Nørregade 16

Schelde

 

Tilbage til Bydel nord for Banen

Til Startsiden

 

2015

Nørregade 16, 16 B og 18 på række fra højre anno 2015.

 

2011

Hjørneejendommen Nørregade 16 ved Lindetorvet anno 2011.

 

Se ekstern link til: Schelde

 

Ældre fotografi med familien klar til køretur i en Ford T.

Og her er et lidt nyere fotografi, hvor det ses, at nr. 16 er blevet ombygget.
Der skiltes med "Livsforsikringer" og "Tandlæge" - og i nr. 18 for "Centraltrykkeriet".
Huset i Nørregade 7 - til venstre - har skilt for sagfører Aage Gormsen.
Efter nr. 7 kommer nr. 9 med skilt for bager H. Sørensen.

- klik på billede for større format -
- og endnu en gang for endnu større format -

 

1980

Annonce for

IngerhDesign / Butik 24

i Vejen viser Vej

Håndbog for Vejen Kommune

1980

 

1978

Annonce i Vejen Avis 2. februar 1978.
Et nyt reklamebureau inviterer til reception.

Vejen Reklamebureau stod for udgivelse, redaktion og produktion
af Vejen viser Vej - Håndbog for Vejen Kommune.

 

1965 - 1970

Annonce i Vejen Håndbog for 1965-66, 1967 og 1969-70.
Adresse 1975-76: Torvegade.

 

1938

Hos Hr. Henningsen kunne man også tegne en forsikring.
Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938.
"Haand i Haand" og "Danebroge" blev stiftet hh. 1890 og 1906.

 

1902 - 2012

Beskrivelse af tilbygninger/ændringer/tidspunkter:

1902 opføres beboelse ved bygmester Søren Peter Petersen
1908 tilbygning til den nordre gavl
1917 tilbygning mod Elmegade
1921 en etage bygges på mod Elmegade
1928 bilgarage, tørvehus, vaskehus og gang mod Elmegade
1929 kælder under sidebygning mod Elmegade udgraves
2012 større renovering - nyt undertag, spær og tagsten - som udføres af Schelde Byg

 

Ejerforhold vedr. matr. nr. 11 N Vejen By, Vejen

Fra år

Til år

Mejerist Poul Peter Simonsen
Lærer Niels Kristian Henningsen
Assurandør Niels Erik Henningsen
Butiksindehaver Inger M. Hansen &
Bygningssagkyndig Edvard E. Berg
Tømrermester Laurits Schelde

1902

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Fra år Til år

Viktualiebutik
Viktualiebutik v. fru Bjørnedal Nielsen
Viktualiehandler M. Salch
Haand i Haand / Danebroge Forsikring
Forsikring Garantia - Trekroner - Utrecht
Andelsbanken A.m.b.A.
Advokat Erik Schledermann
Vejen Reklamebureau ApS
Inger H. Design / Butik 24
Modeforretningen "Schelde"
DK Optik

1908
1929


1973
1978
2000

1999

Siden 2000 er der modeforretning i huset - under navnet "Schelde"
- og nu i to etager - hvor der sælges: Tøj, brugskunst, smykker, tasker m.m.

DK Optik har også forretning i huset.

Beboere i huset 1902-1938

Fra år

Til år

Poul Peter Simonsen og Kirstine Simonsen

Niels Kristian Henningsen
Eva Margrethe Henningsen
Niels Erik Henningsen (søn)
Henry Henningsen (nevø)1902


1929
 
 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Se: Betalte ejendoms- og personskatter

Poul Simonsen var mejeribestyrer indtil 1900 -
- for det mejeri som Johs. Lauridsen begyndte på Grønvang i 1880 -
- og i 1885 flyttede til Cikorietørreriet -
- hvor det blev et fællesmejeri for omegnens gårde.

N. C. Henningsen blev i 1911 ansat på Bakkely Skole.

 

1931

Udateret avisudklip

Poul Simonsen
70 Aar

Søndag 22. Marts 1931
 

1861 -

Ejendommen Nørregade 16 er bygget af:
Mejerist Poul Peter Simonsen f. 22.marts 1861
og hustru Kirstine Simonsen f. 11.marts 1863.

Ejendommen er bygget ad flere gange: -
1902 opførtes beboelseshus 17 alen langt og 15 alen bredt med gavl mod Elmegade.
1908 blev der bygget 8 alen til den nordre gavl -
- hvorved ejendommen sammenbyggedes med naboejendommen.
I tilbyggede del indrettedes viktualiebutik og kontor med kælder under.
Herefter havde ejendommen, der er i 1 etage en facade af 25 alen mod Nørregade.

Næste tilbygning skete i 1917 -
- da datteren Eva Margrethe Simonsen, født 22.juni 1896 -
- blev gift med Lærer Niels Kristian Henningsen, Bakkely Skole, f. 6. januar 1882.
Denne tilbygning var en 21 alen lang og 9 alen vid 1 etages sidebygning -
- med facade mod Elmegade.
I 1921 blev der bygget en etage på denne sidebygning, som herefter er 2 etager.
Hovedbygningen er fremdeles 1 etage.
1928 opførtes bilgarage, tørvehus,vaskehus og gang mod Elmegade.
Herved blev hele den 70 alen dybe grund tilbygget mod Elmegade.

I 1929 da denne skrivelse nedlægges -
- bliver hele kælderen under sidebygningen udgravet, og der bliver indlagt centralvarme.
Udvidelserne i 1917, 1921, 1928 og 1929 har særlig været forestået af: -
Svigersønnen lærer N. K. Henningsen.
1929 er der tre lejligheder og 1 butik i ejendommen.
Lejligheden første sal mod Elmegade beboes af Simonsen og hustru.
Lejligheden i stueetagen mod syd og vest af lærer Henningsen og hustru -
- samt sønnen Niels Erik Henningsen f. 25.januar 1925.

Butikken er udlejet til fru Bjørnedal Nielsen med familie.
Bygmestre har været Murer Søren Peter Petersen 1902, 1908, 1917 -
- og murer Møller Vejen 1921 og 28 og i 1929 murer Møller Skodborg.

Bemærkninger: Nørregade 16 er løbende blevet ombygget/renoveret.

Der har været erhverv i huset som følger: Forsikring, tandlæge, viktualie, advokat,
frisør, brugskunst/tøj, reklamebureau, brilleoptik.

 

1954 -

Registreret med adressen Nørregade 16

Vejen Telefonbog
1954

Viktualiehandler M. Salch - tlf. nr. 227
Tandlæge Kitty Thorstad - tlf. nr. 181

Vejen Håndbog
1965-66, 1967 og 1969-70

Andelsbanken A.m.b.A. - tlf. nr. 36 09 99
Bankbestyrer: Jørgen Erik Jensen

Forsikringsselskabet Haand i Haand - Danebroge
v. Erik Henningsen - tlf. nr. 36 00 49 og 36 09 60

Vejen Håndbog
1969-70 og 1973-74

Advokat Erik Schledermann - tlf. nr. 36 09 10
Vejen Håndbog 1973-74

Forsikringsselskabet Garantia - Trekroner - Utrecht
v. Erik Henningsen - tlf. nr. 36 00 49