Nørregade 14

Normal

Expert     Børneshop
Rønholt Herremagsin     Sv. Aa. Torntoft Manufaktur

 

Tilbage til Bydel nord for Banen

 

Passage fra Nørregade (ud for nr. 7) til Lindetorvet 2 (Løvbjerg) -
- med Nørregade 16 (Schelde) til venstre -
- og Nørregade 14 (Normal) til højre.

Før anlæggelsen af Vejen Bycenter (Løvbjerg) -
- gik Elmegade - som den del af passagen her ses - helt frem til Nørregade.

 

Iflg. BBR-registret er huset i Nørregade 14 opført i år 1984 på matrikel nr. 11i.
Ombygning har fundet sted i 1995.

 

2016

"Normal" har afløst "Expert"

Der reklameres med "EU-importerede mærkevarer til underpriser".
Og det er ikke normalt. Det er unikt.

Se ekstern link til: Normal

 

Vejens grænsehandel er åben

Torsdag den 15. september 2016 åbnede kæden Normal,
som sælger parallelimporterede mærkevarer inden for især kosmetik o.a.
sin nye butik i Nørregade 14.

Iflg. Ugeavisen Vejen 20-09-2016

 

2014

Expert / Punkt 1 i Vejen lukker til nytår

Ved årsskiftet 2014-2015 lukker Expert-forretningen i Vejen.
Dermed mister fire fastansatte og to timelønnede medarbejdere deres job.
Expert-kæden har besluttet at nedlægge 30 butikker rundt i landet.
I stedet vil man satse på 25 større varehuse i de største byer.
Nærmeste større varehus ved Vejen bliver fremover i Kolding.
Expert er ejet af Expert Danmark A/S, som også ejer bl. a. Punkt1.

( Ugeavisen for Vejen Brørup Holsted - 16-12-2014 )

 

1980

 


Annonce i
"Vejen viser Vej -
Håndbog for Vejen Kommune"
1980

 

1954

Annonce i Vejen Avis 22. oktober 1954.

 

1938

Annoncering i Vejen Skattebog og Vejviser 1938.

Ældre fotografi med Rønholts forretning i nr. 14 -
- som nabobygning til nr. 12 med Vejen Andelsmejeri.

 

1894 - 1941

Ejerforhold vedr. matr. nr. 11 i:

Skøde lyst 1.6.1894 til Karl Madsen på matr. 11 i.
Skøde lyst 08.08.1902 til samme på matr 11 p.
Skifteretsudskrift lyst 30.07.1930 som adkomst for
Marie Elisabeth Vilhelmine Albine Holm og Margrethe Jessen og Gudrun Reinholdt.
Skøde lyst 13.04.1930 Niels Daugaard.
Skøde lyst 17.04.1932 til Erik Rønholdt Hansen.
Skøde lyst 17.04.1941 til Vejen Andelsmejeri og indgår derefter i matr. 11 g.

 

1894 - 1958

Erhvervsmæssig anvendelse i tidligere bygning:

Ejendommen har været anvendt
til købmands- og manufakturforretning.

Karl Madsen ejede 1894 til 1930 ejendommen.

I 1932 overtog
manufakturhandler Erik Rønholt Hansen ejendommen
og havde den indtil 1941, hvor Vejen Andelsmejeri overtog den,
dog uden at bruge huset.

Erik Rønholt Hansen,
som havde manufakturforretning i Nørregade 18
flyttede denne til Nørregade 14 i 1939
og flyttede også personligt til nr. 14 indtil 1958.

1932 - 1970

Beboere i huset 1932-1958:

Erik Rønholt Hansen

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Købmand Svend Aage Torntoft

1940
Købmand Erik Rønholt Hansen
Lærerinde Anna Chr. Schmidt
Lærerinde Eva Eg Sørensen
1941
Købmand Erik Rønholt Hansen
Lærerinde Eva Eg Sørensen
1942
Købmand Erik Rønholt Hansen
1943
Købmand Erik Rønholt Hansen

1957
Ekviperingshandler Erik Rønholt Hansen

 
161,54


48,00


190,00
205,00
247,00

406,35
229,95

571,00

468,72


1.205,00

Registreret med adressen Nørregade 14

Vejen Telefonbog
1954

Rønholt Herremagsin - tlf. nr. 207

Vejen Håndbog
1969-70

Forsikringsselskabet Hafnia
v. Sv. Hansen, Rødding og E. Rønholt, Vejen

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening for Vejen-Læborg
Formand: E. Rønholt - tlf. 36 02 07

 

Personhistorier/beretninger:

Herreekviperingshandler Erik Rønholt Hansen var kirkesanger i Vejen Kirke
i en del år indtil sin død i 1971.

Iflg. "Vejen Kirke 100 År"