Nørregade 29-31 

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

Husene i Nørregade 29-31 anno 2015.

 

Iflg. BBR-registret er nuværende bygning i Nørregade 29-31 -
- opført i år 1943 på matrikel nr. 17m.
Ombygning har fundet sted i 1991.

 

Se ekstern link til: Sloth & Aaskov

 

Børn ved udstillingsvinduet for Holbergs Legetøj -
- "helle for det" og "helle for det" og "helle for det" -

 

Registreret i Vejen Telefonbog 1954: -

Holberg A M - Dukkeklinik - Nørregade 31 - tlf. nr. 114

 

Ejerforhold vedr. matr. nr. 17 m:

Skøde 24. august 1894 til Anders Jensen Holberg.
Skifteretsudskrift den 31. juli 1942 som adkomst for fru Karoline Holberg

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Holberg Legetøj
I dag: Modebutikken Sloth & Aaskov, Nørregade 29-31

 

Beboere i huset:

Anders Jensen Holberg 1863-1938 blev gift med Karoline Holberg  1874-1957.
Han var drejer.

De fik børnene Marie 1876-1976, Tinne 1894-1968 (gift Müller) og Ludvig 1902-1968.

I mange år havde Marie Holberg legetøjsforretning (formentlig startet i 1940'erne).

Marie var ugift mor til Svend, født 1934.

I mange år boede bedstemor Karoline, mor Marie og Svend sammen -
- i lejlighed på 1. sal over forretningen.

Bedstemoderen hjalp til i forretningen - var efter sigende meget skrap og lidt sur.
Hvis man f. eks. ville købe en mundharpe, sagde bedstemoderen:
"Åh, den er så god", hvorefter hun satte den til munden og truttede i den.

Efter Maries død overtog Svend forretningen.

Svend blev gift med Anna Jessen fra Vestermarken.
Anna blev udlært hos boghandler Bruun Møller.

Efter giftemålet med Svend hjalp Anna også til i legetøjsforretningen.

Svend og Anna fik fire børn, der alle bor i nærområdet.

Svend døde i 1998 og Anna i 2005.

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Husassistent Elly Marg. Hansen
Drejermester Anders J. Holberg
Drejersvend Ludvig Holberg
Frk. Marie Holberg

1940
Enkefru Karoline Holberg
Drejersvend Ludvig Holberg
Frk. Marie Holberg
1941
Enkefru Karoline Holberg
Drejersvend Ludvig Holberg
Frk. Marie Holberg
1942
Enkefru Karoline Holberg
Drejersvend Ludvig Holberg
Frk. Marie Holberg
1943
Enkefru Karoline Holberg
Drejersvend Ludvig Holberg
Frk. Marie Holberg

1957
Enkefru Karoline Holberg
Frk. Marie Holberg33,66
18,1839,27
40,74


44,88
46,56


56,10
58,20


56,78
55,38252,00


34,00
2,00
10,00
33,00


2,00
34,00
36,00

2,00
42,00
50,40

2,00
226,00
47,00

2,00
169,26
69,75


0,00
589,00

 

Personhistorier/beretninger:

Fra Georg Schlünssens erindringer "Fra barndommens gade" (ca. 1920-50):

"I huset boede drejer Holberg.
Han var oprindelig rokkedrejer og kunne mange fine ting.
Men han var også pumpemager.
Dengang var der jo ikke vandværk i byen -
- og hvert hus skulle derfor have sin brønd og sin pumpe.
Holberg købte lange, lige bøgestammer i skoven og lavede pumper af dem.
At bore en sådan bøgestamme igennem på langs, så den blev som et rør -
- og kunne bruges til pumpe,var noget af et kunststykke, men Holberg kunne kunsten.
Først blev stammen klodset op, så den lå lige.
Så blev borene sat på, og så begyndte arbejdet med at dreje rundt.
Det hele foregik jo med håndkraft og tog lang tid.
Når så stammen var boret igennem, skulle der laves tud og pumpestang.
Inde i pumpen var der ventiler -
- det hed de altså ikke, de hed overspand og underspand.
Overspanden bevægedes op og ned, når man pumpede, men underspanden stod fast.
Eventuelle utætheder blev tættet med blår -
- der var dyppet i smeltet tælle.
Det var effektivt. Det var mest hestetælle, der blev brugt. Det var det bedste.

Drejer Holbergs datter begyndte legetøjsforretning og dukkeklinik.
En forretning, der bestod i mange år. Nu (1984) er den også væk."

(P.C.)