Banegårdspladsen 5
Vejen Firmacenter

Vejen Brugsforening   1875-1913   1914-1966
Vester Allé / Jernbanegade

 

Tilbage til Banegårdspladsen

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Jernbanegade )

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Bogmærker

1872-1920
SØREN ALKÆRSIGS BERETNING OM VEJEN BRUGSFORENING


1875
BEKENDTGØRELSE OM DANNELSE AF AKTIESELSKABET "VEJEN BRUGSFORENING"

ANNONCER

1875-1913 FØRSTE BRUGSFORENING

1878 ANNONCE     1883 ANNONCE     1891 ANNONCE

1897 BRUGSFORENINGEN FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM
  
1902 OVERENSKOMST MED BESTYRER     1903 REGNSKABSFØRER FAUERHOLDT

1910 SAMMENKOMST MED OPLÆSNING OG DANS

1911 LØBSKE HESTE      1913 BRUGSFORENING NEDBRÆNDER

1913-1914 NY BYGNING OPFØRES EFTER BRAND

1914 GENERALFORSAMLING     1918 GENERALFORSAMLING

1919 SELSKABELIG SAMMENKOMST     1921 ANNONCER

1938-1957 SKATTEBETALERE I BRUGSFORENINGEN

     1938 ANNONCE     1940 ANNONCE     1941 ANNONCE 

1949 LUFTFOTO     1957 ANNONCE

1962 MALERI AF BRUGSEN MED SELVBETJENING

1966 BYGNINGEN FRA 1913 NEDBRYDES
   

1967 ADMINISTRATIONSBYGNING FOR "PHØNIX"

2006 VEJEN AVIS

 2012-1872 KVICKLY FEJRER BRUGSFORENINGS 140 ÅRS JUBILÆUM

 

Vejen Brugsforening i størrelse 1:10 i Minibyens anlæg på Knudevejen.

- klik på billede for større format

Se også interne links til: -

Afsløring af Brugsforeningen i størrelse 1:10 - Gæster i Minibyen juni 2016
Brugsforeningen flyttet til Anlægget i Minibyen - Dagbog august 2016

 

1967 -

 

På stedet, hvor i sin tid Vejen Brugsforening lå -
- ligger i dag (2013) denne moderne bygning -
- opført i 1967 -
-
som administrationsygning for "Phønix" -
- men som nu (2013) huser Vejen Politi -
- en kørekole og kontor for Sydtrafik.

Og hos Sydtrafik kan man købe Rejsekort.
Rejsekortet er et elektronisk kort -
- der erstatter billetter og klippekort.
 
Den fine gamle stationsbygning -
- på Banegårdspladsen nr. 1 er lukket.
Man kan ikke længere købe en DSB-togbillet dér.

Lis K. - Køreskolen for dig er februar 2014 flyttet til Håndværkervej 5.

 

2006

Vejen Avis 21. februar 2006.
Og adressen er Banegårdspladsen 5,1.

- klik på annoncen for større format -

 

 

Bydelen nord for Banen på Terrænbordet i størrelsen 1:100.
Brugsforeningen ses til venstre -
- hvor Banegårdspladsen, Jernbanegade og Vester Allé mødes.

 

1966

Brugsforeningen under nedbrydning.

Fotografi antagelig fra 1966 -
- der viser
Vester Allé ned mod Banegårdspladsen og Brugsforeningen.

Brugsforeningen og Vejen Foderstofforretning.

 

1962

Maleriet udført af Søren Welling i 1962 -
- befinder sig i dag hos Kvickly i Rådhuspassagen.
Og i 1962 var der indført selvbetjening i den gamle brugsforeningsbygning.

- klik på maleriet for større formater -

 

Dette er bagsiden af bygningen,
som vist på denne model i størrelsen 1:100 på Terrænbordet.

Udateret fotografi, der viser bagsiden af bygningen.
Og hvem mon de tre damer er, der nyder solen i en pause fra arbejdet ?

Udateret fotografi, der viser facaden mod Banegårdspladsen og nordgavlen.

Og her gavlen mod syd på udateret - let retoucheret - fotografi.

 

1957

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1957.

 

1949

Luftfotografi - sandsynligvis fra 1949 - af Brugsforeningen
med kontorbygninger tilhørende
"Phønix" i baggrunden.

 

1941

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1941.
Det var virkelig en blandet landhandel !

 

1940

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1940.
Man forsøger sig dog med forskellige grafiske udformninger af annoncerne !

 

1938

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938.
Der var ikke tale om nogen overstadighed i markedsføringen !

 

1921

Prima Nøddekul
leveres fra Banevogn i næste Uge.
Bestillinger modtages.

Annonce i Kolding Social-Demokrat
22. oktober 1921.

Nøddekul - af engelsk nutcoal -
- den i handel mindste størrelse af kul.

Fællesforeningens
rejsende
i Herre- og Damekonfektion op-
holder sig som sædvanlig i Palme-
haven Fredag den 30. ds. fra Kl.
2-5 Eftm.

Annonce i Kolding Social-Demokrat
26. september 1921.

