Rådhusstien

 

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Udateret luftfotografi af Rådhuspladsen med Vejen Center -
-
Nørregade 15 og Rådhusstien 1-11 - til venstre - på sydsiden af pladsen -
- og
Rådhuset - med adressen Rådhuspassagen 3 - på vestsiden -
- og på nordsiden bygningskomplekset til højre med adresserne
Nørregade 17 A-D og 19 -
- og i forgrunden ses
Nørregade 20 og 22 og - adskilt af Lindegade - Nørregade 24 og 26.

- før langsomt pil hen over billedet og se adresser og links -
- og vend tilbage hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm -
  

 
 R
Å
D
H
U
S
S
T
I
E
N
Rådhuspassagen
Rådhuspassagen
1       4       8       10
VEJEN RÅDHUS
    N
Ø
R
R
E
G
A
D
E
troldetøj 11 17
C D
   
     
     
    Pladsen foran Rådhuset  
Roost Hi-Fi 5 COOL    PERS VIDEO 17 B
     
     
17 A
Bog & Idé 3  
Legekæden 1  
Rådhusstien 1 = Nørregade 15 19
Nørregade
 

2016

Vejen Rådhus på torvet mellem Skovvej og Rådhusstien / Rådhuspassagen.
Og navnet på den store plads foran rådhuset er ikke "Rådhuspladsen".
Og adressen for Vejen Rådhus er Rådhuspassagen nr. 3.

 

2015

Sådan ser bygningen på sydsiden ud i 2015.
Bog & Idé har adressen Rådhusstien 3-5.
Skoringen yderst til venstre i bygningen har tidl. haft adressen Nørregade 15.
Mads & Stine til højre har butik i Rådhuspassagen 10.

Ejendommen på pladsens nordside er Nørregade nr. 19.
Og PhotoCare angav som adresse: "Rådhuspladsen" - Nørregade 19.
( PhotoCare er 2016 flyttet til Nørregade 74 )

- klik på billede for større format -

 

1978

Notits i Vejen Avis Torsdag 13. April 1978.

 

Billedet viser opførelsen af den store bygning på Rådhusstien i 1973.
Bag bygningen fra venstre ses
Nørregade 20, hvor der var biograf.
Nørregade 12 med bagbygning - med ventilationstårn - ud mod Lindetorvet
er dér, hvor i dag
Frøs Herreds Bank o. a. holder til.
Skorstenen hører til
Bager Sørensens bageri i nr. 9.
Og så er der
nr. 8, hvor Vejen Sparekasse havde til huse - i dag Danske Bank.
Derefter følger dobbelthuset i
Nørregade 6-4 nede ved Viadukten.
Den moderne bebyggelse til højre er
Torvegade 1 - opført 1968 -
og beliggende i den del af
Torvegade,
der går fra
Nørregade og hen til Banegårdspladsen og Rådhuspassagen.

- klik på billede for større format -

 
Oplysninger fra BBR-registret
Matrikelnummer 12 hy Areal i grundplan

891 m²

Opførelsesår

1973 Areal i hele bygning

2769 m²

Om- / tilbygningsår

1991 Kælder

610 m²

Etager u. kælder og tagetage 3 Samlet erhvervsareal

2769 m²

Materialer
Ydervæg Betonelementer (etagehøje betonelementer)
Tagdækning Built-up