39

Nørregade 41

43

ANNO 1902-2018

2019 -

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Bogmærker / bookmarks

   Vognmand Georg Emil Schlünssen

Hans Chr. Schlünssen

Rebslager / Vognmand Klaus Henrik Schlünssen    

Skomager Kristian Jørgensen

1915 KLAUS S. KØBER EJENDOM AF ANTON S.

1910 LØBSKE HESTE     1907 FORGIFTNING    

1902-1944 EJERFORHOLD     1938-1957 SKATTEBOG OG VEJVISER

 

SCHLÜNSSEN - SPEEDTSBERG - KLOCKMANN
- separat side om slægtskabet mellem de tre Vejen-familier -

 

Nørregade 41 anno 2014.

- klik på billede for større format -

Nørregade 41 anno 2014.

Nørregade 41 og 43 som husene ser ud i 2014.

Huset i nr. 41 er opført 1902 iflg. BBR (Bygnings- og Boligregistret)

 

Oplysninger fra boligannonce 11-07-2017

Utrolig flot gedigen villa fra 1902 i midtbyen.
Ejendommen er nænsomt renoveret og moderniseret -
- kun de bedste materialer er brugt.
Et godt værksted på 83 kvm. medfølger.

Bolig

217 m²

Stuer / Værelser

3 / 4

Grund

1.111 m²

Etager

Kontantpris

2.495.000 kr.

Opført

1902

Udbetaling

125.000 kr.

Ejerudgift pr. md.

3.384 kr.

 

Vognmand Georg Schlünssen

Udateret fotografi af Vognmand Georg Emil Schlünssen og nevø Henry -
- uden for forretningen i Nørregade 41.
Der skiltes med: -
K. Schlünsen GODSTRANSPORT  Tlf. 247 DSB Tlf. 100

- klik på billeder for større formater -

 
 

Det er ikke et fotografi af bedste kvalitet -
- men man får dog et indtryk af nogle mennesker og et sted -
- og en virksomhed i Vejen sidst i 1930'erne.

 

Her er to hvide heste forspændt hver sin vogn med Schlünsen-navnet på.
På billedet ses foruden de to kuske også en dreng tv. og to piger th. -
- og en forbipasserende voksen person.
I vinduet yderst tv. er skrevet: Skotøjsreparation / Jørgensen.

 

Skomager Kristian Jørgensen

Skomager Kristian Jørgensen i sit værksted i Nørregade 41.
Fotografi fra marts 1957 venligst stillet til rådighed af Kirstine Jørgensen.

 

 

Der blev udskrevet regninger.

Og de var trykt på Centraltrykkeriet.

 

Rebslager / Vognmand Klaus Schlünssen    
Vognmand Georg Schlünssen

”I 1909 begyndte Rebslager Klaus Schlünssen Udkørsel af Gods i Vejen By -
- idet han til Brug i sin Rebslagervirksomhed -
- anskaffede en mindre, let Hest og en lille Fjedervogn.
Det varede ikke længe før der fra forskellige Sider, saavel fra Forretningsfolk -
- som fra Statsbanen rettedes Henvendelse til ham om Godstransport.
Gennem Aarene steg Kravene med den forøgede Kørsel, flere Vogne anskaffedes -
- og Rebslageriet traadte mere og mere i Baggrunden.
I dag raader Virksomheden over 4 Vogne, og transporterer Gods saavel fra -
- som til Banen foruden megen anden Kørsel i Vejen og Opland.
Nævnes kan saaledes f. Eks. Kørselen for Transportkompagniet Nord -
- som har Filialer i de fleste danske Byer og paa Udlandet.
Forretningen fortsættes nu af Sønnen, Georg Schlünssen -
- der overtog Virksomheden i 1938.”

Billeder og tekst f
ra ”Øst til Vest” - udgivet af Turist- og Erhvervsforlaget i Odense.

 

Klaus Hendrik & Ane Emarentse Schlünssen
- ved guldbryllup ( golden wedding ) i
1947.

Dette fotografi og slægtstavle for Schlünssen-familien
venligst stillet til rådighed af Kirsten Axelsen

- klik på billede for større format -

 

Rebslager: Håndværker, der fremstiller reb og tovværk.
Reberbanerne, der typisk først blev overdækket fra slutningen af 1800-t. -
- var som regel ca. 100 m lange -
- længere baner, der kunne være op til 330 m lange -
- fremstillede tovværk til søfart og lå i flere kystbyer.

Rebslager Schlünssen fremstillede sine reb og tovværk -
- på et større område bag bygningerne i Nørregade.

 

Se: Uddrag af Schlünssen slægtstavle ( pedigree chart )
( Ane Emarentse Hansen Speedsberg )


Se: Erindringer om Barndommens Gade (Nørregade)

Se også: -

Nørregade 36   -   Nørregade 73   -   Nørregade 57   -   Rosengade 25

Fr. d. 7's Gade 15   -   Øster Allé 22   -   Grønnegade 14

 

Hans Chr. Schlünssen / Georg Emil Schlünssen

Udateret fotografi fra o. 1930 -
- der viser opstilling med tre heste, fire mænd og to drenge til hest -
- i vognmandsforretningens stald.
Det er vognmand Klaus Henrik Schlünssen med sine fem sønner.
Fra venstre: Erik, Hans, Karl, Georg - Vognmanden - og Peter.

