Grunnetsgade

 

 

Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

- klik på hvide gadenumre og -navne i blå felter -
- eller på blå markering ud for nummeret -

- pil ført hen over røde mursten (hvide tal = år opført)
- viser navne på tidligere ejere og beboere -
- klik åbner siden op -

- røde gadenavne og -numre er endnu ikke aktive links -

 
Fuglesangsallé
 
39

G
R
U
N
N
E
T
S
G
A
D
E


G
R
U
N
N
E
T
S
G
A
D
E


Spejdervej
    42
37    
    40
35 38
    36 36 A
33 34
Parcelvej    
  32 abc
31 30
29 28 28 A
Hjelmsvej  
27  26
25    
23 24
A B C D 21    
       
Øster Allé Øster Allé
Skræddermestre
N. P. & Holger Nielsen
17 20 Støbegodslageret
Købm. Juul Rasmussen
15 18
13 16
11 14
9 12
Lynggårdsvej 10 Skrædder Wedel
7 8
5 6
Regnar & Claus Sørensen VVS 3 4
1 2 AB
Nørregade
 

Annonce i Kolding Folkelblad 2. august 1907.