Knud Nielsens Gaard

Til Gårde i By og på Land     Til Startsiden

 

- klik på kortet for større gengivelse -

Udsnit af "Copiekort over Weien Bÿe udi Riiberhuus Amt og Malt Herred"
"Opmaalt og Inddeelt 1785."

Ejerskifter paa de forskellige Hovedmatrikelsnumre indtil ca. 1840: -

17 + 18

Fæsteren, Knud Nielsen, døde 1804, 52 Aar gammel.
Først 1809 (Skøde 1810) købte Enken Gaarden, Hartk. 2-4, 1100 Rd.
1820 delte hun Gaarden, der samtidig blev flyttet ud
(laa lige overfor den nuværende Markedsplads)
saa Sønnen Peder Knudsen fik Nr. 17,
solgt til Peder Thomsen 1836, Hartk. 1-2 for 1000 Rd. r. S.
og en Svigersøn
Lars Nielsen fik Nr. 18, nu Kærsdalgaard, samme Hartkorn.
De to unge Mænd gav ogsaa samme Sum for Gaardene, 300 Rbd. r. S.
Peder Knudsen dog desuden Aftægt til Moderen.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1938)

Knud Nielsens Gaard, Matr. Nr. 17.

Kærsdalgaard er den ene Halvdel.
Knud Nielsen var Sognets første Sognefoged.
Solgt til P. Thomsen 1836. 92 Bebyggelser.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1940-41)

 

Mordet på Kroen

 

På Knud Nielsens Gaard boede i 1738 fæstebonden Nis Jepsen.
Han var sammen med Lars Iversen gæst på kroen
den aften kroejer Hans Nielsen blev slået ihjel af tre vadstedsridere.

Læs om det dramatiske forløb ved klik på blå markering.

 Nis Jepsen (1694-1750) fæstede gården o. 1720.
Han var søn af Jep Vedstedsen.
Lars Iversen (1692-1748) var søn af Iver Nissen (1641-1727).
Lars / Las Iversen var gift med Anne Margrethe Sørensdatter (1695-1744),
der tidligere havde været gift med Vedsted Jepsen (1690-1723),
som var broder til Nis Jepsen.

Nis Jepsen
afløstes som fæster på matr. nr. 17
af sønnen Peder Nissen (1725-1801),
hvis datter, Else Pedersdatter (1753-1824), 7. april 1786
blev trolovet til Knud Nielsen (1752-1804)
i Sognefoged Peder Nissens Huus i Wejen
og 7. juli offentligt ægteviede i Wejen Kirke.

Peder Nissen var gift med Maren Nielsdatter (1731-1797),
hvis far på Skallevad, Niels Hansen (1702-1768),
var søn af kromand Hans Nielsen, der 1738 blev skudt på kroen.

Peder Nissen nævnes i kirkebogen som sognefoged 1786,
men var ikke beskikket af amtmanden – det blev først indført
efter kong Christian d. 7's forordning af 11. november 1791.

Som dokumenteret af Torben Jespersen

Se: Skallevadgaard
Og om Nis Jepsens anden søn - Azer Nissen: Vejengaard