Frihedsvej

 

Kongeåvej

Kongeåvej - i retning øst-vest -
- efter Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole -
er der frakørsel ad Frihedsvej til Københoved.

   


F
R
I
H
E
D
S
V
E
J
   
       
       
       
       
       
       
       
       
"Friheden"    
       
       

Frihedsbroen

KONGEÅEN

 
   
     
       
       
       
       
       

Frihedsvej med retning mod Kongeåen.

Vejkrydset Frihedsvej - Københovedvej med skilte, der viser vej til: -
Kongeåstien 1 km - Askov 6 km - Skibelund 3 km - Skodborg 3 km - Københoved 1 km

 

Københovedvej