Nørregade 98 A 

 

Klik tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Vejen gamle kirke og til højre nr. 98 og 96 i Nørregade.
Den gamle kirke - fra 1100-tallet - der blev nedrevet i 1896
- lå på det sted - der i dag er kirkegård.
Den ny kirke blev opført som nabo til nr. 98
- "i Maler Andersens Have" iflg. Alkærsig.

Malermester Nielsen (Andersens efterfølger) og familie udenfor huset i nr. 98.

På gavlen mod nord fortælles med store bogstaver, hvem der har til huse her.

Dette maleri - på en skive af birketræ - af huset i Nørregade 98
er udført af Kristian Nielsens svigersøn Lorents Kristensen.

- klik ind på Askovvej 15 - og se mere om den historie -

 

Travhed på værkstedet o. 1915.

Kr. Nielsens Maler- og Farvehandel fotograferet af P. H. Bech
til bogen "Vejen By og Omegn" (1916) af Bendix Madsen.

Malermester Kr. Nielsen, f. 1876, er oplært i den Forretning, han nu selv driver,
var efter Læretiden i flere Aar i Udlandet, for yderligere at søge videre Uddannelse.
Han tager ivrig Del i Foreningslivet,
og er saaledes i Bestyrelsen for Vejen Haandværkerforening siden
1915
,
Sydjyllands Malermesterforening fra
1905
,
og i Centralforeningen for Malermestrene i Danmark siden
1912
.
Nielsens Forretning tager særlig Sigte paa,
at Arbejdet udføres smagfuldt og haandværksmæssigt,
og Fremgangen i Kundeantallet beviser ogsaa at det paaskønnes.
 

Iflg. ”Vejen By og Omegn” af Bendix Madsen
fra bogen ”Jyske Byer og deres Mænd” 1916

Se også: Erindringer / Uddrag af Livserindringer

Barndommen i huset i Malt / 1876-1891

"Kirkehuset" i Malt


Læretiden og de første udlandsrejser / 1891-1897

Malermester Kr. Nielsen

fra bogen

Livserindringer (1963)
 
De tre herrer i hvide kitler
er fra venstre: -

P. K. Nielsen - Vejen
E. Steffensen - Holsted
M. Andersen - Vejen

- drengen er
R. Toft - Vejen

- og helt til højre: -

Kr. Nielsen - Vejen

Billede fra bogen
Livserindringer (1963)

- klik på billede -
- for større format -
- og klik igen -
- for endnu større format -

 
 

 

Malermester A. N. Andersen
Malermester Kristian Nielsen

1875
1900

1900

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skatteog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Malermester Kristian Nielsen
Malersvend Gudrun Nielsen

1940
Malermester Kristian Nielsen
Malersvend Gudrun Nielsen
Maler Jens Chr. Nielsen
1941
Malermester Kristian Nielsen
Malersvend Gudrun Nielsen
Maler Jens Chr. Nielsen
Elektriker Knud Otto Nielsen
1942
Malermester Kristian Nielsen
Malersvend Gudrun Nielsen
Elektriker Knud Otto Nielsen
Arbejdsmand Ole Hansen
1943
Malermester Kristian Nielsen
Malersvend Gudrun Nielsen
Arbejdsmand Ole Hansen

1957
Smedesvend John Morten Jensen
Kærnemester Peter Mikkelsen


67,1478,3389,52
111,90
103,32


214,00
42,00


300,00
75,00
75,00

191,10
42,00
19,95
86,10

463,00
96,00
214,00
174,00

518,94
76,26
150,66


17,00
1.179,00

Personhistorier/beretninger: -

Fra "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig

"En Haandværkervirksomhed, hvis Historie gaar langt tilbage,
er Kr. Nielsens Malerforretning.
I 1850-60’erne var en Søn fra Hajkjærgaard, Hans Hansen,
en dygtig og anset Maler;
man har kunnet finde hans og Svigerfars Mærke og Aarstal
anbragt – diskret – paa Malerarbejder paa Egnen.
En Elev af ham, A. N. Andersen, begyndte 1875 den Malerforretning i Vejen,
som Kr. Nielsen, der igen er hans Elev, overtog i 1900.
Andersen
var en begavet og dygtig Mand, som ogaa tog virksom Del
i de forskellige Bestræbelser for at højne hans Stand.
Den, som skriver disse Linier, har engang set ham spille ”Skriverhans”
i ”Eventyr paa Fodrejsen” saa gribende og godt,
at ingen Skuespiller skulde gøre det bedre".

Malermester Kr. Nielsen var en stor hjælp for Søren Alkærsig
ved udarbejdelsen af den kulturhistoriske beretning om Vejen Sogn.