Vejen Kunstmuseum / Museumspladsen

Østergade 4

 

Tilbage til Østergade     Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

2019 HUGGEHUS VED "HYTTEN" GENOPFØRES

2018-19 NIELS SKOVGAARD UDSTILLING       SKOVGAARD ALTERTAVLE 1890


2018 DRONNINGEN PÅ BESØG       SKIBELUNDTELTET       2017 STOR DONATION

2006 TROLDESPRINGVAND RENOVERES     1983 UDSTILLING AF BORNHOLMERMALERE      

1967 ARKITEKT OM MUSEET

1925 / 1940  KUNSTMUSEUM OG KUNSTFORENING

1923 TROLDESPRINGVANDET INDVIES - JEPPE AAKJÆR TALER    

TROLDEN TÆMMET

1914  ATELIER I SKIBELUND KRAT

1913 
UDKAST TIL MINDESMÆRKE FOR GRUNDTVIG

ANDRAGENDE TIL KIRKE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN

1912 KUNSTUDSTILLING     1908 ANDRAGENDE TIL RIGSDAGEN


1905 BILLEDHUGGERNE ORGANISERER SIG

1904 UDSTILLING I ST. LOUIS     1899 KUNSTNEREN OG HANS VÆRKER

 

Vejen Kunstmuseum i størrelsen 1:10 i Anlægget i Vejen Miniby.
Museet - der var Minibyens første projekt - blev i 2006 -
- inden placeringen i Anlægget - opstillet i Kunstmuseet som blikfang -
i forbindelse med en udstilling om Bedre Byggeskik.

- klik på billedet for større gengivelse - og endnu en gang for endnu større -

Se også: Avisomtale 2006

 

Museumsbygningen og Springvandet i størrelsen 1:1 !
Nordfløjen tv. for indgangspartiet var NHJ's privatbolig - i dag mindestuer.

- klik på billedet og se vandet springe -

Indgang til museet. Og adgangen er gratis.

 

2021


 

Overskrifter til artikler i Ugeavisen Vejen
13. april 2021
hvor Teresa Nielsen bl.a. gør opmærksom
på de mange muligheder
der er for historiefortælling om Vejen.

 
 

2019

HUGGEHUS VED "HYTTEN" GENOPFØRES

Midlertidig udgave af billedhugger Niels Hansen Jacobsens huggehus -
- bygges af elever fra Askov Efterskole, Grønvangskolen og Østerbyskolen.

- klik på blå markering og se mere om dette -

 

Hejd skulpturen på pladsen uden for Kunstmuseet.

I Vølvens Spådom findes en beskrivelse af, hvordan vi fik kendskab til sejden.
Det skete ved at en kvinde ved navn Heid kom til Asgård -
- hvor hun indviede kvinder i sejdkunsten.
Sejd eller Seid var en rituel praksis i nordisk religion -
-  der traditionelt blev praktiseret af kultledere: vølver eller sejdkoner.

Vølvens spådom er det første digt i tekstsamlingen Ældre Edda.
Digtet er udformet som en monolog og er en kosmologisk myte -
- der fortæller om både verdens skabelse, undergang og genskabelse.
Fortælleren er en vølve, og tilhøreren er Odin.

I nordisk mytologi er Asgård den verden hvor guderne (både aser og vaner) bor.

 

2018 - 2019

NIELS SKOVGAARD UDSTILLINGUDSTILLING
5. JUNI 2018 - 6. JANUAR 2019

NIELS SKOVGAARD


Se: Magnusstenen i Skibelund Krat
 

SKOVGAARD ALTERTAVLE 1890

18. juni 1890 blev på Askov Højskole udstillet en altertavle til Mandø Kirke -
- udført af Joakim Skovgaard (bror til Niels Skovgaard).
Læs omtale i Kolding Folkeblad fra 19. juni 1890 -
- under menupunktet - Askov Højskole / Avisomtale -

 

Se også intern link til: -

Dagbøger / Oktober / Kalender om Agnes Slott-Møller og Dagmar Relieffet

 

2018

DRONNINGEN PÅ BESØG

Dronningen fik en flot modtagelse

Museumspladsen foran Vejen Kunstmuseum var godt fyldt -
- for op mod 1000 børn og voksne var mødt frem -
- for at modtage dronning Margrethe -
- da hun deltog i åbningen af udstillingen "Niels Skovgaard - en formens mester."

