Nørregade 37

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Bogmærker


"Vejen Frisør"     /     "Ray's Salon"

PEDERS grillbar

Simon Brønd - sport og fritid       Købmand Hans Iver O. Bertelsen

H. A. Waldeiers Cigarfabrik


OM TOBAKSRYGNING 2015 OG 1912

 

Vejen Frisør i Nørregade 37. (2020)

 

Nørregade 35, 37 og 39 anno 2014.

 

Huset i nr. 37 er opført i 1896 og ombygget i 1977
iflg. BBR (Bygnings- og Boligregistret)

 
"Ray's Salon"     /     "Vejen Frisør"
2017

Frisørforretningen "Ray's Salon" er i 2017 flyttet til Nørregade 90 A.
Ny frisør i Nørregade 37 hedder "Vejen Frisør".

 
PEDERS grillbar
1980
Annonce

Vejen viser Vej
Håndbog for Vejen Kommune

1980

Også registreret i Håndbog for Vejen Komune 1980 - under "Cafeterier": -

Trolde Grillen, Nørregade 37, Vejen - tlf. nr. 36 17 42

 
Simon Brønd - sport og fritid

1979

Annonce i Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979.

 
Købmand Hans Iver O. Bertelsen

Udateret fotografi med Bertelsens kolnialforretning i Nørregade 37.

Det er tilsyneladende en vinterdag.
Der ligger sne på taget og inde ved porten til Nørregade 39.
 
Der reklameres for Kaffe fra Dansk Kafferisteri A/S i Kolding -
- North State cigaretter - Kolonial - Vin - Delikatesse -
- og i dørvinduet Persil vaskepulver.
Helt til højre muligvis en reklame for Ademas cigaretter.

Købmand Hans Iver O. Bertelsen er registreret -
- med adressen Nørregade 37 -
- i Vejen Skattebog og Vejviser 1957.

I Vejen Skattebog og Vejviser 1938 - 1943 -
- er Bertelsen registreret med adressen Nørregade 44 -
- og med annonce i 1940 ligeledes i Nørregade 44.

- klik på billede for større format -

 

1952

Rutebilen fra Vejle til Esbjerg passerer Nørregade 35-37 en sommerdag i 1952.
"Torvehallen" var Bjerreskovs frugtforretning.

 
 
H. A. Waldeiers Cigarfabrik

H. A. Waldeier havde fabrik i den hvide bygning til højre o. 1912.

Se også:
Søndergade 48

 
Cigarer af fynsk Tobak.

Prisreguleringskommissionen har
i nogen Tid beskæftiget sig med
Spørgsmaalet, om den fynske Tobak
skulde anvendes til Tobak eller Ci-
garer. Man har nu afholdt et
Møde, hvori man traf den Afgø-
relse, at Tobakken skal anvendes
baade til Cigarer og Tobak.
Det Parti, der er Tale om, an-
drager en Fjerdedel af den samlede
Høst.

Udklip fra Kolding Folkeblad Mandag den 24. December 1917.

 

Cigarfabrikant H. A. Waldeier, født i Westfahlen, kom i 1896 til Kolding,
derefter Bestyrer paa Vejen Cigarfabrik,
som han overtog i 1910 og siden drevet godt op,
W. er en dygtig og driftig Mand, som har taget stærk Del i Byens Foreningsliv.

Fra "Vejen By og Omegn" af Bendix Madsen (1916).

Hermann August og Johanne Marie Waldeier.
Johanne Marie var datter af Johann Peter Schlünssen, Nørregade 73.

- klik på billede for større format -

- og endnu en gang for endnu større format -

Se også:
Schlünssen-Waldeier Familie

Billeder og oplysninger fra Kirsten Axelsen

 
 

1928 - 1953

Erhvervsmæssig anvendelse:

Cigarfabrikant H. A. Waldejer drev virksomhed i baghuset til 1928.
Senere af cigarfabrikant Rudolf Andersen til 1933.
Fra 1934 drev Rudolf Toft malervirksomhed.
Jørgen Erichsen havde cigarhandel fra 1935 til 1941.
I 1944 startedes købmandsforretning af Hans Ø. Bertelsen -
- som han drev til i hvert fald til 1958.
Fra 1941 blev der drevet frugthandel af Niels K. Bjerreskov til 1953.

 

1921

Beboere i huset iflg. folketællingslisten fra 1921:

August Valdeir cigarfabrikant født 1875 og hans hustru Marna Valdeir født 1876 -
- samt deres børn Heinrich Valdeir født 1898, Alfred Valdeir født 1906
- og Johan Peter Valdeir født 1912 -
- samt tyende Anne Schlunsen født 1907 og Sara Hansen født 1900.
Endvidere boende Kirstine Kristensen født 1894 -
- der var logerende og ekspeditrice hos købmand Birkedal.

