Jyllandsgade 2

Vejen Realskole (1900-
Vejen tekniske Skole (1900-1907)
Vejen Handelsskole (     -1959)

Vejen Garden   /   Vejen Marching Show Band

( 1954 - 2016 )  ( fra 2007 i Jyllandsgade 2 )

 

Tilbage til Jyllandsgade

Til Bydel syd for Banen ( Søndergade )

 

Bogmærker

Realskolen     Realskolen og Vejen tekniske Skole

Vejen Garden   Vejen Garden og Realskolen

1900 - 1909 Marius Nielsen Slebsager   

 

Huset i Jyllandsgade 2 ligger over for Posthuset ved jernbanelinien,
der skiller den nordlige og den sydlige del af byen.
I baggrunden ses det tidligere Hansens HotelBanegårdspladsen 2.

Indgangen til Vejen Gardens domicil er flankeret af trolde.

Se også: Vejen Gardens Genbrug i Nørregade 108

 

Iflg. BBR-registret er huset i Jyllandsgade 2 opført i år 1934 på matrikel nr. 16ay.

 

Hjørnet Jyllandsgade-Søndergade med Søndergade 8 og 3 til højre på billedet.
Til venstre ses lidt af Realskolebygningen.

 

VEJEN GARDEN

2016

OBS

Vejen Garden rejser på den sjette tur til Canada

70 gardere og ledere skal den 1. juli 2016 med på gardens tur til Calgary i Canada.
Det første besøg ligger helt tilbage i
1978.
Som musikkorps er Calgary Stampede nok noget af det største
og mest fantastiske, der kan opleves.
Desuden bor der i Calgary rigtig mange danskere,
og garden skal selvfølgelig også underholde
i den meget aktive danske klub i Calgary,
hvor drengene fra Vejen har fået mange gode venner og fans.

Ugeavisen for Vejen Brørup Holsted
26. januar 2016

 

Se ekstern link til: Den dansk-canadiske klub i Calgary

 

The Calgary Stampede is an annual rodeo, exhibition and festival
held every July in Calgary, Alberta, Canada.
The ten-day event, which bills itself as "The Greatest Outdoor Show on Earth",
attracts over one million visitors per year
and features one of the world's largest rodeos,
a parade, midway, stage shows, concerts, agricultural competitions,
chuckwagon racing and First Nations exhibitions.

Ref. Wikipedia

Calgary Festivalen er en årlig rodeo, udstilling og festival,
der bliver holdt hver juli i Calgary, Alberta, Canada.
Den ti dage lange begivenhed,
der kalder sig selv "Verdens største udendørs show",
tiltrækker over een million besøgende pr. år
og gør sig bemærket ved en af de største rodeo-opvisninger i verden,
en parade, et underholdningsområde med karruseller o.a.,
sceneoptræden, koncerter, landbrugsfaglige konkurrencer,
væddeløb med prærievogne og udstillinger om de canadiske indianere.

Stampede betyder egentlig
ukontrolleret amokløb af store ansamlinger af dyr eller mennesker !

Rodeo er en konkurrencepræget sportsgren,
som opstod fra arbejdsrutinerne omkring kvægdrivning i Spanien,
Mexico og senere i USA, Canada, Sydamerika og Australien.
Det var baseret på de færdigheder, der kræves af den arbejdende vaquero
og senere cowboy, i hvad der i dag er det vestlige USA,
det vestlige Canada og det nordlige Mexico.
I dag er det en sportsbegivenhed, der består af begivenheder,
der involverer heste og andre dyr, der er udformet til at teste færdigheder
og hastigheden af
​​den menneskelige cowboy og cowgirl, der deltager
og som støttes af en eller flere hjælpere og tyrekæmpere.

Vejen Garden har vundet DM for bygarder i 2003, 2005 og 2007.
Vejen Garden vandt i 2004 titlen som World Champion Parade Band
i Bournemouth i England
Vejen Garden vandt EM 2007 og 2012 i Rastede i Tyskland.

Vejen Garden deltog i 2007 ved Tattooes
i Schwerin, Magdeburg og Hamborg i Tyskland
og i Leeuwarden i Holland.
Vejen Garden deltog i 2008 i Rosenborg Tattooe og Calgary Stampede.
Vejen Garden deltog i 2009 i WMC Kerkrade i Holland
i 2013 i Berlin Tattooe og i 2014 i Musikschau der Nationen i Bremen.

Vejen Garden vandt JydskeVestkystens kulturpris 2014.

Oplysninger fra "Vejen Garden 60 år (1954-2014)

Tattoo / Tappenstreg

Udendørs forestilling med marcherende militærorkestre og enheder,
der demonstrerer færdigheder i eksercits, våbenbetjening m.m.

Oprindeligt:
Militært signal,
 som om aftenen kalder soldater til kvarteret, hvor de skal begive sig til ro.


T
attoo (engelsk) af nederlandsk taptoe 'tap (på vintønde) i',
musiksignal, der angiver at skænkestuen slår tappen i, dvs. lukker.

