Bakkely Skole

Søndergade 36

 

Tilbage til Bydel syd for Banen ( Søndergade )

 

Udateret luftfotografi af Bakkely Skole.
Over for skolen ses fra venstre husene i Søndergade 45, 43, 41 og 39.

- klik på foto for større format -

Udateret fotografi af Bakkely Skole under nedrivning. Og hvornår skete det så ?

 

Se også: "Basen" - Askovvej 7

 

Se også lærere og elever som - Gæster i Vejen Miniby -

Fhv. lærere fra "Bakkely" og "Grønvang"
1964 - 50 års jubilarer
1. og 2. realklasse fra Realskolen i Jyllandsgade
og 3. realklasse i Bakkely Skolen

Maj 2012


September 2014

 
1891 - 1991

Jubilæumsskrift i tekst og tegninger

i anledning af 100-året

for Bakkely Skole


- klik på forsiden og læs -

Dokumentation: Harald Aude

 
 

1944

Under Besættelsen 1940-45 blev Bakkely Skole overtaget af Værnemagten.
På fotografiet ses tyske soldater blive indkvarteret på skolen i 1944.
26. maj 1945 forlod de tyske soldater igen skolen.

 

o. 1930

Luftfoto af Bakkely Skole ca. 1930.
Over for skolen ses fra venstre -
- husene i Søndergade 49, 47, 45, 43, 41, 39 -
- og efter Grønnegade 37, 35 og 33.

 

o. 1913

Bakkely Skole ca. 1913.

 

1912

 Kørselsuheld.
     Lørdag Eftermiddag ved 4-Tiden var
Gaardejer Jørgen Junker, Mejlund,
paa Vej til sit Hjem med et Læs Olie-
kager. I Søndergade blev Hestene sky,
og Junker, der gik ved Siden af Vog-
nen, kunde i det glatte Føre ikke holde
dem. De satte i Løb, og Køretøjet
tørnede imod en af de elektriske Op-
standere, hvorved Vognen til Dels øde-
lagdes. Desuden blev en elektrisk Led-
ning brudt, saa en Del af Byen, der-
iblandt Bakkely skole, var uden Lys.

Fra Kolding Social-Demokrat 19. februar 1912.

 

1911

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 10. april 1911.

 

1891

Bakkely Skole, som den så ud i 1891, da den blev bygget.

 

Kirsten Lauridsen

M. V. Sachmann

 

”Der blev i 1890 købt Jord af Mads Hansen, Grønhøjgaard, 1¼ Td. Land for 1.500 Kr.,
og her blev i Sommeren 1891 Bakkely Skole opført i sin daværende Skikkelse,
efter Tegning af Niels Petersen, Dalhus.
Lavestbydende ved Licitationen blev H. Kr. Sørensen med 9.643 Kr.
Dertil kom saa Inventaret – Bordene alene 11 kr. pr. Stk. -
– saa Skolen har vel kostet ca. 11.000 Kr. foruden Jord.
Til disse udgifter blev optaget et Laan af 16.000 Kr., at afbetale i 28 Aar.
Endvidere skulle der altsaa ansættes 3 Lærerinder (foruden de tre Lærere)
og Lærerlønnen vilde nu fra 3.155 Kr. (1886) vokse til 4.500 Kr.,
men dertil kom saa 270 Kr. hvormed Skoledirektionen ved Planens Antagelse
forhøjede Lærerindens Løn, alt i alt altsaa en Forhøjelse af Lønningerne paa ca. 50 %.”

"Ved Aarhundredskiftet var der følgende Lærerkræfter ved Bakkely Skole: -
En Andenlærer,
M. V. Sachmann, Begyndelsesløn 700 Kr.
En Lærerinde,
Kirsten Lauridsen, Begyndelsesløn 500 Kr.
Hun og Frk. Olsen (Byskolen) var ansat fra 1. November 1891
og fast ansatte fra November 1894.
"


Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred - Et Stykke Kulturhistorie" ved Søren Alkærsig (1940)

 

Se også: -

Erindringer / 1929 -

Pedellen græmmedes, naar der ødsledes med kridt !

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-43 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Fotograf Henry O. Larsen ( Se også: Søndergade 2 )
Fotograf Sofie Jørgine Larsen ( Se også: Søndergade 2)
Pedel Otto Larsen
Overlærer Rasmus P. T. Rudkjøbing
Lærer Alfred L. Sørensen

1940
Fotograf Sofie Jørgine Larsen
Pedel Otto Larsen
Overlærer Rasmus P. T. Rudkjøbing
1941
Fotograf Sofie Jørgine Larsen
Pedel Otto Larsen
Overlærer Rasmus P. T. Rudkjøbing
1942
Fotograf Sofie Jørgine Larsen
Pedel Otto Larsen
Overlærer Rasmus P. T. Rudkjøbing
1943
Fotograf Sofie Jørgine Larsen
Pedel Otto Larsen
Overlærer Rasmus P. T. Rudkjøbing

1957
Skoleinspektør Rasmus Peter T. Rudkjøbing
Pedel Peter Mathiasen
Eksped. Sven Sørensen
7,92

21,6026,1024,86


22,00
34,00
300,00
720,00
660,00


37,00
320,00
870,00

46,20
378,00
904,05

89,00
387,00
915,00

55,80
426,87
828,63


2.119,00
1.284,00
101,00

Andre oplysninger fra Vejen Skattebog og Vejviser:

1938 - 1943
Repræsentanter for de kommunale Skoler i Skolevæsenet:
Overlærere:
Th. Rudkjøbing, Bakkely Skole, Telefon 6
og M. Mortensen, Byskolen, Telefon 265.

1938 - 1940
"Badeanstalterne i Bakkely Skole og Byskolen er aaben:
Vinterhalvaaret 1. November til 1. Maj hver Dag Kl. 10 - 12
og Fredag og Lørdag desuden fra Kl. 17 – 21.
Fredag for Kvinder, Lørdag for Mænd,
og i Sommerhalvaaret hver Fredag og Lørdag fra 10 – 12 og 17 - 21."

1941-1943
"Badeanstalter er lukket indtil videre")