Nørregade 85 

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

I 2015 står huset stadig tomt.

Huset i Nørregade 85, som det ser ud i 2014.

 

Oplysninger iflg. BBR-register (Bygnings- og Boligregistret)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Matrikel nr. Bebygget areal Tagetage Samlet areal
14 q 129 m² 60 m² 189 m²
Opført år Boligareal Areal til erhverv  
1900 154 m² 35 m²  

Ejerforhold vedr. matr. nr. 14 q:

Skøde 29. juni 1900 til Frederik Th. Hauschildt.
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo 21. juli 1910 -
- som adkomst for enke Mette Kirstine Hauschildt.
Skøde 6. maj 1921 til Jørgen Frederik Christian Schlosser.

Erhvervsmæssig anvendelse:
Trikotagehandler Marie Schlosser

Beboere i huset iflg. folketællingsliste fra 1925:
 
Detailhandler Jørgen Schlosser født 1863 og hans hustru Johanne født 1894 -
- samt deres børn Frederik født 1918, Inge født 1920, Agnes født 1921 -
- Johannes født 1923 og Peter født 1924.

 

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Arbejdsmand Johannes Lambech

1940
Arbejdsmand Johannes Lambech
Husassistent Inger Schlosser (se: Fr. d. 7's Gade 1)
Enkefru  Johanne Marie Schlosser

1941
Arbejdsmand Johannes Lambech
Medhjælper Frederik K. Schlosser
Enkefru  Johanne Marie Schlosser

1942
Arbejdsmand Johannes Lambech
Medhjælper Frederik K. Schlosser
Enkefru  Johanne Marie Schlosser

1943
Arbejdsmand Johannes Lambech
Medhjælper Frederik K. Schlosser
Enkefru  Johanne Marie Schlosser
Medhjælper Johannes Jørgen Schlosser

1957
Snedkersvend Frederik K. Schlosser
Fru Johanne Marie Schlosser49,5656,6470,8062,92
132,00


27,00


2,00
40,00
9,00

50,40
35,70
32,55

42,00
31,00
74,00

43,71
161,82
133,92
82,77


784,00
189,00