Paa Grund af
Opgørelse
er Butikken lukket
Torsdag den 30. Juni,
til hvilken Tid alle Kontrabøger
bedes indleveret.

Meddelelse i Kolding Folkeblad
28. juni 1921.

I kontrabog noteres hvad købt på kredit.
Opbevares af kunden -
- til kontrol af tilsvarende opgørelse -
- i butikkens hovedbog.

 

1920

1872-1920
SØREN ALKÆRSIGS BERETNING OM VEJEN BRUGSFORENING

 

1919

Invitation til selskabelig sammenkomst -
- på Hansens Hotel -
- i Kolding Social-Demokrat -
- 26. marts 1919.

 
 

1918

Klik på Kolding Social-Demokrat -
- fra 23. august
1918 -
- og læs beretning om årets generalforsamling -
- hvor der for første gang -
- var indvalgt en arbejderrepræsentant.

 

1914

Klik på Kolding Social-Demokrat -
- fra 20. august 1914 -
- og læs beretning om årets generalforsamling -
- hvor bestyrelsen igen blev bebrejdet -
- at de ikke havde inviteret arbejderne -
- til rejsegildet på den ny brugsforeningsbygning.

 

1913 - 1914

Vejen nye Brugsforening opført i 1913 efter den gamle brugsforenings brand.
Arkitekten var Niels Ebbesen Grue ( 1879-1937 ) -
- der også tegnede Brugsforeningen i Askov.

 

"Efter Branden 1913 fik Foderstofforeningen sine egne bekvemme Lokaler -
- (den nordre Del af Huset), og svarede saa Husleje til Brugsforeningen -
- indtil denne senere fik Brug for det hele.


I 1916 fik ogsaa Gødningssalget større Selvstændighed -
- men ogsaa her under samme Bestyrer, idet der oprettedes en ”Lokalforening” -
- under ”Dansk Andelsgødningsforretning af 1916”.
Den havde Lokale sammen med Foderstofforretningen -
- og betalte ligesom denne Husleje til Brugsforeningen.”


Iflg. Alkærsig

 

Rejsegilde

Læs beretning i Kolding Social-Demokrat fredag den 13. februar 1914 -
- om rejsegilde på den nyopførte brugsforeningsbygning -
- og om brugsforeningens virke siden dens stiftelse den 3. marts 1872.

 

Regnskab og Status for Vejen Brugsforening

- vedrørende Tiden 28. Maj 1913 til 30. Juni 1914 -

 

1913

Klik på avisoverskriften -
- i "RIGET" -
- et københavnsk illustreret dagblad -
- fra 29. maj 1913 -
- og læs om storbranden i Vejen.

- nyheden var nået til hovedstaden -
- men dog uden illustrationer.

 
 

1911

                                         Vejen.
Løbske Heste.
     I Gaar Eftermiddags, da Baun-
gaards Køretøj henstod udenfor Brugs-
foreningens Butik uden Tilsyn, tog He-
stene Farten ned gennem Jernbanegade.
Heldigvis blev Køretøjet her standset af
Portør Block, før der skete nogen Skade.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 16. februar 1911.

 

1910

Sammenkomst.
     Brugsforeningen indbyder sine Med-
lemmer med Damer til selskabelig Sam-
menkomst paa Hansens Hotel i Aften.
Der bliver Oplæsning af Niels Hansen,
Maltbæk, og derefter Dans.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 22. februar 1910.

 

1902

1902 Overenskomst

En kontrakt mellem bestyrelsen og bestyrer Petersen i den gamle brugsforening.

 

1903

"J. A. Fauerholdt, Kommunebogholder, f. 1859 i Ikast,
har været paa Hammerum, Gjedved og Askov Højskole.
Kommunebogholder og Kasserer -
- for de skiftende Sogneraadsformænd siden 1903 i Vejen -
- Vurderingsmand til Ejendomsskyld siden 1912 -
- samt Regnskabsfører for Vejen Brugsforening."

Billede og tekst fra "Jyske Byer og deres Mænd" 1916.

Vedr. J. A. Favrholt - se også: -

Lokalhistorie 1916 Vejen Sogneraad og "Kærklintgaard"


Øster Allé - 4 Byggepladser til Salg 1919

 

1897

Klik på Kolding Folkeblad fra 30. januar 1897 -
- og læs referat i avisen af Brugsforeningens festligholdelse af 25 års-jubilæet.

 

1891

Annonce i Ribe Stiftstidende 31. august 1891.

 

1883

Annonce i Kolding Folkeblad 24. januar 1883.

 

1882 - 1913

Ejerforhold vedr. matr. Nr. 12 t:

Skøde 30. juni
1882 til Brugsforeningen i Vejen.
Skøde 13. juni
1913 fra P. Daugaard Nielsen til samme på matr. 12 do.

 

1878

Vejen Brugsforening
anbefaler sit Lager af Superfosfater
og Ammoniak-Superfosfater til bil-
lige Priser og almindelige Betalingsvilkaar.
Ligesom i Fjor er der ogsaa i Aar ud-
taget Prøver, i Vidners Overværelse, til
Analysering; og vil Resultaterne blive til
behageligt Eftersyn.