Det er Hans Chr. Schlünssen med den hvide jakke.
Og drengen på den brune hest er Georg Emil Schlünssen.


- klik på billedene for større formater -

Rytteren Hans Chr. Schlünssen var underkorporal i Haderslev.
Hestene på dette billede og foregående ligner rideheste.
Men de var arbejdsheste, hvilket også ses på  billeder med forspændte heste.

Se også: Nørregade 9 - hvor rytteren har styr på andre hestekræfter !

 

Det krævede god forståelse for arbejdet med hestene -
- for at undgå urolige og løbske heste.
Man skulle nærme sig hestene og aktivere dem -
- med samme fremgangsmåde fra gang til gang.

Vognmand Schlünssens heste blev jævnligt sat på græs -
- på et markstykke nede i Rosengade, hvor nu ligger husnumrene 19 til 23.

 

Billeder og dokumentation ved Anne Grete Schlünssen.

 

SCHLÜNSSEN - SPEEDSBERG - KLOCKMANN

SCHLÜNSSEN - SPEEDSBERG - KLOCKMANN

Se separat side om slægtskabet mellem de tre Vejen-familier.

 

1915

                                                 Vejen.

Ejendomshandel.
     Rebslager Klaus Schlynsen har i
Gaar købt Musiker Anton Schlynsens
Ejendom i Nørregade for en Købesum
af 8000 Kr.
     Overtagelsen sker straks.

Notits i Kolding-Socialdemokrat 21. maj 1915.

Se også: Anton Schlünssen i Rosengade 25

 

1910

 

                           Vejen.

Løbske Heste.

      I Gaar var Landbruger L. Schou
kørende til Vejen for at sælge en Kalv
og en Svin. Medens han stod og tin-
gede med Slagter Dall i Nørregade
om Prisen, stak Hestene af med Køre-
tøjet i susende Galop. Udfor Smør-
huset blev de vilde Dyr grebne af Reb-
slager K. Schlynsen. Der skete ingen
Skade.


Anholdt Betler.

     Politibetjenten anholdt i Gaar en
stakkels arbejdsløs Tjenestekarl, der i den
sidste Maaneds tid har fristet Livet
ved at tigge. Han blev transporteret
til Holsted og indsat i Arresten.

Notitser i Kolding Social-Demokrat lørdag 17. december 1910.

 
 

1907

                                              Vejen.
Drukket Gift.
     I Søndags Eftermiddag saa et
lille Barn paa ca. 1½ Aar Lejlighed
til at drikke af en Flaske Polervand.
Faderen, Rebslager K. Schlynsen,
opdagede det heldigvis i Tide og fik
Lægen tilkaldt, der foretog en Ud-
pumpning, saa Barnet slipper sikkert
fra det uden Men; men det er en
Spore til at være mere forsigtig med
Omgangen med Giftflasker og lignende.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 16. juli 1907.

 

1902 - 1944

Ejerforhold vedr. matr. nr. 17 u:

Skøde lyst 01.08.1902 til rebslager ( ropemaker )
og musiker ( and musician ) Anton Schlünssen.
Skøde lyst 25.06.1915 til rebslager Klaus Schlünssen.
Skøde lyst 14.12.1927 til Johan Peter Schlünssen.
Skøde lyst 27.10.1944 til Georg Schlünssen.

 

Links til: -

Anton Schlünssen, Rosengade 25
og Johan Peter Schlünssen, Nørregade 73

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Rebslager og Vognmand ( haulage contractor )
Klaus Schlünssen
Vognmand Georg Schlünssen
Vognmand K. H. Schlünzen

Fra år


1909
1938

Til år


1938

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Skomagersvend Kristian Jørgensen
Georg Schlünsen
Chauffør Hans Kr. Schlünsen
Arbejdsmand Johan Peter Schlünsen
Vognmand Klaus Schlünsen

1940
Skomagersvend Kristian Jørgensen
Georg Schlünsen
Arbejdsmand Johan Peter Schlünsen
Medhjælper Karl Schlünsen
Vognmand Klaus Schlünsen
1941
Skomager ( shoemaker ) Kristian Jørgensen
Georg Schlünsen
Arbejdsmand Johan Peter Schlünsen
Medhjælper Karl Schlünsen
Vognmand Klaus Schlünsen
1942
Skomager Kristian Jørgensen
Georg Schlünsen
Arbejdsmand Johan Peter Schlünsen
Medhjælper Karl Schlünsen
Vognmand Klaus Schlünsen
1943
Barber Viggo Bech (1942 i Nørregade 47)
Skomager Kristian Jørgensen
Georg Schlünsen
Arbejdsmand Johan Peter Schlünsen
Medhjælper Karl Schlünsen
Vognmand Klaus Schlünsen

1957
Skomager Kristian Jørgensen
Fragtkusk Georg Schlunsen

54,90
137,34
64,05

160,2373,20

183,1291,50

228,90
87,06

235,54238,00


174,00
34,00
5,00
27,00
2,00


214,00
37,00
56,00
48,00
30,00

132,30
157,50
52,50
50,40
2,00

222,00
142,00
59,00
48,00
2,00

252,96
252,96
79,05
65,10
82,77
2,00


745,00
650,00

Registreret med adressen Nørregade 41

Vejen Telefonbog
1954

Vognmand K. H. Schlünzen - tlf. nr. 247