Askov ny Kirkegård

 

Askov Kirkevej

 

Tilbage til Askov Kirkevej     Til Vejenvej     Til Startsiden

 

Bogmærker / Bookmarks

ISA PASCHKE'S GRAV /
ISA PASCHKE'S GRAVE

 

Stien på Askov ny Kirkegård går fra øst mod vest.

Stelen på kirkegården er udført af billedhuggeren Erik Heide.

En stele (afledt af græsk; stående blok) er en sten eller et træstykke -
- som generelt er højere, end det er bredt.
Steler rejses over grave med navne og titler ristet i relief eller påmalet.
Steler bliver også anvendt som territorial markering -
- eller rejst ved mindeværdige militærsejre.

En obelisk er en speciel form for stele.

 

ISAS GRAV / ISAS GRAVE

 

Askov højskoles festsal blev beslaglagt af tyskerne 14. marts 1945.
Her havde mange tyske flygtninge ophold under ekstremt elendige forhold.
På højskolen døde over 40 børn i alderen 0-6 år i disse forårsmåneder.
De blev alle begravet på Askov kirkegård.
Men dette gravsted er det eneste, der er tilbage.

I 1968 blev krigsgravpladserne i Askov flyttet til Oksbøl
(25 tyske soldater, over 40 tyske flygtningebørn og 2 kvindelige tyske flygtninge).
Kun Isas grav blev tilbage.

The assembly hall at the Askov Folkhighschool -
- was requisitioned by the Germans March 14, 1945.
Many German refugees had quarter there under extreme bad conditions.
At the school more than 40 children of the age 0-6 years died these spring months.
They were all buried at the Askov Churchyard.
But this grave is the only remaining.

1968 the war graves in Askov were moved to Oksbøl
(25 German soldiers, more than 40 German refugee children -
- and 2 German women refugees).
Only Isas grave remain.

 

 Isa Paschke 1944-45

Familien Paschke blev indkvarteret i festsalen på Askov højskole.
Den 14. april 1945 dør Isa Paschke (født 01. april 1944)
og bliver begravet på Askov kirkegård.

I 1962 indgik Danmark og Tyskland aftale om samling af de tyske krigsdøde
på nogle få kirkegårde i Danmark.
Det skabte voldsom debat. Lad de døde hvile i fred. Det er krænkelse af gravfreden.
Sådan var argumenterne. Menighedsråd og præster gik rettens vej.
I 1967 stadfæstede Højesteret beslutningen om flytning af gravstederne.

Pastor Helge Skov, Askov forsøgte at komme i kontakt -
- med pårørende til de mange krigsdøde tyskere på Askov kirkegård.
Formålet var at hindre gravflytningeme.

Det lykkedes kun i eet tilfælde.

Isas gravsted er fundet bevaringsværdigt
og vedligeholdes nu af menighedsrådet ved Askov kirke.

Begrundelsen for fredningen er, at det er det eneste krigsgravsted, der blev tilbage.

Isas grav
er nu et minde om en meget mørk periode i den nyere danmarkshistorie.

 

Læs beretningerne om flugten fra Østprøjsen til Askov

 

Read about the Escape from East Prussia to Askov

 

Se også: Om tyske flygtninge på Ladelund Landbrugsskole

 

Nu ser vi lige i morgen !

Well - let's see to-morrow !

Spis brød til !

Andreas og Henny Villumsen havde bagerforretning i Askov

Eat bread also !

- meaning: let us give this more thought / be patient / hold your horses -

Andreas and Henny Villumsen had a bakery in Askov