Nørregade 86  - 86 A

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

BOGMÆRKER

1939 Lotterigevinst: En Borgward Hansa 1100

1938 - 1957  Beboere i huset

1859 - 1917 H. C. Schlünsen     H. C. Schlünsen og Træskoviolinen


1913 Tilladelse til Plejebarn

1910 Oplæsning ved indvielsesfest for Svendehjemmet

1907 Oplæsning ved stiftelsesfest

1906 Balmusik og Danseundervisning

1902 Koncert på "Olympia" i Kolding

1899 Aftenunderholdning på Brørup Gæstehjem

 

Huset i Nørregade 86 anno 2015.

Huset i Nørregade 86 anno 2014.

 

Tegning af huset i Nørregade 86 -
- venligst tilsendt af Erik Schlünssen.

 

Huset er opført 1904 iflg. BBR (Bygnings- og Boligregistret)

 

Et lidt skævt fotografi med tre damer foran huset i Nørregade 86.
Damen til højre skulle være Theodora Hansen - født Schlünssen 02-01-1904.

 

Lotterigevinst: en Borgward Hansa 1100

Ludvigs og min bil.
Billedet viser Ludvig Schlünssens bil, som han vandt i lotteriet i 1939.
Bilen står foran huset Nørregade 86.
Bagved bilen står Ludvig Schlünssen født 17.07.1904 i Vejen,
søn af skrædder Johan Frederik Schlünssen f. 1862,
opvokset hos sin farbror danselærer Heinrich Christian Schlünssen
og Louise Marie Schlünssen f. Jensen 1876, efter forældrenes tidlige død.
Ludvig blev i familien efter Heinrich Christians død.


Billeder og oplysninger venligst stillet til rådighed af Kirsten Axelsen

- klik på billede for større format -

Bilen med nummerpladen Z (Ribe Amt) 9794
er en Borgward Hansa 1100, der blev produceret i Tyskland 1934-1937.
Bilen bagved - med en tysk nummerplade - er en BMW 1600 (1966).

 

Og dette er lodsedlen, der gav Ludvig Schlünssen gevinsten.
Men der var noget om, at omsætningsafgiften, der skulle betales -
- blev noget af en økonomisk belastning for den heldige vinder.

 

Her er bilen på en udstilling i København.

Billede og anden dokumentation venligst stillet til rådighed af Erik Schlünssen

 

Og iflg. nye oplysninger fra Kirsten Axelsen (marts 2014) er ejeren af den tyske bil -
- Hans Recht Hansen, som er barnebarn af Engel Katrine Schlünssen -
- som er barn af skrædder Johan Peter Schlünssen i Nørregade 73.

 

Se: Uddrag af Schlünssen Slægtstavle

 
Se også: Rosengade 25 og Nørregade 73 (med Schlünssen Slægtstavle)
 

1933 - 1950

Beboere i huset:

Ca. 1935 blev huset overtaget af syerske Louise Schlünsen -
- der var blevet enke efter
-
-
musiker og danselærer Heinrich Christian Schlunssen
.
Ca. 1950 blev huset overtaget af datteren Dora Rasmussen -
- der var gift med tjener Ejnar Rasmussen.
Senere blev huset overtaget af Doras datter, Birgit Bagen -
- der tidligere var gift med Falckmand Bagen.
Huset er senere solgt til tømrer Tage Christensen.

 
Ejerforhold vedr. matr. nr. 14 aq:

Skøde 12. oktober 1933 til Magnus P. Lund.
Skøde 11. maj 1935 til Ejnar Christiansen
 

H. C. Schlünsen

1859 - 1917

Dødsannonce i Kolding Folkeblad lørdag den 7. juli 1917.

 

Fra Schlünsen Slægtstavle

Heinrich Christian Sclünsen


* 17. december 1859 i Nykøbing Mors  † 5. juli 1917 i Vejen
~ 13. maj 1901 med Luise Marie Jensen * 20. oktober 1876 i Jels

Billeder og diverse oplysninger fra Kirsten Axelsen.

 

H. C. Schlünsen og Træskoviolinen

H. C. Schlünsen
 
fotograferet af

V. Kock i Vejen

 
H. C. Schlünsen med Træskoviolinen

- som en rigtig violin med snegl, stemmeskruer, gribebræt, F-huller -
- stol og de fire strenge G D A E hæftet på træskoens overlæder -

Billedet af Træskoviolinen stillet til rådighed af Erik Schlünssen

- klik på billedet for større format -

- se andet billede fra Erik Schlünssen - i Vejen Mose -
   
Aftenunderholdning
bestaende af

Violin-Koncert, Sang og
jysk Oplæsning m.m.

