"Gaarden"

 

Til Gårde i By og på Land     Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

C. P. Jacobsen og "Gaarden"


Forfatteren Jacob Jacobsen - som skrev på jydsk

 
 

Gården kaldet "Gaarden".

Luftfoto af "Gaarden" fra 1931.
Øverst til venstre ses Skolegade med husene i nr. 13, 15, 19, 21 og 25.
Vejen til højre hedder i dag Præstevænget.
Marken med de mange sten er 'huggepladsen' -
- hvor billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen tilhuggede gravsten.
Det stråtækte hus nederst th. er "Hytten", som var "Gaarden"s aftægtsbolig .

- klik på billedet for større gengivelse -

"Gaardens" stilige og velproportionerede hovedbygning
blev opført af den kendte landbygmester Peder Holden Hansen (1812-86).

"Hytten" var bolig for Niels Hansen Jacobsen 1902-24.
Gårdbygningen er væk, men "Hytten" ligger der endnu i 2011.

Se: Skolegade 12

Udsnit af "Copiekort over Weien Bÿe udi Riiberhuus Amt og Malt Herred"
"Opmaalt og Inddeelt 1785."

 

1908

Dødsannonce i Kolding Social-Demokrat 22. maj 1908.

 

Ejerskifter paa de forskellige Hovedmatrikelsnumre indtil ca. 1840: -

11. Gaarden


Navnet ”Gaarden”
er ikke truffet i Kilderne.
Købt
1798, Skøde af 13. Juni 1800 fra Lautrup
til Poul Pedersen,
hidtil Fæster, Hartkorn 2-4, for 800 Rd.
Gaarden laa den Gang bag den nuværende Bykro, helt nede ved Skrænten.
Sønnen
Jeppe Poulsen overtog Gaarden 1824. Var flyttet 1802.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1938)

 

C. P. Jacobsen og "Gaarden"

Søren Alkærsig om C. P. Jacobsen på "Gaarden"

 

Forfatteren Jacob Jacobsen 1856-1901

Jacob Jacobsen var bror til billedhuggeren N. Hansen Jacobsen.
J. J. vandt sin navn i litteraturen som fortæller i jysk dialekt.

Klik på billedet og se uddrag fra nytryk (1981 / 1983) af - TÆJELOWNSSJOW (
1921)

 

Annoncer for bogen -

- i Aarhuus Stifts-Tidende 22. juli 1892 og i Esbjerg folkeblad 28. februar 1893

 

Omtale af oplæsning i radioen -

- i Frit Folk 14. august 1952

 

Den anden søns kunstneriske udfoldelser -
- findes på Vejen Kunstmuseum.

 
 

1938 - 1943

Beboere i huset 1938-1943
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Landmand Aage Brande
Medhjælper Jørgen M. Kristensen
1940
Gaardejer Aage Brande
1941
Gaardejer Aage Brande
1942
Gaardejer Aage Brande
Medhjælper Aksel Th. Andersen

1943
Gaardejer Georg G. O. Sørensen


208,16


253,68

289,92

362,40


328,74


166,00
52,00

499,00

514,50

987,00
96,00

55,80

Gaardejer Aage Brande
1938-1940
Sognefoged for Vejen nordre Distrikt (Tlf. nr. 194)
1938
Vandsyningsmand