Nørregade 63

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Huset i Nørregade 63 mellem 61 til venstre og 65 til højre.

 

Iflg. BBR-registret er huset i Nørregade 63 opført i år 1900 på matrikel nr. 14i.
Ombygning har fundet sted i 1963.

 

Illustrationerne i vejviseren "Fra Øst til Vest" er ikke særlig tydelige,
men man får dog et lille indtryk af det, som var engang.
Dette træhus på grunden i Nørregade 63 var kiosk med servering af is og pølser.

 

Og der var indendørs servering.

 

Isbaren v / Fru Jacobsen, Nørregade 63

”Forretningens Start gaar en Snes Aar tilbage i Tiden,
da dens Grundlægger, J. P. Hove, begyndte at handle med Is, først i et Telt,
og senere flere forskellige Steder i Nørregade,
indtil han i 1943 købte Grunden Nørregade 63, og her opførte et Træhus
med Salg af Is om Sommeren og varme Pølser om Vinteren.
I Huset er to hyggelige Lokaler, hvor saavel sommerbesøgende kan nyde Isen,
som Kunderne om Vinteren kan spise deres varme Pølser.
Den 4. Juni 1947 døde J. P. Hove, og Forretningen overtoges derefter
af den nuværende Indehaver, Fru Jacobsen,
der siden da har ført Forretningen videre.”

Tekst og billeder fra ”Fra Øst til Vest”, Turist- og Erhvervsforlaget, Odense

 

Varevogn fra Andelsmejeriet med leverance af is til isbaren i Nørregade 63.

 

Ejendomsforhold vedr. matr. Nr.14 j

Skøde 11. juli 1917 fra Niels Pedersen til P. P. Billund.
Skøde 9. marts 1941 til Vejen Bank A/S.
Skøde 16. december 1941 til Hans Jacobsen.

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Isbaren v. J. P. Hove 1943 - 1947
Isbaren v. Fru Jacobsen 1947 -

 

Beboere i Nørregade 63 i 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1957
Matros Jan Duus Feddersen
Kioskejer Jens Feddersen
Matros Jørn Duus Feddersen82,00


800,00
1.020,00
1.254,00