Baungårdsvej 2
VUC Vest
Studio 73

Byskolen
 

Tilbage til Baungårdsvej     Til Bydel nord for Banen      Til Startsiden

 
 

2011 

I dag har VUC (Voksenuddannelsescenter) Vest overtaget det hele.

 

Se ekstern link til: VUC Vest

 

Og pavillonbygningen fra 1908 er i brug også i 2011.

Det var smukt murerarbejde, der blev udført i 1908.
Og i
2011 er det stadig værd at se på.

 

1971

Da lærere og forældre indrettede en legeplads på Vejen Byskole -
- enedes de ret hurtigt om at lade den være åben efter skoletid -
- så også kvarterets børn kunne få glæde af den.
Dette tilbud har disse børn gjort flittigt brug af -
- og på skolen har man ikke erfaring for -
- at tingene er blevet misbrugt i form af ødelæggelse.

Notits i Folkebladet 21. september
1971

 

1949

Luftfoto fra 1949, der viser ByskolenBaungårdsvej
med Vejen Kirke i Nørregade i baggrunden.

- klik på billedet for større format -

67 elever (37 piger og 30 drenge) fra 4. klasse fotograferet i 1949
- med lærer A. G. Johnsen tv. og overlærer M. Mortensen th.
 
Klik på billedet for at forstørre

Nogle af de samme elever på trappen i 1978
sammen med tre af lærerne fra dengang: -
Frk. Andersen, Rønne Jeppesen og frk. Ravn.

Klik her for at se avisomtale 30. april 2006

- og her for 9. maj 2006


Se også: Gæster i Vejen Miniby - Juni 2012

 

1937

”Den nye Byskole blev bygget i 1937.
En Del af Byggesummen, ca. 15.000 Kr.,
fik man senere refunderet fra Staten
som Hjælp til Gymnastiksalene.” ( Alkærsig )

Pedelboligen - en del af skolebygningen fra 1884 - er siden nedrevet.

"Denne Skolebygning, hvoraf nuværende (1940) Pedelbolig er en Rest, kom i 1884".
"Grunden blev købt i 1883 for 600 kr".

”Ved Licitationen blev Ebbe Sørensen, Vejen, lavestbydende med 5.540 Kr.,
en meget ringe sum, ogsaa dengang, da der dog blev to Skolestuer, en i hver Ende,
med Plads til i alt 80 Børn, foruden en lille Lærerlejlighed i Midten.
Som bekendt blev Bygningen ogsaa meget tarvelig,
stærkt præget af at holde Skatterne lavest muligt.
Alligevel havde man fremdeles kun Plads til 140 af de 180 Børn,
thi det i 1875 indkøbte Skolehus blev solgt for 600 Kr.,
vistnok fordi det var for simpelt.
Man maatte derfor tage ogsaa Lærerlejligheden i den nye Skole i Brug til Pogeskole”.


Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig.

 

o. 1925

Dette skolebillede fra o. 1925 viser lærer Steffensen og 19 elever.
I forreste række ses som nr. 1 fra venstre Chr. Fischer og nr. 2 Alfred Jørgensen,
nr. 4 Ejnar Hansen og nr. 5. hans bror Svend Hansen
og mellem de to i anden række Hans Peter Hansen.

- klik på billede for større format -

Billede og anden dokumentation venligst givet af Anna Andersen, Grindsted.

 

1915

Billede og tekst fra lokalavis 2. september 1972

Lærer Johansen med 5. klasse i Vejen Byskole 1915.

( Lånt af H. Thorsen, Vejen )

På dette fotografi fra o. 1920 ses børn på pladsen foran skolen af 1884.

Førstelærer Laurids Lauridsen
(1866-1918)

Andenlærer O. Chr. Secher Boje
(1850-1913)

Lærerinde Karoline Olsen
siden Fru Lauridsen

Forskolelærerinde Ingeborg Nielsen
   

"Ved Aarhundredskiftet var der følgende Lærerkræfter ved Byskolen
(Den gamle Skole og Skolen af 1884):

En Førstelærer, L. Lauridsen, hvis Begyndelsesløn var 900 Kr.
En Andenlærer, O. Chr. Secher Boje, Begyndelsesløn 700 Kr.
En Lærerinde, Karoline Olsen, Begyndelsesløn 500 Kr.
En Forskolelærerinde, Ingeborg Nielsen, Begyndelsesløn 400 Kr."

Iflg. Alkærsig

”Efteraaret 1908 blev den saakaldte ”Pavillonskole” bygget,
idet dog Skolepladsen blev udvidet ved Jordkøb mod Vest.
Arbejdet blev overgivet til S. P. Petersen og J. Ladegaard
som lavestbydende for 21.730 Kr.” ( Alkærsig )

På billedet ses 17 byggefolk foran bagsiden af nybyggeriet.
15 på jorden og 2 på taget.

