Nørregade 77

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

Kreaturhandler / Slagter  K. Dall

1938-1957     1918     1911     1910     1884-1912

 

I dag er der dette ejendomskompleks, hvor i sin tid slagter Dall's hus lå.

 

1918

Slagteren fotograferet uden for sin butik engang i 1918.

 

Køb
Julekødet
hos
Slagter P. Dall
Tlf. 29

Slagter P. Dall -
- annoncerer sammen med -
- 29 andre Vejenbutikker -
- i Kolding Social-Demokrat -
- den 17. december 1918.

Se også: Dagbog December 2018

 

En betinget Dom. Manden, der stjal Slag-
ter Dalls Cykle udenfor Hansens Hotel i
Vejen og prøvede paa at gøre den i Penge i
Kolding, er ved Gørding-Malt Herreders Eks-
trarets Dom blevet idømt Fængsel paa sæd-
vanlig Fangekost i 60 Dage. Dommen er be-
tinget.

 

1911

Politiretten i Vejen.
     Slagtermester Chr. Dahl idømtes ved
Politiretten, som i Gaar afholdtes i
Vejen, en bøde paa 10 Kr., fordi han
havde solgt ustemplet Kød.
     - Gæstgiver Petersen, Vejen Bykro,
fik en Bøde paa 20 Kr. for ulovlig
Udskænkning af Spiritus.
     - En Tjenestekarl fra Malt fik en
Bøde paa 10 Kr. for at have pryglet
en Malerlærling.
     - En Vognmandskusk fra Vejen fik
10 Kr. for at have lagt sig til
at sove paa Gaden.
     - En Karetmagersvend idømtes 15
Kr. for Gadespektakler udenfor Hansens
Hotel, og en Murerlærling maatte be-
tale 5 Kr. for en lignende Forseelse.
     - En Fabriksarbejder idømtes 15
Kr. for Fuldskab og Slagsmaal paa
Gaden.
     - En Gaardejer fra Vejen Øster-
mark har overtraadt Værnepligtsloven.
Sagen henvistes til Paadømmelse ved
Militæretaten.
     - To Husmænd fra Malt, der havde
yppet Klammeri med hverandre, slap
med en Advarsel.

Referat i Kolding Social-Demokrat 13. oktober 1911.

 

1910

                                Vejen.

Løbske Heste.

      I Gaar var Landbruger L. Schou
kørende til Vejen for at sælge en Kalv
og en Svin. Medens han stod og tin-
gede med Slagter Dall i Nørregade
om Prisen, stak Hestene af med Køre-
tøjet i susende Galop. Udfor Smør-
huset blev de vilde Dyr grebne af Reb-
slager K. Schlynsen. Der skete ingen
Skade.


Anholdt Betler.

     Politibetjenten anholdt i Gaar en
stakkels arbejdsløs Tjenestekarl, der i den
sidste Maaneds tid har fristet Livet
ved at tigge. Han blev transporteret
til Holsted og indsat i Arresten.

 
 

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 16. december 1910.

Se også: Slagtermester P. Thomsen, Nørregade 36.

 

Slagterfamilien i det grønne på et sort-hvidt fotografi.

 

Efterlysning i Folkebladet den 20. februar 1986.

"Her er man i gang med at give en hest tandbehandling -
- i slagter Dall's gård, Nørregade 77 i Vejen.
Den eneste Lokalhistorisk Arkiv har navnet på er slagter Dall selv.
Det er ham, der står i midten med hvid jakke og kasket og holder i rebet.
Men hvem er de andre på billedet?

 

1884-1912

Tingbogsoplysninger for matrikel nr. 14 o:

Skøde 19. december 1884 til Frederik Samuel Ejlert.
Skøde 6. november 1885 til Sigfred Christian Pedersen Dall.
Skøde 18. februar 1912 til slagter Peter Dall.

 

Erhvervsvirksomhed

Kreaturhandler K. Dall
Slagtermester Peter Dahl

1885
1912

1912
 

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Slagtersvend Frits Dahl
Slagtermester Peter Dahl
Slagtersvend Thomas Dahl

1940
Husassistent Anne Marie Dahl
Slagtersvend Frits Dahl
Slagtermester Peter Dahl
Slagtersvend Thomas Dahl
1941
Slagtersvend Ejnar Dal
Slagtersvend Frits Dahl
Slagtermester Peter Dahl
1942
Slagtersvend Ejnar Dal
Slagtersvend Frits Dahl
Slagtermester Peter Dahl
1943
Slagtersvend Ejnar Dall
Slagtersvend Frits Dall
Slagtermester Peter Dall

1957
Slagtermester Frits Dall
Slagtersvend Karl Mogensen112,86

131,67
150,48188,10175,00


89,00
1.140,00
70,00


52,00
174,00
1.350,00
174,00

132,30
244,65
904,05

293,00
269,00
1.815,00

242,73
216,69
1.464,75


3.003,00
19,00

Registreret med adressen Nørregade 77

Vejen Telefonbog
1954

Slagter P. Dall - tlf. nr. 29

Se også: Nørregade 78

 

Kreaturhandler K. Dall

Kreaturhandler K. Dall

 

Personhistorie

Søren Alkærsig om Borgerforeningen i "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940)

"Navnet siger jo, at her kunde enhver Borger være med -
- uden Hensyn til Beskæftigelse -
- her var det Byens Sager og Byens Vel, det drejede sig om.
Foreningen blev stiftet 3. Marts 1898 -
- dens første Bestyrelse var Kreaturhandler K. Dall -
-
Købmændene Th.
Karmark og P. Lauridsen -
- Urmagerne J. Schmidt og P. C. Holm -
- Smed L. P. Pedersen og Jernbaneassistent F. Hornum -
- med K. Dall til Formand.”

 ”I 1912 fortsatte Slagtermester Peter Dall den Slagterforretning, som hans Fader -
- Kreaturhandler Dall
, begyndte i 1885.”