"Det har længe været en drøm at lave en udstilling med stenen som omdrejningspunkt -
- at beskrive Niels Skovgaards kunst -
- for det har en særlig plads i de danske skulpturhistorie."

Teresa Nielsen, leder af Vejens Kunstmuseum

Omtale i Ugeaviserne Ugeavisen Vejen og Ny Tirsdag 12. juni
2018 -
- i anledning af dronning Margrethes besøg på Kunstmuseet søndag den 3. juni
2018

Se også ekstern link til: Kongehusets hjemmeside

 

SKIBELUNDTELTET

I 2018 tages initiativ til kunstformidling på en ny måde.
Ud af museet og ud hvor folk er.
Skibelundteltet - et telt, som er ottekantet som Skibelundsalen på museet -
- skal være et omrejsende ateliertelt, som tilbyder workshops -
- for kunst- og naturinteresserede i alle aldre.
Dette telt skal sættes op på Brørup Marked.

Se mere om dette på Kunstmuseets hjemmeside !

Der skiltes rundt omkring i Vejen

med aktiviteter

i Skibelund Teltet

i september 2018

 

2017

STOR DONATION

Stor donation til Vejen Kunstmuseum

Der er kommet tilsagn om støtte på 28,6 millioner kroner -
- fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Med bevillingen er et nybyggeri blevet muligt.
Et nybyggeri, som skal skabe fine udstillingsrum -
- samtidig med at adgangsforhold optimeres -
- og reetablere den visuelle forbindelse mellem den symbiotiske helhed fra
1923 -
- Troldespingvandet og elværket i Lindegade.
Springvandet var oprindelig kølebassin for elværket -
- og sprang frem til
1950'erne døgnet og året rundt med brandvarmt vand.
Det skulle retur for svale de store dieselmaskiner.
Forbindelsen blev brudt i
1975 ved opførelsen af den lange bygning -
- der nu skal nedrives til fordel for nybyggeriet.
Der skal opføres et glasatrium, et åbent, lyst og venligt rum.
Nybyggeriet - på det areal, hvor der i
1975 opførtes 167 m² -
- kommer en bygning på 1.000 m² til udstilling -
- og baglandsplads til opbevaring og arbejde med museets værker.
Samlingen er på omkring 4.000 værker -
- i form af skulpturer, malerier, tegninger, grafik, møbler m.m.
Nybyggeriet - i røde mursten - er tegnet af fredningsarkitekt Steffen Søndergaard -
- der i årene
1997-2004 har stået for renovering af museets ældste sale.
Det samlede projekt med nybyggeri og gennemgribende renovering -
- af den del af museets sale, der i
1940 blev opført som bibliotek -
- beløber sig til
40 millioner kroner -
- hvor museets ejer,
Vejen Kommune, bekoster de 10 millioner.
A. P. Møller Fonden bekostede i 2008-09 fremtidssikringen af Troldespringvandet -
- og i
2013-14 nytænkningen af det omkringliggende anlæg.
Vejen Kunstmuseum holder åbent mens nybyggeri og renovering finder sted.

Iflg. Ugeavisen Vejen 10. januar
2017

 

2006

TROLDESPRINGVAND RENOVERES

 Notits i JydskeVestkysten

20. december 2006
 
 

1983

Klik på overskrift og læs artikel om bornholmer-udstilling -
- i Bornholmeren fra 4. marts 1985.

1967

ARKITEKT OM MUSEET

Museet fornyer sig

Arkitekt Søren Sass om Vejen Kunstmuseum i Vejen Håndbog for
1967.

 

1965-66

Annonce i Vejen Håndbog for 1965-66.

 
 

Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941).
NHJ var født og opvokset på familielandbruget "Gaarden" i Vejen -
men valgte at gå kunstens vej - og blev en stor og anerkendt kunstner.

Om faderen C. P. Jacobsen (1820-1909) -
- og broderen Jacob Jacobsen (1856-1901) -
- se: GAARDEN 

 

Udateret fotografi af billedhuggeren, hans hustru og anden dame i museet.
Til venstre ses lidt af "Skyggen" (1897), bag damerne "Døden og Moderen" (1892),
den store skulptur er "Tiden og Mennesket" (1910) -
- og portrætbusten Jeppe Aakær (1908).

