Gæster i Minibyen

Juni 2012


Til Gæster i Minibyen     Til Startsiden

 

Bogmærker

Grønvangsskolens 4. klasse     60 års jubilarer fra Vejen Byskole

Østerbyskolens Centerafdeling

 
Grønvangsskolens 4. klasse

60 elever og 6 lærere fra Grønvangskolen på besøg i Minibyen
bliver holdvis ført rundt i lokalerne.
Og det begynder - som altid - omkring Terrænbordet,
med husene i størrelsen 1:100.
Harald A. viser her en mursten i størrelsen 1:1.

Minibyens formand fortæller og besvarer spørgsmål.

Og i Minibyen er der også en tavle, hvor vi kan vise hvordan og hvorledes.

Inde på tegnestuen står Holger M. klar til at fortælle om arkitekternes arbejde.

Minibyen har sin egen hjemmeside.
Og hvordan den kan bruges blev også demonstreret.

De mange gæster var inddelt i 5 hold.
Niels M. sørgede for at gelejde holdene fra sted til sted med de rette intervaller,
så alle fik bedst mulig udbytte af besøget.

På Teglværket fortæller Tage A. om formning og brænding af mursten.

Og man rækker en finger i vejret, når der er et spørgsmål.
Men man må godt røre ved stenene.

På det store værksted fortæller Hilmer B. N. og Karl N. om tømrer- og snedkerarbejdet.

Spærene og anden trækonstruktion til f. eks. Stationsbygningen
bliver forarbejdet her ved disse maskiner.

Else D. besvarer spørgsmål og demonstrerer, hvordan man bygger mure op.

Nogle detaljer på Vejen Stations store hovedbygning bliver her forklaret af Ole K.

Om vinduer og døre i størrelsen 1:10 bliver fortalt af Hans W. P.

Ude i Laden, hvor husene står i venteposition inden udsætning i Anlægget,
bliver også anbragt huse, der skal repareres.

Elon S. N. fortæller om, hvordan man flytter de tunge bygninger.

De unge besøgende - Grønvangsskolens 4. klasse -
- er nylig blevet vejet samlet - under et firmabesøg.
Jamen, det svarer stort set til vægten af nogle af husene her.

Ude i anlægget er det Louis T. der dirigerer færdslen.

Her er der nærmest opløb i gaden, der ikke længere findes, i størrelsen 1:1 altså.
Og den gade hedder Jernbanegade.

Og her har man samlet sig omkring Troldespringvandet foran Kunstmuseet.

Opstillet til fotografering.
Og billederne i Anlægget stod Karl K. for.

Besøget er slut - videre til næste oplevelse.
Minibyen siger tak for besøget. Det var en fornøjelse at møde jer.

 
60 års jubilarer fra Vejen Byskole

- og så var der besøg af nogle ældre skolelever -

 

Ti 60 års jubilarer - årgang 1952 - fra Vejen Byskole
- anført af klassens "duks" Børge S.-C. -
kommer på besøg i Minibyen og bliver modtaget af formand E. B. og Niels M.

Efter foredrag omkring Terrænbordet går det videre til Tegnestuen,
hvor arkitektarbejdet foregår og IT-funktionerne passes.

Ude på Værkstedet bliver Vejen Stations hovedbygning beundret.

Sidebygningen til Vejen Station fylder også godt op.
Hans W. P. og Børge S.-C. udveksler erfaringer med taglægning.

Der sluttes af med rundtur blandt de færdige bygninger ude i Anlægget.
Her ved Kunstmuseet og Nørregade 17 og Villes Konditori i nr. 19.

Her i den genopståede Jernbanegade ses Vejen Trælast tv. og nr. 4-6 th.

Og her er vi ved Svennings Støberi i Nørregade 5.
( Nørregade 3 er midlertidig flyttet ind i laden til eftersyn )

( Læs også i Gæstebogen )

 

- og så igen en yngre årgang på besøg -

Lærere og elever fra Østerbyskolens Centerafdeling

Samme junidag var der også besøg af en noget yngre årgang skoleelever.
To lærere og fem elever fra Østerbyskolens Centerafdeling (C 8).
De blev ført rundt af Niels M. og ser her, hvordan der mures i størrelsen 1:10. 

Anne L. H. og Anna M. P. er dem, der forklarer, hvordan det skal gøres.

Ude i laden fortæller Rikardt J. om den skifer, der bruges til tagdækning.

Og her står de så, de færdigbyggede huse - med skifertag eller røde tagsten.
Med det kendte Troldespringvand mellem Villes Konditori og Kunstmuseet.

Og dermed var endnu en besøgsdag slut ude i Minibyen på Knudevejen.
Alle er velkomne.
Se på Startsiden hvornår vi træffes og hvordan man finder ud til os.