Nørregade 104

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Bogmærke

Da Wladislaw stak af fra tyskerne i Vejen

 

o. 1908

Fotografi fra o. 1908 af Nørregade 104, da der var to forretninger i huset.
Klockmann's Vognmandsforretning og Cykleforretningen Zenia.
Årstallet, der er markeret på 'prydgavlen', er 1903.

På billedet ses Iver Hansen Klockmann med kasket, lang pibe og ur i kæde
og hustru Ane Margrethe Klockmann
f. Thomsen og datter af slagter Hagen Thomsen.
Børnene er Karen (f. 1905) med dukkevogn og Hagen (f. 1907) på mors arm.
Vognmandens køretøjer til person- og godstransport præsenteres også.

Fotografi og oplysninger: Birthe Klockmann Nielsen

Photo from around 1908 of Nørregade 104,
when there were two entreprises in the house.
 Haulage contractor Klockmann and the bicycleshop Zenia.
The year marked on the gable-end is 1903.

The photo shows Iver Hansen Klockmann with cap, long pipe and watch in chain
and the wife Ane Margrethe Klockmann
b. Thomsen and daughter of butcher Hagen Thomsen.
The children are Karen (b. 1905) with a doll's pram
and Hagen (b. 1907) in the arms og his mother.
The haulage contractors vehicles
for transportation of persons and goods are also lined up.


- klik direkte på billedet for at se større format -
( og vend tilbage hertil ved klik på pil allerøverst tv. på skærmen )

Se også: -

Nørregade 36 og Nørregade 71

Jernbanegade 2 - Jernbanegade 4 - "Bakkegaard"

Nu er firmanavnet over indgangsdøren et andet.
Cykelhandler C. P. Christensen med kone og barn uden for forretningen
på hjørnet af Nørregade og Thomsensvej o. 1908.
Muligvis fotograferet af fotograf P. A. Beck i Vejen.

Cykelhandleren i sin butik.
Og der reklameres for Dunlop - og Brown - som er "Englands bedste cykeldæk".

Karen og Christen P. Christensen.

Gruppebillede fra 1908

Personerne på fotografiet er på bagerste række fra venstre -

nr. 1: Uden navn - pensionær -
- nr. 2: Hans Laustsen - Karen Christensens far -
- nr. 3: Uden navn - pensionær -
- nr. 4 og 5: Karen Christensen med Ingeborg på armen -
- og gravid med Peder -
- nr. 6: Uden navn - pensionær.

Og på forreste række fra venstre -

- nr. 1 og 2: uden navne - pensionærer -
- med børnene Jens Johannes og Hans Peder foran sig -
nr. 3: Cykelhandler C. P. Christensen -
- med Kaja på armen og Hansigne og Ane foran sig -
- og nr. 4: Smed Andersen - gift med Karens søster Sørine -
- og far til tapetserer Hans Andersen i Fredensgade.

De fem unavngivne spiste på Karen Christensens pensionat.

C. P. Christensen var i 1908 lejer af cykelforretning og værksted
og købte det så i 1909.

o. 1915

Fotografi fra o. 1915
Karen (f. Laustsen) og Christen Peder Christensen og syv børn: -
Hansigne, Ane, Hans Peder, Jens Johannes, Karen, Ingeborg og Christen Peder.
(Iflg. folketælling fra 1911)
Husfaderen læser "Kolding Socialdemokrat" og et af billederne over børnene
ligner en reproduktion af et fiskerbillede fra Skagen af Michael Ancher.

1958

En nedrivning af huset i Nørregade 104 begynder september 1958.
Først for tur er butik og stue - resten følger senere.

1979

Fra avisartikel 7. april 1979

"For en gangs skyld var der kun kort fra ord til handling hos kommunen.
Så sent som ved sidste byrådsmøde blev det besluttet at nedrive ejendommen
på hjørnet af Nørregade og Thomsensvej, for at skabe bedre oversigtsforhold.
Allerede torsdag var der lagt ud med de grovere redskaber for at få løst opgaven,
og de fleste vil vel nok håbe, at det nu heller ikke varer længe,
før man af brokkerne får gjort et nydeligt og dekorativt hjørne."

 

o. 1920

Iflg. Schlünssens erindringer fra omkring 1920: -

"Det næste Hus paa den østlige Side af Nørregade var C. P. Christensen.
Han var en meget alsidig Mand.
Oprindelig var han Tømrer, nu drev han Cykelforretning,
men han var ogsaa Vognmand,
og han havde ogsaa Landeri med baade Køer og Grise og Heste naturligvis.
 Hestene blev ogsaa brugt i Vognmandsforretningen."

1925

Beboere i huset i
flg. Folketælling 1925 med bopæl 5. november 1924 i Nørregade 104:

Christen P. Christensen f. 31/12 1870 i Brørup, Ribe, Husfader, Sykelhandler
Karen Christensen f. 4/11 1875 i Gjørding, Ribe, Husmoder
Jens Christensen f. 2/2 1904 i Vejen, Ribe
Ingeborg Christensen f. 8/10 1906 i Vejen, Ribe
Kristian Christensen f. 30/5 1908 i Vejen, Ribe

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1938:
Kresten Kristensen, Cyklehandler
Kr. P. Kristensen, Vognmand

Iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 1940, 1941, 1942 og 1943:
Kristen P. Kristensen / Christensen, Vognmand

1938 - 1942 registreres navnet Christensen som Kristensen

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Cyklehandler Kresten Krestensen
Vognmand Kr. P. Kristensen
1940
1941
1942
1943

1957
Murerlærling Børge Christensen
Kresten P. Kristensen
Vognmand Christen Peder Kristensen


47,16

55,02
62,88
78,60
69,12320,00


2,00
126,00
2,00
2,00
2,00
2,00


83,00
0,00
476,00

 
Da Wladislaw stak af fra tyskerne i Vejen

1975 / 1983

"Da Wladislaw stak af fra tyskerne i Vejen"

Avisartikel fra 1975

Læs beretningen om Wladislaw Zygadlo, en polsk statsborger -
- der var tvunget med i Anden Verdenskrig som tysk soldat -
- og en tid gjorde tjeneste i Vejen.
Han stak af fra militærtjenesten og fandt et skjulested i Nørregade 104 !
Skomager Ullerup, hos hvem WZ fik job, havde værksted i
Nørregade 57
.

"When Wladislaw ran away from the Germans in Vejen"

Newspaperarticle from 1975

Read the story about Wladislaw Zygadlo, a Polish citizen -
- who was forced to participate in the Second World War as a German soldier -
- and for some time served in Vejen.
He deserted and found a hiding place in Nørregade 104 !
Shoemaker Ullerup, who got him a job, had his workshop in Nørregade 57.


"Helt som det eventyrland min far har beskrevet"

Avisartikel fra 1983

Læs her om Wladislaws datters besøg hos en søn af skomager Ullerup.

"Just as the fairytaleland my father has told about"

Newspaperarticle from 1983

Read about the visit of Wladislaws daughter to a son of shoemaker Ullerup.Klik på overskrifterne og vend tilbage hertil med klik på pil allerøverst tv.

 

Fotografier og anden dokumentation: Børge Schmidt-Christensen