- klik på billede for større formater -

Arkivalia: Anne Grete Schlünssen

 

Springvandet med trolden omkranset af otte drager og fire tudser -
- blev bygget i 1922 før museets indvielse i 1924.
Elektricitetsværket havde brug for et kølebassin til vandet fra turbinerne !
Opgaven blev givet til NHJ - og Vejen by fik en fontæne !
Og fra sin privatbolig i Østergade 13 kunne elektricitetsværksbestyreren -
- se over til det dampende springvand om der var gang i afkølingen !
I 2008-09 er Troldespringvandet blevet nedbrudt og genopbygget igen -
- takket være donation fra: -
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.
Tudse- og dragefigurerne i cement er blevet rekonstrueret i bronze.

- klik på billedet for større gengivelse - og endnu en gang for endnu større -

 

1925 / 1940

KUNSTMUSEUM OG KUNSTFORENING

Om Vejen Kunstmuseum og Kunstforeningen - læs tekster fra: -

 "Turistvejleder for Malt Herred og Bække" (1925)
og
"Vejen Sogn i Malt Herred - et Stykke Kulturhistorie" ved Søren Alkærsig (1940)

 

1923

TROLDESPRINGVANDET INDVIES

Folkemængde samlet omkring Troldespringvandet ved indvielsen i 1923.
I baggrunden ses husene på Øster Allé 16, 18 og 20 set fra højre.

 

Klik på overskriften i Kolding Social-Demokrat fra 14. juli 1923 -
- og læs om indvielsen af Troldespringvandet  - med tale af Jeppe Aakjær.

- pdf-fil med 11 sider -

 

1914

ATELIER I SKIBELUND KRAT

 

1913

NIELS HANSEN JACOBSENS UDKAST
TIL ET MINDESMÆRKE FOR GRUNDTVIG


- klik på overskrift og læs omtale -
- i Vestjyllands Socialdemokrat 18. december 1913.

 
 

Faar Vejen 35,000 Kr. til en
          Kunstmusæumsbygning.

     Udvalget for Andragender har hen-
vist et Andragende fra Vejen om 35,000
Kr. til en Kunstmusæumsbygning i
Vejen til Overvejelse af Kirke- og Un-
dervisningsministeriet. Der synes saa-
ledes at være godt Haab om at Vejen
faar den Sum, der ansøges om. Hr.
Appel stiller sig sikkert meget velvillig
til Andragendet.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 6. februar 1913.

 

I anlægget foran museet er efterladt en af de mørnede cementfigurer.

 

TROLDEN TÆMMET

TROLDEN - TØJLET, TÆMMET OG TAGET I TJENESTE

Læs e
t eventyr skrevet i 1906
af naturvidenskabsmanden, opfinderen
og lærer på Askov Højskole - Poul la Cour.
Om at tæmme troldene - naturkræfterne -
- og gøre dem samarbejdsvillige.
Børnelærdom - for børn og voksne.
Illustreret af Troels Trier.

 

1912

KUNSTUDSTILLING

Læs anmeldelse i Kolding Folkeblad 10. maj 1912 af maleriudstillinger -
- arrangeret af Kunstforeningen for Vejen og Omegn.

 
 

Det er et bygningskompleks med meget interessant murværk.
Her er det indgangen - i Lindegade - til den sydlige kuppelsal - Skibelundsalen.
Denne fløj var oprindelig atelier i Skibelund, hvor NHJ overvejede at slå sig ned.
Men da museet i Vejen var blevet en realitet flyttedes atelieret i 1938 hertil.
Indgangspartiet er blevet restaureret i 1997.

Relief på mur ved "Skibelundhjørnet"

Og sådan kan en mur også komme til at se ud.
Udsnit af facaden på den gallerigang - mellem selve museet -
- og den gamle biblioteksbygning fra 1940 - der blev opført i 1975.

 

1908

Andragende til Rigsdagen.

Ved Folketingsmand Laust Ras-
mussen er i Forgaars indbragt
Andragende fra Vejen Kunstforening
om et tilskud paa 30,000 Kr. til
Opførelse af en Musæums- og
Kunstudstillingsbygning i Vejen. -
Andragendet er henvist til Finans-
udvalget.

Meddelelse i Kolding Folkeblad 17. januar 1908.