Annonce i Kolding Folkeblad eler Syd-jydsk Tidende
Lørdag den 24. August 1878.

 

1875 - 1913

Her er så huset - stadig genkendeligt - men med en ændret facade.
Og oplysningerne knyttet til dette fotografi siger at -
- Vejen Brugsforening oprindelig havde adresse i Vester Allé 1.
Og bygningen angives som bygget i 1875 og nedbrændt i 1913.
Fotografiet med de fire personer og en hund dateres til o. 1900.

 

1875

          Hvedklid
          Palmekager
          Rapskager
          Hørfrøkager
alt i særdeles gode Varer, faas til
Dagens Priser i
          Vejen Brugsforening
             ved Vejen Station.

Annonce i Kolding Folkeblad 18. og 30. december 1875.

                      A. Appelts
          Salicyl-Sæbe,
en fin, vellugtende og letskummende
Toiletsæbe, som har Smitte modvir-
kende og for Huden gavnlige og kosmetiske
Egenskaber. Se nærmere af det Sæben
medfølgende Omslag. Faas à 12 St. -
25 Øre pr. Stk. hos d'Hrr.
                  R. Kaalund                      
                  Joh. Ring           Kolding
                  J.J. Hjort                          
                  Bogb. Jacobsens Enke,
                             Askov,
                  Vejen Brugsforening.

Annonce i Kolding Folkeblad 28. juli 1875.

 

     I Henhold til derom ifølge Lov 23de Januar
1862 § 6 indgiven Anmeldelse bekjendtgøres herved,
at der under Navn "Vejen Brugsforening" har
dannet sig et Aktieselskab med Hjemsted i Vejen her
under Jurisdictionen, der ved Siden af at det for-
syner sine Medlemmer med Handelsvarer, tillige
driver Næring ved Kjøbmands- og Brændeviins-
handel.
     Ifølge det indleverede Exemplar af Selskabets
Love hæfter de enkelte Medlemmer af Selskabet kun
for de af dem gjorte Indskud.
     Til at underskrive paa Selskabets Vegne ere
Gaardeierne P. Schmidt, Terman Block og
Anders Jensen, Alle af Vejen Mark bemyndigede,
hver især.
     Gjørding-Malt Herreder, Holsted den 31te Mai
          1875.                                           Petersen.

Meddelelse i Tillæg til den Berlingske politiske og Avertissements-Tidende
5. juni 1875.

 

1872 - 2012

Kvickly i Vejen fejrer 140 års jubilæum

Læs artikel i Vejen Avis 27. marts
2012.

Se også:
Kvickly, Rådhuspassagen 1

Dette fotografi - her let retoucheret - er det, der er i avisartiklen om jubilæet.
Det nævnes som et billede af den allerførste brugsforening.

Og huset ses her beliggende mellem to andre bygninger.

 
 

1938 - 1957

 

Nedennævnte personer er registreret
med adresse i Brugsforeningen i Jernbanegade
i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 1940-1943 1957

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Kommis Richard Barslev
Husassistent Johanne Marie Fallesen
9
Bestyrer Georg Jensen
Kommis Richardt Madsen
Ekspeditrice Ketty V. Nielsen
Kommis Søren G. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Ekspeditrice Abelone Olsen
Lagerforvalter Poul H. Skøtt
Husassistent Anna E. Sørensen

1940
Kommis Sigurd Andersen
Kommis Verner I. Dahl
Lagerarbejder August H. Klockmann
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Svend Aa. Nissen
Kommis Alfred B. Nørgaard
Ekspedient Abelone Olsen
Husassistent Johanne Schmidt
1941
Kommis Sigurd Andersen
Kommis Folmer Henneberg
Lagerarbejder August H. Klockmann
Husassistent Anna Madsen
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Husassistent Signe C. K. Olander
Ekspedient Abelone Olsen
Lagerforvalter Poul Henrik Skøtt
1942
Kommis Aksel H. Hansen
Lagerarbejder August H. Klockmann
Husassistent Anna Koch
Kommis Haakon Kworning
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Svend Aa. Nissen
Ekspedient Abelone Olsen
1943
Lagerarbejder August H. Klockmann
Medhjælper Karsten Martinus Nielsen
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Svend Aa. Nissen
Ekspedient Abelone Olsen
Husassistent Eva Petersen

1957
Lærling Asger Bengaard Birk
Damefrisør Inge Damgaard Hansen
Husassistent Rigmor F. Dall Hardt
Bogholderske Ketty Valborg L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Børge Ninn
Formand Kaj Petersen

 


18,00

20,16


32,64

132,9058,60


130,06

650,00


48,00
44,00
134,00
30,00
82,00
65,00
825,00
56,00
56,00
48,00


142,00
65,00
96,00
142,00
879,00
40,00
34,00
89,00
40,00

157,50
35,70
299,25
42,00
165,90
1.417,50
54,60
108,15
207,90

309,00
285,00
75,00
226,00
198,00
1.718,00
2,00
166,00

279,00
236,22
176,70
1.980,90
242,73
154,38

69,75


101,00
897,00
299,00
1.154,00
1.091,00
1.038,00
1.425,00