Ahorngade

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

i Teknisk Skole   Dalsø Gas  Dansk Andels Ægexport
dlg  Phønixhallen  Ahornparken
i

 
 

Luftfoto fra engang i 1960'erne. Dengang Jernbanegade (tv.) endnu var der.
Billedet viser bydelen inden for -
- Banegårdspladsen - Jernbanegade - Østergade - Fuglesangsallé - Mindevej.
Ved Ahorngade 3 (Teknisk Skole) ses, hvor Øster Allé begynder.
På den side af Ahorngade med lige numre fandtes bl.a.: -
Dalsø Gas, Tømmergaarden, Vejen Foderstofforening,
Chr. Søborgs Maskinværksted, Lundgaards Maskinforretning,
Brolund Maskinfabrik o.a.
Nede på Fuglesangsallé ligger Vejen Hallen.
Til venstre på billedet ses Jernbanegade,
hvor nr. 1-3 og Klockmann's Hus i nr. 2 ikke findes mere.

- klik på billeder for større formater -

Luftfotografi af udstillingspladsen for Sydjydsk Udstilling 1.-17. juni 1951.
Her pladsen og omliggende område - med gadenavne - set mod syd.
På jernbanelinien ses Veterantoget.
Husrækken til højre for Vejen Stadion er Rolighedsvej.
Til venstre for Stadion bliver Fuglesangsallé senere anlagt.
Det aflange hus til højre for Phønixhallen er Ahorngade 11.

Luftfotografi af udstillingspladsen for Sydjydsk Udstilling 1.-17. juni 1951.
Her pladsen og omliggende område - set fra anden side af jernbanelinien - mod nord.
Dansk Andels Ægexport i Ahorngade 11 her til venstre for Phønixhallen.
Nederst mødes Mindevej med Rolighedsvej - til højre ses Vejen Stadion.

Den østlige ende af Ahorngade ned mod Fuglesangsallé -
- med Kærhøjparken og 25 meter til "Knudepunktet" til venstre.
Nede på Fuglesangsalle 10 ligger Vejen Hallen.
Fotograferet en efterårsdag i 2017.

 

- klik på hvide gadenumre og gadenavne i blå felter -
- eller på andre blå markeringer -

- pil ført hen over røde mursten (hvide tal = år opført) -
- viser navne på tidligere ejere og beboere -
- klik åbner siden op -

- røde gadenavne og -numre er ikke aktive links -

 
Fuglesangsallé
A
H
O
R
N
G
A
D
EA
H
O
R
N
G
A
D
E
110
   
  "AHORNPARKEN"
Ahorngade-Kærhøjparken Ahorngade 48-58
  - dlg -
Phønixhallen
 
Kærhøjparken
      Nye boliger

Ahorngade 12 - 108

"Ahornparken"

Vejen Boligforening
Afdeling 25


Opført 1986-87

94 lejligheder
heraf 16 almene
ungdomsboliger
     
     
Ahorngade 13-19
Ejerlejligheder
19  
17  
  15  
13  
Dansk Andels Ægexport
11 + 11 A B C D
11  
     
    Dalsø Gas
    14 A Louis Timmermann
Værksted
Danmarksgade  
    10
5 8
       
   
Udsigt: Ahorngade  
- klik for større formater - 6
Øster Allé 4
         
Teknisk Skole 3    
1 2
       
Nørregade
 

Hjørnet af Ahorngade og Nørregade -
- med begyndelsen på Ahorngade mellem Nørregade 8 og 6-4 -
- og med Ahorngade 2 A B C D og 4-6 som gadens første huse på højre side.

 
Ahorngade-Nørregade med Nørregade 4-6 tv. og nr. 8 (Danske Bank) th. -
- og midt for ses noget af
"Hansens Hotel" med adresse Banegårdspladsen 2.
Bygningen helt til højre er
Nørregade 12's bagbygning ved
Lindetorvet.