"Dissings Hus" i Jernbanegade 27.
Et todelt hus omgivet af et langt, hvidmalet stakit.
Bag stakittet ses en herre med stråhat.

Ældre fotografi af hjørnet ved Jernbanegade-Skovvej.
I
Jernbanegade ses fra venstre husene i -
-
nr. 25, 27 Dissings Hus (skimtes - med hvide stakit foran),
29 Missionshuset og 31 "Strygejernet".
Skovvej ses husene i nr. 1, nr. 3, nr. 5 (huset i funkisstil) og nr. 7 (hvid gavl).
På hjørnet helt til højre ses lidt af
Magnussen's tobaksforretning i Nørregade 23.

Fotografi fra januar 1969, der viser nedbrydningen af huse i Jernbanegade.
Fra venstre ses huse på Skovvej - nr. 6,
5 og 4.
Huset - der ses noget af helt til højre - er Jernbanegade 27.

Model af huset i størrelsen 1:100 på terrænbordet i Minibyen.

Under bygning på værkstedet i størrelsen 1:10 -
- ved årsskiftet 2010-2011.

I maj 2011 blev det færdigbyggede hus så flyttet ud i Anlægget.
Det ses her med Skovvej nr. 3 i baggrunden.

 

1925

Beboere i huset iflg folketællingsliste fra 1925:

Pens. lærer S. C. Dissing født 1840 og hans hustru Petrine født 1856
samt deres 3 døtre husassistent Martha født 1892, syerske Anna født 1887
og detailhandler Petrea født 1894.

Se også: -
Petrea Dissing - "Strømpehuset" / Se: "Bydel nord f. Banen" -
Nørregade 24

 

1917

Notits i Kolding Folkeblad 25. august 1917.

 

1909 - 1929

Ejerforhold vedr. matr. nr. 12 cu:

Skøde 11. juni 1909 fra kaptajn N. W. Schmidt til lærer Dissing.
Skifteretsudskrift 6. aug. 1929 som adkomst for enke Petrine Dissing.
Skøde 11. september 1929 til frk. Anna Dissing.

 

1864

Personhistorier/beretninger:

Lærer S. E. Dissing var veteran fra 1864 -
- og i slægtsbogen -
- "Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen
og nogle af dens Slægtsforbindelser" (1920-22) -
- samlet af Olav Vang Lauridsen og lærer Jens Peter Harbo -
- er der en beretning om hans tid sammen med -
- soldaterkammeraten Laurids Peder Lauridsen (1840-1921) -
(bror til Johannes Peder Lauridsen (1847-1920)).

J. P. Harbo mødte Dissing i vinteren 1919-20 -
- og fik ham til at nedskrive sine oplevelser under tilbagetoget fra Dannevirke -
- og sine minder om kammeraten. 
Optegnelser, der også beskriver, hvor brutalt det gik for sig på slagmarken -
- og om forholdene for de danske krigsfanger.

Klik her for -
Dissings beretning

 

Links til andre faldne eller veteraner fra 1864

Lucas Jensen     Søren Jensen Vig     Peder Willadsen

 
 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Syerske Anna Dissing
Enkefru Petrine Dissing
Snedkersvend Sander E. Mortensen

1940
Syerske Anna Dissing
Enkefru Petrine Dissing
Kontrolassistent Hans P. K. B. Svendsen
1941
Former Holger Blond
Syerske Anna Dissing
Enkefru Petrine Dissing
Enkefru Stefanie Vyff
1942
Former Holger Blond
Syerske Anna Dissing
Typograf Thorkild Quist
Enkefru Stefanie Vyff
1943
Former Holger Blond
Syerske Anna Dissing
Enkefru Stefanie Vyff

1957
Husbestyrerinde Martha Petrea Bertelsen


25,20
29,4033,60
42,00
43,42


19,00
26,00
205,00


19,00
30,00
390,00

93,45
19,95
31,50
2,00

363,00
28,00
28,00
2,00

404,55
26,04
2,00


16,00

Registreret med adressen Jernbanegade 27

Valgliste for Menighedsraadsvalg
1938

Syerske Anna Dissing - f. 13-12-1887
Enkefru Petrine Dissing - f. 28-09-1856

1957 Syerske Anna Dissing - se også: Jernbanegade 25