VESTERGADE 2-8

Margarinefabrikken "Alfa"

Margarinefabrikken Alfa, Vestergade 2-8
(opført 1898 med senere udvidelser)

Margarinefabrikken Alfa, Vestergade 10
(opført 1962; nu De forenede Dampvaskerier)

VEJEN BORGERSERVICE


ALFA BRYGHUS & BRASSERIE = 4 A

 

Klik tilbage til Vestergade     Til Bydel syd for Banen      Til Startsiden

 

Bogmærker     Bookmarks

       Alfa's Kogebog   The Alfa Cookbook

Alfa's Sangbog   The Alfa Songbook       Alfasangen   The Alfa Song


Grundlæggeren     the Founder

Chefen og hans personale     the Boss and his Staff


Kontoret     the Office       Maskinrummet     the Engineroom    

Bødkerværkstedet    
the Coopers Workshop       Laboratoriet     the Laboratory

Ude og Hjemme ( Margarinebladet )    

1934 Beskrivelse i Dansk Handel og Industri       Markedsføring anno 1937


Firmaidræt anno 1945      
1913 større omsætning og mere overarbejde

 
 

Den gamle margarinefabrik, der i dag bl.a. huser Vejen Borgerservice,
set fra perronen ved Vejen Station - i sollys en tidlig morgen (2011).

Detalje af den smukke bygning.

Med Alfa-symbolet i relief.

 

Grundlæggeren     the Founder

Johannes Lauridsen 1912 (1847-1920)
(malet af Knud Erik Larsen (1865-1922)

Foregangsmand i det handels- og industriliv,
som efter anlæggelsen af den sydjyske tværbane skabte stationsbyen Vejen.
Overtog fædrenegården Grønvang i 1877 efter landbrugsuddannelse
suppleret med to ophold på Askov Højskole.

Oprettede Cikoriefabikken "Nørrejylland" (1889), Margarinefabrikken "Alfa" (1897),
Banken for Vejen og Omegn (1902), tagpapfabrikken Phønix (1907).
I Landstinget for Venstre (1907-1918)
og landbrugskyndig direktør i Nationalbanken (1919).

Læs også: -

Lauridsen og Margarinen ( Søren Alkærdig )


og

Johannes Lauridsen - En Mand og hans Værk   ( Jørgen Bukdahl )

Margarinehallen ved åbningen 19. marts 1898.

Margarinefabrikken set fra banen

Fabrikken set fra syd.

 

Alfas oprindelige fabriksbygning fra 1898 er tegnet af arkitekt Sophus Petersen
og opført i rød blankmur med lisener og rundbuede vinduer.
Fabrikshallerne var lange og smalle med monitortage og rygningslanterner.
Maskinanlægget stod
fabrikant Hans Peter Phillipsen, Slagelse for.

 

Udateret - og uskarpt - fotografi af "Alfa"s kontorbygning.

Arkivalia v. Tage Andersen

 

Chefen og hans personale     the Boss and his Staff

Chefen omgivet af sit personale o. 1900.
Johannes Lauridsen sidder på anden række midt for.

For større billede klik på billedet
og klik endnu engang for endnu større billede !

 

Maskinrummet     the Engineroom

Maskinrummet - hvor dampmaskinen stod - o. 1900.

Margarinen klar til pakning i dritler.

 

Bødkerværkstedet     the Coopers Workshop

Bødkerværkstedet.

 

Laboratoriet      the Laboratory

Laboratoriet - o. 1932 - hvor kvaliteten af margarinen blev kontrolleret,
og hvor man arbejdede med udvikling af nye margarinetyper.

 

Der undervises - i det frie - i den rette brug af Alfa's margarine.

 

Kontoret     the Office

På kontoret - o. 1920 - var der styr på både debet og kredit.

For større billede klik på billedet
og klik endnu engang for endnu større billede !

 

1898 - 1994

Aktieselskabet Margarinefabrikken Alfa
Unilever

1898
1992

1991
1994

 

1992 ophører virksomhedens margarineproduktion
og 1994 produktion af konserves.
I 1994 åbner tidl. direktør Johnny Vang Lauridsen margarinefabrikken "Grønvang"
på gården Grønvangs jord over for "Alfa" (Grønvangs Allé 2).

 

1965 - 1976

Annonce i Vejen Håndbog for 1965-66, 1967 og 1975-76.

 

1945

Firmaidræt anno 1945

Alfa-holdet vinder Phønix-Pokalen i foldboldkamp mod Landboholdet.

Se: Lokalhistorie 1945

 

Se også ekstern link til: -

Wikipedia - om Alfa

 

1937

 


Alfa's Kogebog   The Alfa Cookbook

Kig også i kogebogen -
- som "Matador"s kokkepige Laura helt sikkert benyttede.
Se de opskrifter, der blev brugt i jævne husholdninger og i herskabshusene.


Find det i Alfa's Kogebog     

Find it in the Alfa Cookbook


Alfa's Kogebog venligst stillet til rådighed af Kirsten Mortensen

 


Alfa's Sangbog    
The Alfa Songbook

Aktuelt

Højt fra Træets grønne Top

 

Alfa's Sangbog blev udgivet i utallige eksemplarer.
Sangbogen indeholdt i alt 178 fædrelandssange -
- og en sang om Alfa Margarinens fortræffeligheder !
En sang, som refrænsangeren Valdemar Davids indspillede i
1936
.

 

Markedsføring anno 1937 !

Der blev gjort reklame for Alfa Margarine med andre kunstnere.

Som f. eks. i filmen "Familien Hansen",
hvor Marguerite Viby (1909-2001) og Svend Bille (1888-1973)
har rollerne som Aage og Gerda - et ægtepar i krise
på grund af hustruens manglende færdigheder i køkkenet.