 

Se også: Kunstforeningen for Vejen og Omegn

 

1905

     Billedhuggerne organiserer
sig. Billedhuggerne har længe følt
Savnet af en faglig Organisation,
men nu er dette Savn afhjulpet.
      Den 6. Maj afholdt de et Møde,
hvor der blev nedsat et Udvalg til at
udarbejde Love. I Lørdags afholdtes
saa den konstituerende Generalforsam-
ling, og Organisationen fik Navnet
Dansk Billedhugger-Samfund. Til
Bestyrelse valgtes: Carl Mortensen
(Formand), Ludvig Brendstrup,
Fru Johanne Dan, Thod Edel-
man, Eduard Eggeling, N.
Hansen-Jacobsen og Julius
Schultz.

Meddelelse i Socialdemokraten 31. maj 1905.

 

1904

Notits i Kolding Folkeblad 26. oktober 1904.

 

Verdensudstillingen i Saint Louis 1904 - eller Louisiana Purchase Eksposition -
- var en verdensudstilling i Saint Louis i Missouri i USA .
Det var en international udstilling af moderne håndværks- og industriprodukter -
- produktionsmetoder, videnskab, teknik og kunst med mere.

 

1899

Læs omtale af kunstneren og hans værker -
- i Kolding Folkeblad 1. august 1899.

Se: "Militarismen" - i Nørregade 19.

 
 

Museet

Vejen Kunstmuseum, telf. 6 04 82
Formand: Lrs. H. Busk, Nørregade 45, telf. 6 00 66
Kustode: Fru Karen Lundh
Åbningstider: Fra 1. oktober til 1. april fra 14-17.
Fra 1. april til 1. oktober åben fra kl. 10-12 og 14-17.
Museet rummer en smuk samling af billedhugger N. Hansen Jacobsens arbejder -
- samt en repræsentativ maleriudstilling.

Vejen Håndbog for 1967

 

Se også: www.vejenkunstmuseum.dk

 

1923 - 1943

Museet blev bygget 1923-24.
Arkitekten var Niels Ebbesen Grue (1879-1938)

 

Ejerforhold:

Vejen Kommune er ejer af Kunstmuseet

 

Beboere i huset: -

Niels Hansen Jacobsen 1924 - 1941
Husbestyrerinde Martha Nielsen
med adresse på museet - iflg. Vejen Skattebog og Vejviser - 1938-41

 

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1941-43:

Vejen Kunstmuseum

Oprettet ved frivillige Bidrag af Sognets Beboere Sommeren 1924 -
- og rummer Billedhugger Hansen-Jacobsens Kunstværker -
- samt enkelte Malerier tilhørende Vejen Kunstforening.

1942-43

Musæet er aabent i tiden 1. Oktbr. til 31. Marts Kl. 14-17 -
- og fra 1. April til 31. Septbr. Kl. 10-12 og 15-17.
Beboerne kan løse Partoutkort for 1 Kr. aarlig.


Musæets Bestyrelse 1938-43:
 
Billedhugger N. Hansen Jacobsen, Formand (1938-41)
fhv. Museumsdirektør Carl Madsen (1938-40)
Museumsdirektør Leo Svane (1941-43) 
P. Hauge (1938-41), Formand (1942-43)
C. M. Olsen (1938-43)
Kaja Jensen (1938-42)
Bruun-Møller (1941-43)
C. C. Nielsen (1943)

Leo Swane (1887-1968).
Forfatter, kunsthistoriker og museumsdirektør
(Statens Museum for Kunst 1931-52)

Realskolebestyrer Peder Andersen Hauge
Forstanderinde (Børnehjemmet Baunhus) Kaja H. Jensen
Boghandler Bruun-Møller

 
1938 - 1957

Skattebetalinger iflg. Vejen Skattebog og Vejviser: -

Billedhugger N. Hansen Jacobsen
1938
1940
1941

Husbestyrerinde Martha Nielsen
1938
1940
1941
1942
1943

1957
Kustode Martha Nielsen,
De gamles Hjem

Ejendomsskat kr.
33,30
38,85
19,20

Personskat kr.
0,00
0,00
0,00


52,00
34,00
35,70
34,00
139,500,00

 

Fra Vejen Skattebog og Vejviser 1941

Niels Hansen Jacobsen blev udnævnt til Vejen Bys æresborger i 1931.
Det betød fritagelse for personskat og fribolig på museet.

 

Se også: Vejen Kirkegård og Jernbanegade 29 (Martha Nielsen)