Fra nedertysk
tappenstreke
ordret 'slag på tøndens tap' som signal til at udskænkning stoppes.

 

Vejen Garden og Realskolen

Vejen Garden og Realskolen

Læs om kommunens indstilling til Vejen Garden
og til fremtidig brug af Realskolen.

 

Se ekstern link: Vejen Garden

 

2011

Vejen Garden musicerer uden for Brørup Sparekasse
ved et Open by Night arrangement 26. august 2011.

I Brørup Sparekasses lokaler var der åbent værksted,
hvor Minibyens byggere demonstrerede bygning af huse i størrelsen 1:100 og 1:10.

Der blæses fanfare.

Se også: Dagbøger / August 2011

 

1978

Vejen Garden på besøg i Canada

Klik på overskriften i Folkebladet Sydjylland for torsdag den 6. juli 1978
og læs artiklen om Vejen Gardens besøg i Calgary, Canada.

 

Forårsmessen gav 75.000 kroner

Det endelige regnskab over forårsmessen, der blev arrangeret på Idrætscentret
til fordel for Vejen Garden af forældrekredsen, foreligger nu,
og det stadfæster det positive indtryk, som man fik af det foreløbige overslag:
Messen har økonomisk set været en bragende succes.
Efter at alle regninger er betalt, står der et overskud tilbage på
75.662,23 kr.
60.000 kr. er allerede for nogen tid siden blevet overrakt til Vejen Garden,
og de skal bruges til instrumenter og uniformer.
Resten er hensat som en reserve for eventuelle særlige behov.

Folkebladet Sydjylland - torsdag
6. juli 1978

 

REALSKOLEN

Realskolen i Jyllandsgade.
Og den lå med facaden ud mod Jyllandsgade.

Realschule is a type of secondary school in Germany,
Switzerland, Liechtenstein and Estonia.
It has also existed in Croatia (realna gimnazija), Austria,
Denmark and Norway (realskole), Sweden (realskola),
 Hungary (reáliskola), Slovenia (realka) and in the Russian Empire.

A secondary school is a school which provides secondary education,
between the ages of 11 and 16 or 11 and 19,
after primary school and before higher education.


Ref. Wikipedia

Realskole er en form for gymnasieskole i Tyskland,
Schweiz, Liechtenstein og Estland.
Den har også eksisteret i Kroatien, Østrig,
Danmark og Norge, Sverige,
Ungarn, Slovenien og i det russiske kejserrige.

Realskolen er en skole, som tilbyder undervisning
til aldersgruppen 11 til 16 eller 11 til 19,
efter grundskolen og før et videregående undervisningsforløb.

 

Realskolen og Vejen tekniske Skole

Alkærsigs beretning om Realskolen

Bygning og etablering af en realskole i Vejen.
Den første tid - skolens bestyrer, lærere og lærerinder.

- og om -

Vejen tekniske Skole

- der havde til huse i Realskolen 1900-1907

 

1947 - 1972

Billede og tekst fra lokalavis 2. september 1972

Afgangsklasse 1947

Det lykkedes ikke at få markeret et 25 års skolejubilæum den 23. juni 1972.
Billedet her viser jubilarerne og deres lærere ved daværende Vejen Realskole.
Yderst til venstre ses nu afdøde viceinspektør Kr. Pedersen,
og ved hans side eleven, V. Witt Hansen, der nu er amtskolekonsulent.
Helt til højre afdøde overlærer Max Pedersen,
nr. 2 fra højre i midterste række er overlærer Hedegaard,
og helt til venstre fru Margrethe Pedersen.
Midt i forreste række ses skolens daværende bestyrer Johs. Kjær og hustru.

 
1964 - 2014

15 realister årgang 1964 - 50 års jubilarer -
- fra 1. og 2. realklasse i den gamle realskole i Jyllandsgade -
- og 3. realklasse i Bakkely Skolen -
- besøger Vejen Miniby i September 2014 (se links) !

 
1962 - 2013

Se: Gæster i Vejen Miniby - Juni 2013

 
1958 - 2008

Se: Gæster i Vejen Miniby - Juni 2008

 

1938 - 1978

Billede og tekst fra Folkebladet 7. juni 1978

Så's igen efter 40 år

Stor var gensynsglæden, da 20 tidligere elever, som for 40 år siden
forlod
Den gamle Realskole i Vejen med en realeksamen i lommen,
forleden mødtes til ”veteranmøde”. I sin tid blev 24 elever udskrevet,
så der var tale om en ualmindelig høj
mødeprocent,
hvilket
understregede glæde ved at være sammen med gamle kammerater
og tillige var
udtryk for den glæde, med hvilken man mindes sine skoledage.
Skolen er jo i
mellemtiden nedrevet, så man måtte samles andre steder.
Samværet
indledtes hos fru Sørensen på Thomsensvej,
derefter
spistes middag på Hotel Vejen,
og samværet sluttede igen under private former.
Som den eneste
af skolens lærere for 40 år siden
lever
endnu Margrethe Petersen i Vejen, og hun var festens æresgæst.

