Maltvej 6
Nye Huse

 
Gamle Hus
Maltvej 6

1877 - 2016
 

Tilbage til Maltvej-Vejenvej     Til Startsiden

 

2016 - 2017

TRE NYE HUSE BYGGES

 

Bogmærker

Grunde gøres klar til byggeri af tre nye huse
Plan hus 1 2 og 3 - Grunde gøres klar og varmerør nedlægges
Plan hus 2 og 3 - Træskeletter opføres
Plan hus 1 - Tagkonstruktion opføres

Plan Hus 1 - To fladtagskviste påsat

Plan hus 1 - Tegl på tag og mursten på facade

 

Huset fra 1877 er revet ned og tre nye huse bygges.

Og der bliver skiltet om nyt boligbyggeri på stedet.

Bo Plan og DNA Arkitekterne står for det nye projekt.

Se ekstern link til: Bo Plan og DNA Arkitekter A/S

 

2017

Grunde gøres klar til byggeri af tre nye huse

Ved månedsskiftet januar til februar 2017 -
- er på byggepladsen lagt gult fyldsand -
- og et lag stabilt grus og køreplader -
- så tunge køretøjer kan køre der -
- og landmåleren har målt areal op og markeret nivelleringer.

Gult fyldsand er bakkesand fra en grusgrav inde i landet.

Fundamenter til husene står klar til brug.

Plan hus 1 2 og 3
Grunde gøres klar og varmerør nedlægges

Termoblokke af Lecasten er lagt. Nu ses boligens omfang.

Termoblokken, en 3-i-1 massiv blok,
der har velkendte og solide egenskaber
med en kerne af isoleringsmateriale.

Byggepladsen - set fra nord - mellem Maltvej 4, 8 og 10.
Højskolens hovedbygning ses i baggrunden.

Der skal være gulvvarme i huset.
I marts bliver lagt plasticrør til gennemstrømning af varmt vand.
Pumper fra Grundfos får cirkulation i rørene.

Vandledningerne er PEX-rør.

Universal pex rør anvendes til brugsvand samt varme i radiatorer.
Til gulvvarme anvendes typisk 20 mm pex rør og til brugsvand og varme 15 mm.

PEX rør blev udviklet til brug i Europa i 1970'erne,
og blev først introduceret til USA i 1980.
PEX står for krydsbundet polyethylen, hvilket betyder, at slangen er resistent
over for de negative virkninger af varme og kolde temperaturer.
Crosslinking sker gennem en kemisk reaktion mellem polyethylen i rørene,
og resultatet heraf er en fleksibel, modstandsdygtig slange.

PEX-rørene har flere fordele frem for rør af kobber, jern, bly eller hård plastic.
Det er fleksibelt, korroderer eller udvikler ikke småhuller,
er hurtigere at installere
end rør af metal eller hård plastic
og der er mindre brug for sammenføjninger af forskellig slags.

Et betongulv dækker nu varmerørerne.

Og det gælder alle tre huse.

Efter støbningen af betongulvene skal de stå til størkning i 28 dage.

Medio juni begynder opbygningen på fundamenterne af de tre huse.

Plan hus 2 og 3
Træskeletter opføres

I juli begynder de to inderste huse at skyde til vejrs.

Træskelettet er lukket til.

Det midterste hus ser sådan ud.

Et kig ind i det, der snart skal indeholde diverse stuer og værelser.

Plan hus 1
Tagkonstruktion opføres

Midt i august 2017 rejses taget på den forreste af de tre huse.

Tagelementerne klar til at blive sat på bygningen.

Tagelementerne dækket til.

Huset set bagfra og med Højskolen overfor.

Plan  hus 1
To fladtagskviste påsat

Sidst i august bliver to fladtagskviste påsat.

Tegl på tag og mursten på facade

I oktober bliver taget belagt med tegl og facader beklædt med røde mursten.
Og det er røde håndstrøgne mursten med farvespil -
- fra
Carl Matzens Teglværk i Egernsund.

Huset er næsten klart til indflytning.

Og de nye beboere vil blive naboer til Maltvej 4 -
- hvor der i sin tid var en kendt boghandel -
- meget besøgt af lærere og elever fra genboen Askov Højskole -
- som stadig er et levende kulturcenter -
- med Højskole, Efterskole og Musisk Center.

Bostedets historie begyndte i 1877 -
- et nyt kapitel er begyndt i 2016.

Denne beskrivelse og illustration af byggeprocessen -
- er godkendt af Bo Plan.