Hun kommer på husholdningsskole
og lærer at bruge Alfa Margarine.
Og der bliver atter lykke i det lille hjem.

"Familien Hansen" var en populær radiospilserie,
som samlede familien Danmark omkring radioapparaterne
hver søndag aften fra 1929 til 1949.
I alt 1000 afsnit blev det til.
Hr. Hansen blev spillet af Aage Schmidt (1885-1949)
og hans kone af Ellen Rovsing (1889-1960)
Episoderne af et kvarters varighed var skrevet
af journalisten og forfatteren Jens Locher (1889-1952).

Se
programmet

 

1936

Alfasangen   The Alfa Song

Og en sang om Alfa Margarinens fortræffeligheder
blev indspillet af refrænsangeren Valdemar Davids i 1936.

Lyt til sangen !   Listen to the Song !

Alfa Margarine bruges over alt,
gennem Byens Blade er det Dem fortalt,
denne Margarine brænder ikke paa.
Prøv den saa vil De forstaa.

Den har en Aroma, god og mild som faa.
Naar De med den steger, De forbavses maa.
Ingen Os i Køkkenet. Panden er som ny.
Skinner som Solen i Sky.

Smag kan diskuteres, sikkert nok De ved,
Alfa Margarine stemmer alle med;
der er ingen over og ved Siden af.
Prøv den og glæd Dem hver Dag.

Alfa Margarine, den er god og drøj,
og hvis den med Tiden naar en Alder høj,
fint den stadig dufter, lifligt smager den.
Den vil De købe igen.

 

1934

Klik på fotografiet af P. Lauridsen
og læs beskrivelse af
Margarinefabrikken Alfa
i bogværket
DANSK HANDEL OG INDUSTRI
fra
KULTURHISTORISK FORLAG
Odense
1934

 
 
 

10 købmænd på besøg

Købmændene i Vejen på besøg på margarinefabriken "Alfa" 1934
( Lånt af J.P. Simonsen )

Og de 10 købmænd er: -

Albert Brochmann - Nørregade 44
Peter Ludvig Nielsen - Nørregade 49
Jørgen Dam - Fr. d. 7's Gade 16
Søren Thuesen Lynggaard - Fr. d. 7's Gade 17
Viggo Madsen - Søndergade 21
K. Juul Rasmussen - Grunnetsgade 20
Olaf Jacobsen - Nørregade 24
Laurits Petersen -
Jens P. Simonsen - Nørregade 108
K. E. Haagensen - Søndergade 10 A

- klik på billede for større format -

- billede og tekst fra udateret avisudklip

 

1932 / 1937

Personhistorier/beretninger

Alfa - 35 og 40 år

Tale af formanden for bestyrelsen, Peder Lauridsen,
ved "Alfa"s 35 års jubilæum i 1932
og omtale af en 40 års jubilar i 1937.

 

1928

Den moderne husmoder - anno 1928 - vidste, at det skulle være nr. 56 !

 

Ude og Hjemme ( Margarinebladet )

 

Forsiden af Ude og Hjemme nr. 50 - 1. februar 1928.

Billedteksten lyder: -
"I Skovens Stilhed under rislende Bjældeklang
aander Liv - det er Eventyrets Højtidssang."

Chefredaktør er Peter Freuchen (1886-1957),
der deltog i Danmarks-Ekspeditionen 1906-08
og andre ekspeditioner til Grønland.
1924 gift med Joh. Lauridsens datter Magdalene.

Info. fra Ude og Hjemme nr. 8 - 2013

 

1926

Margarinebladet blev det også kaldt !

Forsiden af Ude og Hjemme's første nummer 15. januar 1926.

Duerne på Rådhuspladsen i København er motivet
og bladet kunne købes for 20 øre.

Det var efter sigende den da afdøde Johannes Lauridsens idé
- efter hollandsk forbillede - at udgive et ugeblad,
som samtidig kunne virke som reklame for Alfa Margarine.

Når en husmor havde købt en pakke Alfa Margarine,
kunne hun klippe et mærke af pakken.
Fem mærker gav ret til et gratis eksemplar af Ude og Hjemme.

1925

Reklamekort, der viser Alfa's Pavillon på en udstilling i Tivoli i september 1925

 

1919

Notits i Kolding Social-Demokrat 29. november 1919.

 

1913

Margarinefabriken "Alfa"

     afholdt i Lørdags sin aarlige Gene-
ralforsamling paa "Hansens Hotel".
Omsætningen er stegen enormt og Ud-
byttet til Aktionærerne ligesaa. Det
vedtoges at lade foretage Udvidelser i
det kommende Foraar, saaledes at de
gamle Træskure langs Jernbanen er-
stattes af en Stenbygning, og vest for
Fabriken opføres der en Nybygning,
som indrettes til Bødkerværksted samt
Spisestue for Arbejderne.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 25. marts 1913.

Travlhed.

     Margarinefabriken "Alfa" arbejder i
denne Tid under Højtryk. for at til-
fredsstille Efterspørgslen maa Arbejderne
udføre Overarbejde hver eneste Dag til
Kl. 10 a 12 Nat.
     Selvfølgelig gnider Aktionærerne sig
i Hænderne. Den forøgede Virksomhed
betyder Merudbytte for dem, men at
Arbejderne knap er saa begejstrede herfor
forstaar vi saare godt.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 25. marts 1913.

 

1911

Annonce i Kolding Social-Demokrat 10. april 1911.

 

1910

Annonce i Søndagsbladet 2. oktober 1910.

Søndagsbladet var følgeblad til: Hejmdal, Haderslev Dagblad og Nordborg Avis.