 Hr. Danselærer og Musikdirektør
H. C. SCHLÜNSEN, VejenHr. Schlünsen
vil samme Aften give Publikum
Lejlighed til at høre ham
spille paa sin TRÆSKO-VIOLIN
- klik på plakat -
- for større format -Se også: -

"Alhambra" i Kolding
- hvor H. C. Schlünsen har optrådt.Arkivalia: Anne Grete Schlünssen
 

Danselærer H. C. Schlünsen på skilt ved dør.

 

1913

                      Mindre Sager.

    
Til Vejen Sogns Sygekasse bevilge-
des et Tilskud af 500 Kr.

     Danselærer H. Chr. Schlynsen, Cigar-
mager H. A. Waldeyer og Kristine Kri-
stensen, Rosengade, fik Tilladelse til hver
at antage et Plejebarn.

     Licitation over Levering af Vejmateriel
afholdes Fredag den 14. November.

     Ribe Stiftamt meddeler, at der er
udfærdiget Afholdsbevilling til Chr. Pe-
dersen, Vejen By.

     Murermester P. Billund
anmoder
om Fritagelse for at være Brandfoged
og
Snedker J. P. Billund anmoder om
Fritagelse for at være Brandsynsvidne.
Da Beskikkelse i begge Tilfælde var ud-
stedt, kunde Andragernes Ønsker ikke
imødekommes.

    
Derefter behandledes for lukkede Døre
en Del Skatte-, Fattig- og Alderdoms-
sager.

Fra referat af møde i Vejen Sogneraad i Kolding Social-Demokrat 15. oktober 1913.

 

1910

Se også: Indvielsen af Svendehjemmet

 

1907

Socialdemokratisk Forbund
afholder

Stiftelsesfest

paa
"Alhambra"
Lørdag den 14. Septbr. Kl. 8.

Fælles Kaffebord.

Oplæsning

af Schlünssen, Vejen.

Derefter Bal.

 

      Foreningens Medlemmer med Da-
mer kan deltage for 25 Øre pro Per-
sona.
     Ny Medlemmer, som ønsker at
komme med til Festen, maa være ind-
meldt senest Lørdag Aften Kl. 6.

                                      Bestyrelsen.

Annonce i Kolding Social-Demokrat 9. september 1907.

 

1906

Annonce i Kolding Folkeblad torsdag den 27. september 1906

Annonce i Kolding Folkeblad torsdag den 6. september 1906.

 

1902

Annonce i Kolding Folkeblad tirsdag 26. august 1902.

 

”Olympia” i Kolding blev oprindeligt bygget -
- i forbindelse med oprettelsen af sportsbanerne ved Vejlevej i 1898.
Etablissementet havde forskellige funktioner -
- blandt andet restaurant og selskabslokaler.
I brug som klubhus for Kolding Idrætsforening - og nedrevet i 1972 .

 

1899

Annonce i Kolding Folkeblad 6. og 9. november 1899.

 

1938 - 1957

Beboere i Nørregade 86
1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Maskinarbejder A. L. Schlünsen
Enkefru Louise Schlünsen

1940
Enkefru Kirstine  Jensen
Maskinarbejder A. L. Schlünsen
Enkefru Louise Schlünsen
1941
Snedkersvend Johan Blom
Maskinarbejder A. L. Schlünsen
Enkefru Louise Schlünsen
1942
Snedkersvend Johan Blom
Medhjælper Hans Peter Jensen
Arbejdsmand Knud R. Jensen
Maskinarbejder A. L. Schlünsen
Enkefru Louise Schlünsen

1943
Snedkersvend Johan Blom
Medhjælper Hans Peter Jensen
Arbejdsmand Knud R. Jensen
Maskinarbejder A. L. Schlünsen
Enkefru Louise Schlünsen

1957
Tjener Ejner A. B. Rasmussen
Maskinarbejder August Ludvig T. Schlunsen


44,82
52,29


9,60
59,76
12,00
74,70
13,68
71,22102,00
70,00

226,00
2,00


2,00
261,00
2,00

115,50
771,75
2,00

230,00
70,00
310,00
226,00
2,00

141,36
28,83
197,16
257,61
2,00


713,00
1.012,00