Nørregade 1 A  - 1 B - 1 C

 

Tilbage til Bydel nord for Banen

 

På dette luftfotografi af Hansens Hotel
ses Manufakturhandler Laurits Andersens forretning at være beliggende
i en del af hotelbygningen på hjørnet Banegårdspladsen-Nørregade.

- klik på billede for større format -

Udateret fotografi i øjenhøjde af "Byens Hjørne".
Der arbejdes i og omkring bygningen. 

Fotografi fra samme tid, der viser hjørnet -
- over for "Banken for Vejen og Omegn" i Nørregade 8.

1979

Annonce i Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979.

 

1964

Annonce i Oplysningsbogen juli 1964
udgivet af Oplysn
ingsforeningen for Handel og Haandværk i Vejen og Omegn.

1954

Annonce i Vejen Avis - Ugeblad for Vejen, Skodborg, Malt og Omegn
Fredag d. 22. Oktober
1954.

1943

Annonce for Laurits Andersen på - Byens Hjørne - i Vejen Skattebog og Vejviser 1943.

1942

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1942.

1941

I Vejen Skattebog og Vejviser for 1938 ser annoncen ud som denne,
men navnet er stavet rigtigt.
I annoncen i
1941 er Laurits stavet med d !

1938 - 1957

Beboere i Nørregade 1 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser 

Ejendomsskat
kr. 

Personskat
kr. 

1938
Manufakturhandler Peter Laurits Andersen
Chauffør J. Hansen Skov

1940
Manicuredame Agnete P. Lorentsen
Chauffør Jens Hansen Skov
1941
Manicuredame Agnete P. Lorentsen
Chauffør Jens Hansen Skov
1942
Chauffør Jens Hansen Skov
1943
Rentier Kristian Theodor Nielsen

1957
Servitrice Dagmar Andersen ( Hotellet )
Husassistent Kamma Johanne Nielsen
Husassistent Karen Marie Nielsen
Husassistent Gudrun Pedersen
Fru Astrid Plambøch
Kontorchef Gerda Plambøch
Husassistent Anne Margr. Rasmussen ( Hotellet )
Kommis Ove Traneberg


134,00
48,00


16,00
134,00

16,00
31,50

30,00

2,00


932,00
237,00
154,00
334,00
0,00
466,00
924,00
985,00

1954 - 1970

Registreret med adressen Nørregade 1

Vejen Telefonbog
1954

Manufakturhandler Laurits Andersen - tlf. nr. 232

Vejen Håndbog
1969-70

Vejen Handelsstandsforening
Formand: Laurits Andersen - tlf. nr. 36 02 32

Vejen-Garden - Bygarde bestående af 58 drenge
Formand: Manufakturhandler Laurits Andersen

 

Se også: Erindringer / 1902-1971 / Interview med Boghandler Bruun-Møller