Søndergade 2

Fotograf L. Poulsen

Det gamle Bibliotek

 

Tilbage til Bydel syd for Banen ( Søndergade )

 

BOGMÆRKER

BIBLIOTEKET     FOTOGRAFEN

1938-1957 BEBOERE I HUSET

1913 FRU GRAM POULSEN OG SOGNERAADET

1909 FRU ANDREA POULSEN I VEJEN-LÆBORG SOGNERAAD


1905-06 FOTOGRAF POULSEN OG DET RADIKALE VENSTRE

1889-1940 EJERFORHOLD

 

Biblioteket 

Det første bibliotek i Vejen blev oprettet i 1916 og lå her i Søndergade 2
Fra 1940 havde det til huse på Museumspladsen.
Og fra 1974 er adressen for Vejen Bibiliotek i Rådhuspassagen 8.  

 

Det gamle bibliotek

Læs her -

Om skabelsen af et bibliotek i Vejen
- udviklingen 1880-1939 -

 

 

Et kig ind i bibliotekets læsestuer, som der så ud engang i 1916.

 

1916 - 1940

 

Meddelelse i Kolding Folkeblad 28. september 1916.

 

Biblioteket

- som det er registreret i Vejen Skattebog og Vejviser -

1938 - 1940

Oprettet 1916 af Direktør P. Lauridsen og Hustru -
- og af dem skænket til Vejen Kommune.
Bestyrelsen: Direktør P. Lauridsen (Forrnand), N. M. Sørensen, Lille Dalgaard,
Frøken Kaja Jensen, Baunhus, Realskolebestyrer P. Hauge og Mejerist N. Boye
Bibliotekar: Hans Drewsen.
Læsesalen (rned Aviser og Haandbøger) er gratis tilgængelig for alle.
Udlaanet (ca. 11.000 Bind) er gratis for Kommunens Beboere.
Aabningstider: Avis- og Tidsskriftstue hver Dag Kl. 10-9.
Bogstuer: Hverdage Kl. 10-12, 2-6 og 7-9. Udlaanet slutter Kl. 8.
Søn- og Helligdage lukkes Kl. 6.
Telefon 64.

 

Fotografen 

Dette fotografi viser bygninger -
- ved Viadukten og begyndelsen af højre side af Søndergade -
- med Søndergade 2 (Fotograf / Bibliotek) - Søndergade 4 (Vejen Kiosk & Telegramhal)
- og så det, der må være Lindevej med Jyllandsgade 2 (Realskolen) overfor.
Huset med hvid gavl mellem Fotograf/ Bibliotek og Realskolen -
- må nok være det eneste beboelsessted på Lindevej.

 - klik på billede for større format -

Fotograf Poulsens hus ses her på et fotografi fra o. 1910.
Atelieret lå i sidebygningen til venstre.
I hovedbygningen blev indrettet en læsestue i 1915.
Bag huset - i Jyllandsgade - ses Realskolens bygning.
I baggrunden - ude på Askovvej - ligger "Breidablik".
Fotografiet er taget fra taget af Højskolehjemmet i Nørregade.
 

- klik på billede for større format -

 
 

Et eksempel på fotograf L. Poulsen's arbejde i atelieret.

Hvem parret er vides ikke.
  

 

Se også ekstern link til: History og photography / Fotohistorie 

 

1913


Endnu mere trist.
     Hr. Redaktør Rasmussen, "Folkebla-
det", finder det meget trist, at vort Parti
føler sig krænket over den Afgørelse,
som Flertallet af Sogneraadet traf i
Anledning af Fru Gram Poulsens Syg-
dom og hvorved man berøvede os det
ene Mandat i Sogneraadet. Det fore-
kommer os endnu mere trist, at Hr.
Rasmussen ikke vil yde andre Partier
den Repræsentation, som de i Følge det
afgivne Stemmetal tilkommer. Det tyder
paa en meget følelig Mangel paa Ret-
færdighedssans hos Aflæggerens Redak-
tør. Skammeligt at Socialdemokrater
overhovedet eksisterer, det forstyrrer saa
tit Idyllen hos de Folk med Mottoet:
Vi alene vide.

Indlæg i Kolding Social-Demokrat 21. februar 1913

 

     Vejen Sogneraad vedtog i
Aftes med alle Stemmer med 1
(Kjær) at nægte Fru Andrea Gram
Poulsen Tilladelse til at udtræde af
Raadet.

Notits i Kolding Folkeblad 12. febuar 1913

 

1909

 
   

Omtale i Kolding Folkeblad 30. marts 1909

 

1905-06

Iflg. www.radikale.dk

Det Radikale Venstre vedtager på det stiftende landsmøde i maj 1905 -
- det såkaldte Odense-program.
Et af aktstykkerne indeholder et ”Opraab til Organisation” -
- skrevet af Niels Bransager.
Fotograf og sognerådsmedlem L. Poulsen, Vejen er på en liste -
- med navne på 635 vælgere, der med deres underskrift -
- tilslutter sig redaktør Niels Bransagers opfordring -
- til at organisere sig i alle valgkredse landet over.

Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" af Søren Alkærsig 1940

”Efter Bruddet i Venstre 1905 gjorde en Del Mænd i Vejen og Omegn -
- i Tilslutning til det radikale Venstres Odensemøde og Program (Maj 1905) -
- et Arbejde for at faa oprettet et radikalt Venstreblad -
-
med navnet Venstrebladet) i Vejen.
Formand for den første Bestyrelse var Fotograf Povlsen -
- og Bladet udsendte sit første Nummer 17. April 1906 -
- med Vendelboen Holger Christiansen som Redaktør.
Han var Elev fra Statens Lærerhøjskole.
Efter et Par Aars forløb blev Bladet dog flyttet til Kolding -
- hvor dets første Redaktør var Oscar Geismar.”
 

 
 

1889 - 1940

Ejerforhold vedr. matr. nr. 16 q

Skøde 22. marts 1889 til Vejen og Omegns Svineslagteri
Skøde 27. oktober 1893 til bygmester Ebbe Sørensen
Aktionsskøde 24. juni 1904 til L. P. Poulsen
Skøde 12. november 1940 til lærer Michael Terpager

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Fotograf og sognerådsmedlem Laurids Poulsen
Fotograf Henry O. Larsen og Jørgine Sofie Larsen
( med Bakkely Skole som adresse iflg. Vejen Skattebog og Vejviser ! )

Om fotograferne i Vejen - se også:
-

Erindringer / 1929 / Pedellen græmmedes, når der ødsledes med kridt

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr

Personskat
kr.

1938
Fotograf Henry O. Larsen
Fotograf Jørgine Sofie Larsen

1940
Fotograf Jørgine Sofie Larsen
1941
Fotograf Jørgine Sofie Larsen
1942
Barbersvend Bøj Jørgensen
Metalsliber Knud Chr. Kristensen
Snedkersvend Emil Larsen
Bagersvend Hans Larsen
Fotograf Jørgine Sofie Larsen
1943
Barbersvend Bøj Jørgensen
Metalsliber Knud Chr. Kristensen
Snedkersvend Anton Julius Larsen
Fotograf Jørgine Sofie Larsen
Bagersvend Svend H. Nielsen

1957
Bogbinder Jørgen Fedde Danielsen
Elektriker Jens Friis
Fiskehandler Niels Madsen
Medhjælper Ove K. Madsen
Snedkersvend August H. Schønvald82,00


22,00
34,00


37,00

46,20

52,00
290,00
285,00
212,00
89,00

52,08
225,06
98,58
55,80
337,59


610,00
499,00
2,00
572,00
88,00