Poul la Cour Museet
! "Askovhus" - Møllevej 17
                           Møllevej 21

 

 Tilbage til Møllevej     Til Vejenvej

 

BOGMÆRKER

1945  EN FRIHEDSKÆMPER FORTÆLLER

1909 MARTIN ANDERSEN NEXØ OM LA COUR

1906
OM VINDELEKTRISITETSVÆRKER
"TROLDEN" - EVENTYR AF POUL LA COUR

1902 DAN LA COUR OG RADIOAKTIVE STRÅLER

1898 MØLLERE BESØGER LA COUR     1897 MØLLEN

1895 FORSØGSMØLLEN I ASKOV     1892 FOREDRAG OG ENERETTIGHED

1891 MØLLEN PÅ FRIMÆRKE


Møllerne i "Askov - En historisk billedbog"

 

SAGT OG SKREVET OM VINDMØLLER

 
 

Indkørsel til Poul la Cour Museet Møllevej i Askov.
Møllevej fortsætter som Vester Skibelundvej mod øst til Kongeåvej.

 

Møllevej nr. 21 i Askov har Poul la Cour Fonden til huse.

   

De forskellige forsøgsmøller findes ikke mere.

Kun møllehuset står tilbage -

- og det er indrettet til et museum, der fortæller vindmøllernes historie.
De viste fotos er taget en solskinsdag i oktober 2011.

 

Se også ekstern link til: Poul la Cour Muset

 

1945

Se også: Lokalhistorie 1945 / En Frihedskæmper fortæller
- om våben - der blev gemt på Møllen -
- og om bestyrer Knud Knudsen (1883-1968) -
- der blev arresteret af Gestapo i april 1945 !

 

1909

Poul la Cour og "Politiken"

Kommentar til artikel i "Politiken" -
-  af Martin Andersen Nexø om Poul la Cour -
- i Lolland-Falsters Folketidende 30. april 1908.

 
 

1906

Læs uddrag fra bogen "Askov og Omegn 1906" -
- om Vind Elektrisitets Værker - af Poul la Cour.

 

TROLDEN

Et eventyr af naturvidenskabsmanden, opfinderen og lærer på Askov Højskole.
Om at tæmme troldene - naturkræfterne - og gøre dem samarbejdsvillige.
Børnelærdom - for børn og voksne - illustreret af Troels Trier.

 

1902

Fysisk Tidsskrift. Andet Hæfte af
dette nye Tidsskrift, der redigeres af Mag.
scient. Kirstine Meyer, indeholder
adskillige velillustrerede Afhandlinger af
danske Fysikere, blandt disse den unge Ma-
gister Dan la Cour, en Søn af Pro-
fessor la Cour, Askov. Magister la Cour
skriver om radio aktive Stoffer og deres
Straalers Hovedegenskaber.

Notits i Kolding Folkeblad 10. december 1902.

 

1898

Møllere paa Udflugt. I Bladet
"Møllen" meddeles det, at et Antal af 30
Møllere af Professor la Cour, Askov, er
indbudt til et Besøg paa den ny Forsøgs-
mølle i Askov. Deltagerne samles den 30.
August om Formiddagen ved Askov, hvor
Møllen beses.Professor la Cour vil der-
efter give forskjellige Oplysninger om For-
søg med Vindfang og om de Arbejder, der
kan udføres ved Hjælp af Vindmøller. -
Dagen efter paatænkes en Udflugt dels i
Askovs Omegn, dels til Ladelund Landbo-
skole.

Meddelelse i Kolding Folkeblad 2. august 1898.

 

1897

”I 1891 blev der ved Bevillinger paa de aaarlige Finants­love -
- i
Askov paabegyndt Forsøg paa at anvende Vinden som Drivkraft -
- i større
Udstrækning end hidtil.
Først blev en mindre Forsøgsmølle opført -
- men i 1897 blev en større og bedre
udstyret Mølle bygget.”

 

1895

Forsøgsmøllen i Askov

Omtale i flere dagblade af udsendt rapport om la Cours forsøg i Askov.
Hvordan kan man fastholde kraften fra vindmøller?
La Cour har udviklet en
kratostat - som kan udjævne den ustabile vindkraft -
- og så eksperimenterer han med en
kemisk oplagring -
- hvor den elektriske strøm spalter vand i brint og ilt -
- som så når nødvendig igen kan lades brænde sammen -
- og omformes til varme, bevægelse eller lys.

Klik på blå markering og læs artikel i Kolding Folkeblad fra 7. oktober
1895.

 

1892

Klik på Esbjerg Folkeblad -
- fra 15. oktober 1892 -
- og læs om la Cours foredrag i Esbjerg.

 
 

15 Aars Eneret er tilstaaet
Cand. mag. P. la Cour af Askovhus
for et Apparat til at bringe en Motor
til automatisk at følge en af samme uaf-
hængig bevæget Mekanisme.

Notits i Skive Folkeblad 15. august 1892

 

1891

 

Askov Møllen fra 1891

- på frimærke i 2007 -

Bertil Skov har fået Askov og Fæsted på mærkerne

Bertil Skov Jørgensen, som har medvirket til -
- at skabe det nye frimærke med guldsmykket fra Fæsted - stammer fra Askov.
BSJ har også graveret den gamle Askov vindmølle på frimærket fra
2007.

Iflg. Ugeavisen Vejen 19. februar
2019.

To af de fem frimærker -
- PostNord udgiver i 2019.

Motiverne:
En torshammer og et guldspænde.
Tegninger: BSJ - Bertil Skov Jørgensen
Design: EC - Ella Clausen.
 
 
 

Ældre fotografi
af oprindelig mølle
 

 

Een af ti udvalgte pennetegninger - fra Askov og Omegn -
- udført af - Carl Johan Bargild (1892-1918) - 

 
 

1878

På et forlag i København er udkommet -
- en bog om Tonehjulet -
- iflg. annonce i Fædrelandet 14. marts 1878

 

Se også: -

Dagbog / Kalender / April 2018


Vindmøllen ved Boesens Gaard i Askov

Stationsmøllen / Vejen Bys Mølle / Søndergade

J. Bjerregaards Møllebyggeri & Kværnfabrik, Søndergade 56

Koblingsstation Revsing
- der transformerer vedvarende energi fra sted til sted


Askov gl. Kirkegård

 

Møllerne i "Askov - En historisk billedbog"

   
   
   

Tekster og billeder fra
"Askov - En historisk billedbog" (1994)
v. Agner Frandsen.
Med tilladelse til gengivelse på denne hjemmeside.

- klik på billede og tekst for større format -
- og når lup vises klik for endnu større format -