Klik på billedet for at forstørre
- og benyt pil allerøverst tv. på skærmen for at komme tilbage hertil -

 

 

Andenlærer M. Mortensen

Tredjelærer A. E. Knudsen

 

Marius Mortensen, Binderup og A. E. Knudsen, Holsted
blev fra maj 1911 "kaldet til hhv. Anden- og Tredjelærer ved Byskolen".

 

Lærer A. G. Johnsen

Lærer Svend Trøst Steffensen

 

"1. November 1914 blev A. G. Johnsen fra Vildbjerg
og fra 1. Januar 1920 Svend Trøst Steffensen
kaldet til Lærerembeder ved Byskolen".

 

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938 - 1940

Badeanstalterne i Bakkely Skole og Byskolen er aaben:
Vinterhalvaaret 1. November til 1. Maj hver Dag Kl. 10 - 12
og Fredag og Lørdag desuden fra Kl. 17 – 21.
Fredag for Kvinder, Lørdag for Mænd,
og i Sommerhalvaaret hver Fredag og Lørdag fra 10 – 12 og 17 - 21.

( 1941-1943: "Badeanstalter er lukket indtil videre")

 
1938 - 1974

Personer med tilknytning til eller registreret med adressen:  
Byskolen på Baungårdsvej

iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938 1940-1943 1957

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Overlærer Marius Mortensen

Byskolen, Tlf. 265, Baungaardsvej
Lærer Aage Johnsen
Baungaardsvej 16
Lærer Svend Steffensen
Skolegade
Pedel Jørgen Andersen

Byskolen Baungaardsvej
(Medlem af Menighedsraadet)
Husbestyrerinde Marie D. Møller

Baungaardsvej 2
Husbestyrerinde Anne M. Venborg
Baungaardsvej 2

1940

Overlærer Marius Mortensen

Baungaardsvej
Lærer Aage Johnsen
Baungaardsvej 16
Lærer Svend Steffensen
Skolegade
Pedel Jørgen Andersen
Byskolen Baungaardsvej
(Medlem af Menighedsraadet)

Husbestyrerinde Marie D. H. Møller
Baungaardsvej 2
1941
Overlærer Marius Mortensen

Baungaardsvej
Lærer Aage Johnsen
Baungaardsvej 16
Lærer Svend Steffensen
Skolegade
Pedel Jørgen Andersen
Byskolen Baungaardsvej
(Medlem af Menighedsraadet)
Husbestyrerinde Marie D. H. Møller
Baungaardsvej 2

1942
Overlærer Marius Mortensen

Baungaardsvej
Lærer Aage Johnsen
Baungaardsvej 16
Lærer Svend Steffensen
Skolegade
Pedel Jørgen Andersen
Byskolen Baungaardsvej
(Medlem af Menighedsraadet)
Husbestyrerinde Marie D. H. Møller
Baungaardsvej 2

1943
Overlærer Marius Mortensen

Baungaardsvej
Lærer Aage Johnsen
Baungaardsvej 16
Lærer Svend Steffensen
Skolegade
Pedel Jørgen Andersen
Byskolen Baungaardsvej
(Medlem af Menighedsraadet)
Husbestyrerinde Marie Dorthea H. Møller
Baungaardsvej 2


56,88

41,04

27,36

8,64
66,36

47,88

31,92

10,08

75,84

54,72

36,48

11,52

94,80

68,40

45,60

14,40

117,74

78,92

38,90

13,68
780,00

630,00

620,00

182,00


2,00

2,00852,00

670,00

640,00

270,00


2,00


970,20

693,00

672,00

273,00


2,00


978,00

720,00

690,00

320,00


2,00


902,10

770,04

636,12

243,66


2,00

Andre personer registreret med adressen Baungårdsvej 2
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1957:

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

Frk. Maren Billund
Frugthandler Niels Kr. N. Bjerreskov
Fru Maren Christiansen
Arbejdsmand Aage Mortensen
Fysioterapeut Harry Anton Weiss

91,00
205,00

40,00
19,00
0,00
211,00
1.082,00

Vejen Håndbog 1969-70

Byskolen, Baungårdsvej - tlf. nr. 36 04 39
Skoleinspektør: J. Ove Madsen
Pedel: Emil Jørgensen
Formand for Forældreforeningen: Fru Lynggaard, Jels

Skoletandklinik på Byskolen, Baungårdsvej - tlf. nr. 36 07 97
Klinikchef: Karl Thomsen

Vejen Håndbog 1973-74

Skoleinspektør: J. Ove Madsen
Pedel: Emil Jørgensen
Formand for skolenævnet: Knud Jervelund

 

Personhistorier/beretninger:

Som så mange andre steder i landet var det fortrinsvis lærere ved byens skoler,
der var organister og kirkesangere. Kirkesangerne hed ofte kirkebylærere. 
Overlærer Svend Steffensen var leder af Byskolens kor
og kirkesanger i Vejen Kirke fra 1930.
Lærer Ejler Dahl Nielsen også fra Byskolen
var fra 1961 organist ved Vejen Kirke i nogle år.

Iflg. Jubilæumsskriftet "Vejen Kirke 100 År" (1896-1996)