Jernbanegade 31

"Strygejernet"

 

Klik tilbage til Jernbanegade

Til Bydel nord for Banen
( Nørregade / Jernbanegade )


Til Startsiden

 

Bogmærker

Cyklehandler M. P. Mathiasen

S. Willadsen Møbellager og Maskinsnedkeri


 

1970

Jernbanegade 31 på hjørnet Jernbanegade-Skovvej
umiddelbart før nedrivning o. 1970.
I baggrunden til venstre på Banegårdspladsen 5
ses administrationsbygningen for "Phønix" opført i 1967.
I baggrunden til højre skimtes den ny rådhusbygning,
der var klar til indflytning i marts 1970.
Varebilen er parkeret ud for Skovvej nr. 1.

- klik på billede for større format -

 

Se også huset på den anden side af hjørnet: Nørregade 21

 

1945

Østergade ( tv. ) Nørregade, Jernbanegade og Skovvej - set mod syd.
Maleri af Søren R. Welling anno 1945.

Søren Rasmus Welling (1917-1996), kunstmaler og billedhugger,
er skaberen af Wellings Landsbymuseum, som han tog initiativ til i 1973.

 

Nærbillede af "Strygejernet" på Terrænbordet.

 

Cyklehandler M. P. Mathiasen

I 1939 åbnede Cyklehandler M. P. Mathiasen butik og værksted
i ejendommen på hjørnet af Jernbanegade og Skovvej.
Og der er blevet tilføjet tre taglejligheder i huset.
Huset th. er Nørregade 23.

Et lidt skarpere billede af samme hjørne.

- klik på billede for større formater -

Og her et fotografi af tårnhjørnet med vejrhane påsat.
De tre vandrette streger under vejrhanen -
- er nok rester af telefonledninger, der er retoucheret væk.

- udateret fotografi fra før gaderne i Vejen blev brolagte -

”Aaret 1930 begyndte M. P. Mathiasen Virksomhed i Vejen
som Cyklehandler
og Cyklereparatør,
og grundet paa den forøgede Omsætning, som krævede større Lokaler,
aabnede han i 1939 Forretning i Jernbanegade 31.
Forretningen har gennem Aarene faaet en stor og fast Kundekreds,
og Værkstedet er kendt for sit præcise Arbejde.”

Billede og t
ekst: "Fra Øst til Vest" - Turist- & Erhvervs-Forlaget i Odense.
 

Se også: Nørregade 7

 

1919 - 1918

Annonce i Kolding Folkeblad

14. marts 1919

og

28. december 1918.

 

Annonce i Kolding Folkeblad 13. november 1918.

Der er ikke gadenummer anført -
- men skilt på mur kunne være med et "Haand i Haand"-logo.
Se nedenfor.

 

S. Willadsen Møbellager og Maskinsnedkeri

1910

Jernbanegade 31 på fotografi fra 1910.
Det er S. Willadsen, der har Møbellager og Maskinsnedkeri i nr. 31.
Det borgagtige 'tårn' blev senere ændret til noget mere rundt.
Og Willadsens Maskinsnedkeri flyttede til Søndergade 40.

En øvre afslutning af tårn eller facade med skydeskår kaldes - krenelering.
Krenelering blev et yndet element i nationalromantisk arkitektur i 1800-tallet.

Se også: Askov Højskole på postkort fra 1908.

Rundt skilt th. for indgangsdør kan muligvis reklamere for et forsikringsselskab.
En forsikringsinspektør havde adresse på stedet.

