Nørregade 4   6

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Bogmærker

Vestkysten     Urmager Schmidt     Boghandler H. Bruun Møller

Vejen Materialhandel     Fotograf P. H. Koch     Kolding Socialdemokrat

Tidens Tegn

Fotograf P. H. Beck     Frisør Plambeck     Barber Buchholdt    


1906    Ejendomshandel     Elektrisk Bio

 

2015

Nørregade 4 (til højre) og 6 (til venstre) som huset ser ud en forårsdag i 2015.

 

Sloth Coiffure ligger i nr. 4 og Pizza House i nr. 6.

 

Iflg. BBR-registret er huset i Nørregade 4 opført i år 1890 på matrikel nr. 11eu.
Ombygning har fundet sted i
1972.

 

2011

Nørregade 4-6 anno 2011.

Vestkysten

1989

Annonce i Vejviser 1989
 
 

Urmager Schmidt

1966

Annonce i medlemsblad for Vejen og Omegns Motorklub -
- december
1966.

 

1957

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1957.

 

1954

Annonce i Vejen Avis

Ugeavis for Vejen, Skodborg,
Malt og Omegn

Fredag d. 22. Oktober
1954

 

Vejen Materialhandel     Fotograf P. H. Koch     Kolding Socialdemokrat

Nørregade 4-6 ses th. med disse navne på facaden: -
Vejen Materialhandel, Uhrmager Schmidt, Fotograf K. H. Koch -
- og en reklame for
Socialdemokraten skimtes lige.

 

Tidens TegnUdateret foto fra -
- Ole Christensen-arkivet -
- der viser -

- opslagstavler for -
 

Tidens Tegn
Sydjyllands moderne Aftenblad

- til højre for
fotograf Koch's indgang.

Under GRAF -
ses bogstaverne - OCH !


Læg også mærke til murværket -
- over opslagstavlerne.


Avisoverskrifter og fotografier -
- kræver nærmere studier ! - klik på billede for større format
og se flere detaljer -
 
 

Boghandler H. Bruun Møller

1925

Her kunne amatørfotografen
købe Kodakfilm: -

J. Arnums Boghandel, Askov
Sv. Fredslunds Boghandel, Brørup
V. Kirks Boghandel, Holsted

H. Bruun Møllers Boghandel, Vejen

Annonce
 
Turistvejleder
for Malt Herred & Bække (
1925)
 

- før 1916-17 -

Og her et billede - fra et postkort.
Ligesom det næste billede viser det
Nørregade 4-6 før 1916-17 -
- for da blev
Viadukten bygget, og der kunne så ikke være den indkørsel til højre.

Boghandler Hans Bruun Møller har ændret lidt på navneskiltet.
Der reklameres nu også for: Bogbinderi - Papirhandel - Protokolfabrik.
Helt til højre et skilt om "Indkjørsel" gennem porten.

- klik på billedet for større format -
- og klik igen for endnu større format -

 

Boghandler H. Bruun Møller     Fotograf P. H. Beck     Frisør Plambeck

- før 1916 -

Fotografi af Nørregade 4-6 fra før 1916.

Th. i
nr. 4 er boghandler H. Bruun Møller, P. H. Becks Fotografiske Atelier
og
Barber & Frisør-Salon H. V. Plambeck.
Tv. i
nr. 6 ligger Andreas Sørensens købmandsforretning.

- klik på billedet for større format -
- og klik igen for endnu større format -

 

Se også: Erindringer / 1902-1971 / Interview med Boghandler Bruun-Møller
- og
Bog & Idé Rådhusstien 3 -

 

P. H. Becks Atelier i Nørregade 4.

 


Fotograf P. H. Beck,
f. i Sønderjylland,
og lært Fotografien
forskellige Steder i Tyskland.


Samtlige  Billeder
i "Vejen By og Omegn" 
af Bendix Madsen (
1916)
er udgaaet fra
Fotograf P. H. Beck


 

Om fotograferne i Vejen - se også: Erindringer / 1929 -

 

Se også - hvad et katalog over fotoudstyr indeholdt i 1973-74 -
- hos Fotograf Dall Schmidt i Nørregade 74

 
 

Luftfoto af Nørregade 4-6.
Overfor ligger
Hansens Hotel og Laurits Andersens Tøjmagasin

 

1910

Solgt Forretning.
     Barber Buchholdt, Nørregade, Vejen,
har solgt sin Barberforretning til Bar-
ber Plambæk for en Købesum af 1000
Kroner.

Notits i Kolding Social-Demokrat 13. april 1910.

