaet Ridderkorset.

Notits i Kolding Folkeblad 19. november 1920.

 

Se også: Afsløringen af Genforeningsstenen i Skibelund Krat - juli 1920.

 
 

1918

DEN SPANSKE SYGE PÅ EFTERSKOLEN

Notits i Fredericia Social-Demokrat

Fredag den 22. november 1918.

 

1912

SOMMERSKOLE MED 58 PIGER

Skibelund Efterskole begyndte Som-
merskolen i Lørdags med 58 Elever
(Piger).

Notits i Kolding Folkeblad 6. maj 1912.

 

GEORGIA LA COUR (1844-1930) OM HENRIETTE GUBI (1856-1894)

Georgia la Cour om Henriette Gubi

- læs en bevægende skildring -
- af vandrelærerinden Henriette Gubi's korte liv -
- skrevet af Georgia la Cour Pedersen fra Skibelund Efterskole.

Se også intern link til temaet: Skoler og Undervisning