- klik på billede for større formater -

 

1890 - 1947

Ejerforhold vedr. matr. nr. 12 ai

Skøde 15. august 1890 til Andreas Jensen.
Skøde 11. december 1908 til Søren Buhl Villadsen.
Skøde 11. april 1919 til Niels Pedersen og Alfred Pedersen i forening.
Ophævelse af sameje 10. dec. 1920, hvorefter Niels Pedersen er eneejer.
Skøde 29. august 1925 til L. P. Jensen.
Fogedudlægsskøde 28. april 1934 til Marianne Søvang f. Petersen -
- Margrethe Knudsen f. Petersen, Marie Petersen og Gustav Petersen.
Skifteretsattest 28. april 1934 som adkomst Alfred Petersen -
- på Marie Petersens anpart. 
Skifteretsattest 11. april 1947 som adkomst for Frode Søvang -
- på Marianne Søvangs andel.

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

S. Willadsen. Møbellager og Maskinsnedkeri. ( Se også: Søndergade 40 ).
M. P. Mathisen. Cyklehandler og Cyklereparatør.

1925

Beboere i huset ifølge folketællingslisten fra 1925:

Snedker Peter Marius Chr. Dypping født 1897, hustru Margrethe født 1902
og deres søn Gunnar født 1924.

Forsikringsinspektør Jens Hansen Mikkelsen født 1891 -
- og hustru Axelline Kristiane født i 1893
De havde 4 børn: -
Asta født 1914, Albert født 1916, Lilly født 1917 og Agnethe født 1920.

Se også: Vester Allé 11

Tandteknikker Thomas Thisgaard født 1900.

Sekretær M. Nielsen født i 1895 og hustru Maren født i 1895 -
- de havde 2 døtre: Elsebeth født 1922 og Signe født 1924.

1938 - 1970

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Malermester Niels Daugaard
Medhjælper Frederik Kr. Frederiksen
Manufakturhandler Poul L. Høyer
Chauffør Alfred Petersen
Chauffør Andr. Kr. Thomsen

1940
Arbejdsmand J. Andersen Hansen
Arbejdsmand Rudolf H. L. Person
Chauffør Alfred Petersen
Cyklehandler Mathias Mathiasen
1941
Arbejdsmand Jens Christensen
Husassistent Anna Hansen
Damefrisørinde Ingrid N. Hansen
Enkefru K. Damgaard Højberg
Cyklehandler Mathias Mathiasen
Arbejdsmand Rudolf H. L. Person
Medhjælper Rudolf M. L. Person
Chauffør Alfred Petersen
Chauffør Andr. Kr. Thomsen
1942
Arbejdsmand Jens Christensen
Damefrisør Ingrid N. Hansen
Enkefru K. Damgaard Højberg
Cyklehandler Mathias Mathiasen
Arbejdsmand Martinus M. Mathiasen
Arbejdsmand Rudolf H. L. Person
Chauffør Alfred Petersen
1943
Arbejdsmand Jens Christensen
Damefrisør Ingrid N. Hansen
Enkefru K. Damgaard Højberg
Cyklehandler Mathias Mathiasen
Arbejdsmand Martinus M. Mathiasen
Arbejdsmand Rudolf H. L. Person
Chauffør Alfred Petersen

1957
Vognmand Alfred Petersen
Møbelpolstrer Ib Petersen
Savskærer Rudolf H. L. Persson
Arbejdsdreng Bent Hansen
Repræsentant Ejner Jensen
Bankelev Ib Stampe Jensen
Husassistent Elna Johnsen
Cykelhandler Mathias Mathiasen

546,00


54,00
39,00
320,00
88,00
214,00


134,00
24,00
134,00
81,00

31,50
13,65
40,95
2,00
233,10
47,25
29,40
174,30
216,30

56,00
47,00
2,00
310,00
285,00
102,00
400,00

41,85
47,43
2,00
332,94
387,81
141,36
307,83


745,00
915,00
824,00
136,00
1.232,00
202,00
132,00
586,00

Registreret med adressen Jernbanegade 31

Vejen Telefonbog
1954

Damefrisør Inga Hansen - tlf. nr. 191
Vognmand Alfred Pedersen - tlf. nr. 213

Vejen Håndbog
1969-70

Taxa og lillebilvognmænd
Alfred Pedersen - tlf. nr. 36 02 13