 

1908

 

Annonce i Kolding Folkeblad

mandag 17. februar 1908

Indtegning til en rejse -

- med Skandinavien-Amerika Linien -

- kan bl. a. foretages hos -

Urmager F. Schmidt i Vejen
 

 

1917 - 1941

Ejerforhold vedr. matr. nr. 11 eu:

Skøde 22. juni
1917 fra Th. Karmark til urmager Schmidt.
Skifteretsudskrift 23. juni
1941 som adkomst for fru Agnes Emilie Fuglsang -
- Emil Schmidt og Peter Hansen Schmidt.

 

Beboere i huset 1917-1941

Ejendommen ejedes
1917 - 1941 af urmager Emil Schmidt.
Familien Schmidt boede højere oppe i huset.

Avisen
"Tidens Tegn" havde også til huse her med skiftende redaktører: -
Ove Karl Christian Ovesen
1938 - 1944
Georg R. T. Leth
1944 - 1946
Jens Erik Jørgensen
1946 - 1950 -
- hvorefter redaktionen flyttede til Nørregade 17
.

På 1. sal boede
fotograf Kock og han havde også et atelier her.
Fotograf Kock havde også forretning ud til Nørregade.

I
1941 overtog børnene Agnes Emilie, Emil og Peter huset og fortsatte urmagerforretningen og
passede også telefoncentralen, som lå ved siden af.

 

1906 Ejendomshandel

Ejendomshandeler. Fotograf
P. H. Beck, Vejen, har til Heste-
handler Johs. Grunnet, Vejen,
solgt sin Ejendom paa Nørregade
for en Købesum af 5,500 Kr. -
Sælgeren har forbeholdt sig Glasset
og Jærnbjælkerne af sit Atelier.
Overdragelsen finder først Sted til
1. Maj.

Meddelelse i Kolding Folkeblad tirsdag den 9. januar 1906.

 

FOTOGRAF BECK VISER LEVENDE BILLEDER PÅ HANSENS HOTEL

Klik på overskrift og læs om de første filmforestillinger i Vejen -
- i avisomtale i forbindelse med moderniseringen af
Vejen Kino i 1976.

Se Vejen Kino - Nørregade 20

 

1938 - 1957

Erhvervsmæssig anvendelse:

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

1938-1943

"Kolding Socialdemokrat" ved Redaktør Ove Ovesen. Telefon 136.

1938-1943 og 1957

Central for Jydsk Telefon A/S - Bestyrer Frøken Astrid Schmidt.
(Centralen har Døgntjeneste).

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Urmager Emil Schmidt
Fotograf K. H. Koch
Redaktør Karl Ove Ovesen
1940
Urmager Emil Schmidt
Fotograf K. H. Koch
Redaktør Karl Ove Ovesen
1941
Urmager Emil Schmidt
Fotograf K. H. Koch
Redaktør Karl Ove Ovesen
1942
Urmager Emil Schmidt
Fotograf K. H. Koch
Redaktør Karl Ove Ovesen
1943
Urmager Emil Schmidt
Fotograf K. H. Koch
Redaktør Karl Ove Ovesen

1957
Fotograf Kristian H. Koch
Fru Ingeborg Schmidt


9,3610,9212,48
23,04


15,60
28,80


20,52
27,36
1.172,00


206,00
369,00
166,00

387,00
330,00
270,00

304,50
233,10
315,00

535,00
369,00
320,00

1.320,60
611,01
299,46


1.126,00
149,00

 

1954 - 1970

Registreret med adressen Nørregade 4

Vejen Telefonbog
1954

Urmager og Guldsmed Emil Schmidt - tlf. nr. 8

Vejen Håndbog
1969-70

Rådgivende ingeniører
E. Hecht-Pedersen & B. Werner - tlf. nr. 36 13 44

 

- o. 1920 -

Personhistorier/beretninger:

Iflg. Schlünssen
o. 1920

"Paa det modsatte Hjørne laa et meget stort Hus (6-4).
Man skulde op ad en Del Trapper for at komme op til Huset.
Først var der
Grossmeyers Købmandshandel (6).
Saa var der Indgang til nogle Lejligheder paa første Sal.
Saa fulgte
(4) Bruun Møllers Boghandel, Fotograf Kock
og endelig
Urmager L. Schmidt.
Schmidt havde ogsaa
Telefoncentral og var i det hele taget en virksom Mand,
der tog Del i det offentlige Liv.
Fotograf Kock boede paa første Sal, hvor han ogsaa havde Atelier.
Han var Søn af føromtalte
Vilhelm Kock, der boede længere nede i Nørregade.
Naar vi skulde paa Udflugt eller til Ringridning, sendte Far Bud efter
Kock,
og saa blev vi fotograferet".

 

2011

Oplysninger fra boligannonce 15-11-2011

Ejerlejlighed på 1. etage

Bolig

94 m²

Stuer /Værelser

1 / 2

Købspris

595.000 kr.

Byggeår

1890

Udbetaling

  30.000 kr.