 
1896 - 1928

Ejerforhold vedr. matr. Nr. 17 p:

Skøde 22. maj 1896 til urmager P. C. Holm på matr. 17 p.
Skøde 10. oktober 1912 til A/S Vejen Cigarfabrik.
Skøde 2. februar 1912 til H. A. Waldejer.
Fogedudlægsskøde 2. oktober 1928 til K. H. Schlunsen.

 
2015

Vil du være fri for røg og nikotin ?

"
Tobaksrygning kan være den faktor, der forringer borgernes sundhed.
Vejen Kommune har stor fokus på forebyggende indsatser -
- senest med ansættelse af en rygestoprådgiver -
- som blandt andet vil tilbyde rygestopkurser."

Iflg. Ugeavisen 3. februar 2015.

 
1912

At man ved det.
Landsforeningen "Bort med Tobakken"
udtaler følgende Dom over Tobakken:
"Tobakken hæmmer Fordøjelsen, forgif-
ter Blodet, ødelægger Nerverne, svækker
Hjærtevirksomheden. Tobakken berøver
den fattige Brødet, modarbejder Orden og
Renlighed, skaber en mangelfuld For-
staaelse af andres Rettigheder og Be-
kvemmeligheder, giver aandelig og legem-
lig Slappelse, sløver Forstanden, gør Men-
nesket til en Slave af et Nydelsesmiddel,
udvikler dets lave og dyriske Natur paa
Bekostning af ædlere Instinkter, leder til
slet Selskab og daarlig Indflydelse i alle
Livets Forhold.

Set i Kolding Folkeblad 7. maj 1912.

 
1894

Til Publikum

Kjøb og forlang al Tid Cigarer med
Kontrol-Beskyttelsesmærke for Tobaksindu-
strien. De modarbejde derved det skadelige
Hjemme- og Fængselsarbejde og bidrage til
en Forbedring af Tobaksarbejdernes Kaar.

Hovedbestyrelsen
for Tobaksarbejderforbundet i Danmark.

Meddelelse i  Kolding Folkeblad 16. juli 1894.

 
1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Cigarhandler Jørgen J. Eriksen
Arbejdsmand Marinus Germansen

Snedker Jens Frode Hundie
Handelsmand Jens Peter Johnsen
Arbejdsmand Karl Kristensen
Arbejdsmand Thomas Kristensen
Aldersrentenyder H. K. Strandbygaard

1940
Cigarhandler Jørgen J. Eriksen
Frk. Kirstine Ibsen
Enkefru Hansine N. Junker

Handelsmand Jens Peter Johnsen
Arbejdsmand Thomas Kr. Kristensen
1941
Cigarhandler Jørgen J. Eriksen
Frk. Kirstine Ibsen
Handelsmand Jens Peter Johnsen
Kommis Elias Junker
Enkefru Hansine N. Junker
Arbejdsmand Thomas Kr. Kristensen
Husassistent Karen E. Mejer
Arbejdsmand Børge Mikkelsen
1942

Frugthandler N. Kr. N. Bjerreskov
Husbestyrerinde Laura S. Hansen
Frk. Kirstine Ibsen
Handelsmand Jens Peter Johnsen
Snedker Niels Madsen
Husassistent Dagny Nielsen
Arbejdsmand Frederik Vilh. de Place
Kommis Svend Bjerre de Place
Bankassistent Martin Rossau
1943
Repræsentant Henning Viggo Beck
Frugthandler N. Kr. N. Bjerreskov
Frk. Kirstine Ibsen

Snedkersvend Oskar Jens P. Jørgensen
Snedkersvend Rasmus Rasmussen
Bankassistent Martin Rossau

1957
Købmand Hans Iver O. Bertelsen
Frk. Kirstine Ibsen
Grønthandler Jørgen M. Jørgensen
Cigarfabrikant Alf. J. Kjærg. Christensen
Kontorlærling Flemming J. Christensen
Fru Anna M. Schlunsen (Schlünssen)


60,00
75,00
38,00
25,00
54,00
88,00
2,00


47,00
2,00
2,00
25,00
214,00

233,10
2,00
68,25
32,55
2,00
262,50
23,10
115,50

310,00
2,00
2,00
166,00
95,00
28,00
59,00
142,00
65,00

74,40
102,30
2,00
74,40
223,20
26,04


774,00
0,00
737,00
0,00
110,00
3,00