Nørregade 2

Højskolehjemmet

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Afholds og Højskolehjemmet o. 1905.
Fotograf L. Poulsen havde også til huse i hjørnebygningen ved jernbanen.

 

1911

Annonce i Kolding Social-Demokrat 15. november 1911.

 

1910

Tre Damer besvimede
i  Aftes under Pastor Kochs Fore-
drag paa Højskolehjemmet om Søren
Kierkegaard. Paa Grund af den tætte
Sammenstuvning af Mennesker og util-
strækkelig Ventilation blev Luften i Sa-
len for daarlig.

Fra Kolding Social-Demokrat torsdag den 1. december 1910.

Se også: Temaer / Foreningsliv / Foredragsforeningen

 

1908

Vejen er blevet flagsmykket i anledning af kongebesøget i 1908.
Her ligger Højskolehjemmet, hvor Nørregade slutter ved Banegårdspladsen.
Til højre ses det ledvogterhus, der - ligesom Højskolehjemmet - blev nedrevet -
- da Viadukten blev bygget i 1916.

Onsdag den 29. juli 1908 var der kongeligt besøg i Vejen.
Her ses kareten passere Højskolehjemmet.
Den har været på æresrunde i Nørregade, passerer ledvogterhuset -
- og kører over jernbanelinien på vej til "Grønvang".

Det var kong Frederik VIII, dronning Louise -
- og kongebørnene Thyra, Gustav og Dagmar, der kom til byen.
 
Askov Højskole var der festmiddag for 300 indbudte gæster -
- hvor der blev holdt taler af forstander Jacob Appel -
- og konseilspræsident J. C. Christensen.

Derefter kørte man ind til Vejen til Lauridsens ejendom "Grønvang" -
- hvor de kongelige og konseilspræsidenten blev hyldet på verandaen.

Den lokale befolkning fortsatte festen til ud på natten foran Hansens Hotel.
 

De deltagere, som ikke overnattede hos Lauridsen -
- overnattede i kongetogets vogne, der var blevet rangeret ind -
- på Margarinefabrikken Alfa´s private sidespor i Vejen.

Se også:
Lokalhistorie 1908

 

1906

Annonce i Kolding Folkeblad torsdag den 6. september 1906

 

Annonce i Kolding Folkeblad 12. januar 1906.

 

Højskolehjemmet

På billedet ses urmager J. Schmidts forretning til venstre.
Midt på billedet, ned ad trappen til højre for hoveddøren -
- ligger barber Nielsen frisørsalon.
Lidt til venstre på billedet ses to små piger -
 - hvoraf den ene er barber Nielsens datter (Anna?) sammen med en veninde.
Længst til venstre anes bogbinder og papirhandler Eduard Nielsens forretning -
- som senere flyttede til Nørregade ved siden af urmager Grunnets forretning.

Prospektkortet blev i sin tid sendt til Harald Fuglsang, Sjødt & Weiss, Kolding.
Bag på kortet er en mindre tekst om samme.

Bygningen blev nedrevet 1916 ved anlæg af Troldhedebanen.

( Oplysn. fra H. P. Frandsen )

Nye tider i Vejen
nu kan der telefoneres.

Her er så 10 mænd og to kvinder
omkring og på den telefonmast,
der på et vist tidspunkt
blev anbragt på toppen
af Højskolehjemmet.