 

1900 - 1909 / 1912

Man taler om:

 Folketingsmand Slebsager,
 der er valgt til Formand for Fælles-
 udvalget, som skal behandle Skatte-
 lovene.

Omtale i Kolding Folkeblad

2. maj 1912

Realskolens første bestyrer var Marius Nielsen Slebsager -
- fra 1900 til 1909 - da han blev folketingsmand.

 
 

1938 - 1970

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Lærerinde Margrethe Dalgaard
Skolebestyrer Peder Hauge
Husassistent Else Heich

1940
Lærerinde Margrethe Dalgaard
Skolebestyrer Peder Hauge
1941
Lærer Hans H. Jensen
Realskolebestyrer Johannes Kjær
Lærer Svend Lunde
Husassistent Dagny Møller
Pedel Jes Hansen Schaffer
1942
Realskolebestyrer Johannes Kjær
1943
Realskolebestyrer Johannes Kjær
Husassistent Maren Marie Madsen
Arbejdsmand Chr. A. Rasmussen

1957
Husassistent Kirstine Petersen20,88
25,20


27,84


28,80

34,80

37,62

247,00
1.673,00
34,00


300,00
1.455,00

46,20
580,65
266,70
26,25
107,10

1.023,00

1.041,60
20,46
518,94


44,00

Vejen Skattebog og Vejviser
1938 - 1941

Vejen Realskole. Bestyrer P. Hauge. Tlf. nr. 139

1942 - 1943

Vejen Realskole. Bestyrer Johs. Kjær. Tlf. nr. 292

Vejen Telefonbog
1954

Realskolen, Jyllandsgade - Tlf. nr. 242

Vejen Håndbog
1969-70

Skolen, Jyllandsgade (tidligere realskole) !

1903

Notits i "Tiden"

Fredag den 13. November 1903

Kundgørelser

Vejen Realskole

- forbereder til Præliminæreksamen paa 2-3 Aar.
Der undervises af 4 Lærere og 1 Lærerinde.
Udenbys Elever kan faa Kost og Værelse paa Skolen.

M. N. Slebsager

Præliminæreksamen (almindelig forberedelseseksamen)
blev indført ved kongelig anordning af 30. august 1881,
som afslutning på realundervisningen i danske skoler
og afholdtes ved skolerne eller for en særlig eksamenskommission.
Drenge skulle være mindst 15 år gamle, piger mindst 17 år,
for at kunne tage eksamenen (piger fik adgang 1882).
Da man i 1958 afskaffede de landsbyordnede skoler,
blev præliminæreksamen også afskaffet.

Præliminæreksamen omfattede prøver
i mundtlig dansk, skriftlig og mundtlig engelsk,
tysk, fransk (ikke obligatorisk), historie, geografi, naturhistorie, naturlære,
skriftlig og mundtlig geometri, regning og skriftlig og mundtlig aritmetik,
og der blev givet en karakter for orden ved skriftlige arbejder.

Den gav adgang til at indstille sig til adgangseksamen
ved Polyteknisk Læreanstalt, til tandlægeeksamen og farmaceutisk eksamen,
til forskellige eksamener ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(som dyrlæge, landinspektør osv.) og til den juridiske fællesprøve.

Præliminæreksamen afholdtes,
siden loven 24. april 1903 om højere almenskoler trådte i kraft,
kun ved de rene realskoler samt (for privatister) ved Københavns Universitet.
Elever, der bestod præliminæreksamen,
kunne ifølge ministeriel bekendtgørelse af 28. februar 1907
søge optagelse i gymnasiets 1. klasse.
For så vidt de nævnte elever ønskede at optages på den klassisk-sproglige
eller den nysproglige linjes 1. klasse,
måtte de tillige underkaste sig en prøve i latin,
jævnfør kongelig anordning af 7. februar 1907.

Af realskoler, der afsluttede med præliminæreksamen,
var der 1915 seks kommunale og 20 private.

Ref. Wikipedia

Wikipedia er en encyklopædi med åbent indhold,
skrevet i samarbejde mellem sine brugere.
Navnet er en sammentrækning af ordene wiki,
der betyder hurtig på hawaiiansk
og encyclopedia der betyder encyklopædi på engelsk.
Wikipedia styres af Wikimedia,
en non-profit fond oprettet specielt til formålet.

Wikipedia er både en encyklopædi og en wiki.
Fordi det er en wiki, kan og må alle meget gerne deltage
i skrivningen af Wikipedia og redaktionsarbejdet.

En encyklopædi er en samling af tekst, figurer, billeder, lyd og/eller video,
der beskriver den menneskelige viden enten i almindelighed
eller inden for et afgrænset felt.

En wiki er et websted hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette,
vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre.
En wiki er en moderne teknologi (web 2.0), som muliggør,
at mange brugere i fællesskab opbygger indhold/viden.

Om Realskolen og Slebsager

Se også: Erindringer / 1902-1971 / Interview med Boghandler Bruun-Møller